OU

Jaroslav David


„Pracovitá děvečka může být hubatá.“

Můj tatínek

Jaroslav David

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 510, budova D
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:historická gramatika, onomastika, psaní textů, čeština pro cizince, filmový klub
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1860
604 159 745
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.jardavid.ic.cz

Vzdělání

2013FF MU Brno - hodnost doc.
2004FF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
1993-1998FF UP Olomouc - studium oboru česká filologie-historie (Mgr.)
1989-1993Gymnázium Havlíčkův Brod

Praxe

1999-dosudKČJ FF OU, odborný asistent
1998-1999Vojenský historický archiv, v rámci základní vojenské služby - zpracování databáze československých legionářů

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • SGS/FF/2014 Toponyma - ohrožené kulturní dědictví - hlavní řešitel
  • NAKI DF11P01OVV022 Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální a národní identity. Příprava metodiky ochrany místních a pomístních jmen - řešitel
 • Granty neaktivní:
  • GAČR P406/11/0268 Historická sémantika - řešitel
  • GAČR 405/07/P144 Lidová etymologie - její specifika a fungování (na příkladu toponymické složky jazyka) - řešitel
  • GAČR 405/04/1035 Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu) - člen řešitelského týmu

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • člen Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity
 • 2013-dosud člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF OU
 • 2015-dosud předseda oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF OU
 • 2015-dosud člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika, na FF OU
 • 2016-dosud člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF UK
 • člen odborné rady časopisů Naše řeč, Acta onomastica, SALi-Studie z aplikované lingvistiky
 • Jazykovědné sdružení ČR
 • Onomastická komise

Posuzovatelská a recenzní činnost

 • Posudky pro Grantovou agenturu ČR, VEGA SR a GA Univerzity Karlovy
 • Recenze a hodnotitelské posudky pro odborné časopisy Slovo a slovesnost, Naše řeč, Český lid, Západní Morava

Univerzitní aktivity

2015-dosudoborová rada dr. studia Český jazyk - předseda
2015-dosudAkademický senát FF OU - člen
2013-dosudoborová rada dr. studia Český jazyk - člen
2012-2015Akademický senát FF OU - předseda
2009-2012Akademický senát FF OU - jednatel
2002–2003Akademický senát FF OU - člen
2002–2003Akademický senát OU - člen

Základní výzkumné zaměření

 • Onomastika, zejména historická toponomastika (zeměpisná jména) a socioonomastika
 • Historická sémantika a lexikologie


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub