Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Jaroslav David


„Pracovitá děvečka může být hubatá.“

Můj tatínek

Jaroslav David

titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 510, budova D
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:historická gramatika, onomastika, psaní textů, čeština pro cizince, filmový klub
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1860
604 159 745
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.jardavid.ic.cz

Vzdělání

2013
FF MU Brno - hodnost doc.
2004
FF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
1993 – 1998
FF UP Olomouc - studium oboru česká filologie-historie (Mgr.)
1989 – 1993
Gymnázium Havlíčkův Brod
 

Zaměstnání, praxe

1999 – dosud
KČJ FF OU, odborný asistent
1998 – 1999
Vojenský historický archiv, v rámci základní vojenské služby - zpracování databáze československých legionářů
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2016 – dosud
člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF UK
2015 – dosud
předseda oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF OU
2015 – dosud
člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika, na FF OU
2013 – dosud
člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF OU
člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
člen Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity
člen odborné rady časopisů Naše řeč, Acta onomastica, SALi-Studie z aplikované lingvistiky
Jazykovědné sdružení ČR
Onomastická komise
 


Český Brad Pitt, moravská Mata Hari - antroponymické variování v současné české publicistice
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2020, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Výraz svoboda v perspektivě lingvistické analýzy - na příkladu materiálu období 1948-1989
Jaroslav David
Rok: 2020, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Onymickou stopou Petra Bezruče
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2018, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Toponymy in a relocated city: the city of Most, Czech Republic
Jaroslav David
Rok: 2018, Voprosy onomastiki
článek v odborném periodiku

Toponymy in a Socialist City - the Cities of OstravaPoruba, Havířov and Most (Czech Republic)
Jaroslav David
Rok: 2018, Onomastica Uralica
článek v odborném periodiku

Certifikovaná metodika: Ochrana místních a pomístních jmen a urbanonym jako zdroje lokální, regionální a národní identity a kulturního dědictví
Jaroslav David, Přemysl Mácha
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy

Obrazy z cest do země Sovětů
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2017, Host
odborná kniha

15 hesel, např. Historická sémantika, Názvotvorba, Newspeak, Vlastní jméno místní, Urbanonymum, Honorifikační toponymum
Jaroslav David
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Heraldická reprezentace obce a nevědecká etymologie toponym
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Meryl Streepová a Emma Stone: přechylování příjmení v češtině prizmatem korpusového výzkumu
Jaroslav David, Michal Místecký
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny chápání krajiny prizmatem korpusového výzkumu v letech 1990-2019
Jaroslav David, Tereza Klemensová, Michal Místecký
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Mouth Full of Names: Anthroponymy-Based Text Concentration in the Czech Novels Featuring the Character of Švejk
Michal Místecký, Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Two-Man Show: Stylometric Analysis of Personal Names in Rudolf Slánský?s Staged Trial Newspaper Reports
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Michal Místecký
Rok: 2021, KALB? STUDIJOS // STUDIES ABOUT LANGUAGES
článek v odborném periodiku

And the mouth speaks on: The role of personal names in three Švejk-featuring pieces of fiction
Michal Místecký, Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Between Cultural Heritage and Marketing: German Place Names in Post-Communist Czechia
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2021, Palgrave Macmillan
kapitola v odborné knize

German place names in the Czech Lands - the perspective of post-war opinion journalism
Tereza Klemensová, Jaroslav David
Rok: 2021, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku

Going East - The Soviet Union and China in the Mirror of Czech Travel Writing in the 1950s
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Janův hrad nebo John's Castle - vlastní jména v?překladu v?sémantické perspektivě
Jaroslav David, Agata RUPIŃSKA, Kristýna BŘEZINOVÁ
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

President Václav Havel as an Inspiration for Czech Urbanonymy
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021, Onomastica
článek v odborném periodiku

Prezident Václav Havel v paměti uličních jmen
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stříbropěnná, rozběsněná, milovaná - jména řek v textu
Kristýna Kovářová, Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

?The motto of us is to be: To degermanize completely our homeland? - German Place Names in the Perspective of Post-war Opinion Journalism
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Věda mnoha jmen: onomastické termíny v publicistice Českého národního korpusu
Jaroslav David, Tereza Klemensová, Michal Místecký
Rok: 2021, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

Český Brad Pitt, moravská Mata Hari - antroponymické variování v současné české publicistice
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2020, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Mnohost v jazykové krajině - od morfologie přes gramotnost k diskuzím o vizuálním smogu
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2020, Jednota tlumočníků a překladatelů
kapitola v odborné knize

Obraz ?ocelového srdce republiky? v publicistice druhé poloviny 20. století
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2020, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Staročeský, staroslovanský a staroslověnský - k významovým polím tří adjektiv
Jaroslav David
Rok: 2020, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku

The Radio Speeches of Czech Exile Politicians in the Period of 1939-1945 - in the Perspective of Thematization of Proper Names
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2020, Historický časopis
článek v odborném periodiku

Varianty a variování zeměpisných názvů v českém politickém diskurzu 1945-1989
Jaroslav David, Agata Rupińska
Rok: 2020, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Výraz svoboda v perspektivě lingvistické analýzy - na příkladu materiálu období 1948-1989
Jaroslav David
Rok: 2020, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Delimitative function of place names in the linguistic landscape - as illustrated with examples from the cities of Prague and Ostrava (Czech Republic)
Jaroslav David
Rok: 2019, Linguistica Brunensia
článek v odborném periodiku

Lingvistické přístupy k analýze literárního textu
Michal Místecký, Jaroslav David, Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Německá toponymie českých zemí po roce 1989 - nostalgie, paměť, revitalizace
Tereza Klemensová, Jaroslav David
Rok: 2019, Veda, vydavateľstvo SAV, CSČ SAV
kapitola v odborné knize

Rudolf Šrámek: Labyrintem vlastních jmen a nářečí. Brno: Host, 2016. 216 s. Studie osobností brněnské lingvistiky, 6. Slovo a slovesnost
Jaroslav David
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Still having a conflict potential? German and Hungarian toponyms in the Czech and Slovak national corpora texts
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2019, MISCELLANEA GEOGRAPHICA - REGIONAL STUDIES ON DEVELOPMENT
článek v odborném periodiku

Tematizace toponym v memoárových textech (na příkladu měst Hradec Králové a Písek)
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Thematization of Place Names in Opinion Journalism: Czech Exile Politicians' Radio Speeches between 1938 and 1945
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Varianty a variování názvů v politickém diskurzu
Jaroslav David, Agata Rupińska
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Exonymie průmyslové oblasti - na příkladu Ostravska a Karvinska (Česká republika)
Jaroslav David, Lucie Nováková
Rok: 2018, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Gabriel Rožai: Terénne názvy hornogemerských obcí Rejdová a Vyšná Slaná. Gabriel Rožai, Rožňava, 266 s. Acta onomastica
Jaroslav David
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Hajšman: Plzeňsko-český slovník: Pročpa tudlecto říkáme? Starý most, Plzeň 2017, 176 s. Acta onomastica
Jaroslav David
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Onymickou stopou Petra Bezruče
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2018, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Proper Names Thematization - General Remarks on The Process
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První česká soustavná práce o literární onomastice. Dvořáková, Žaneta (2017): Literární onomastika: Antroponyma. Praha: FF UK, 292 s. Naše řeč
Jaroslav David
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Still Having a Conflict Potential? German Place Names in Czechia, Hungarian Place Names in Slovakia
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thematization of Place Names in Czech Opinion Journalism
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thematization of Proper Names in Ideological Speeches
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Toponymy in a relocated city: the city of Most, Czech Republic
Jaroslav David
Rok: 2018, Voprosy onomastiki
článek v odborném periodiku

Toponymy in a Socialist City - the Cities of OstravaPoruba, Havířov and Most (Czech Republic)
Jaroslav David
Rok: 2018, Onomastica Uralica
článek v odborném periodiku

Vytváření kultu básníka Petra Bezruče prostřednictvím vlastních jmen
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Certifikovaná metodika: Ochrana místních a pomístních jmen a urbanonym jako zdroje lokální, regionální a národní identity a kulturního dědictví
Jaroslav David, Přemysl Mácha
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy

Czech Travelogues about Soviet Russia and the Soviet Union - a Neglected Source for Historical Geography
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017, Hungarian Geographical Bulletin
článek v odborném periodiku

Německá toponymie českých zemí po roce 1989 - nostalgie, paměť, revitalizace
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrazy z cest do země Sovětů
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2017, Host
odborná kniha

Onymickou stopou Petra Bezruče
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tematizace jazyka v cestopisech ze země Sovětů v letech 1917-1970
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The thematization of proper names in travel literature: Czech travelogues of visits to the USSR
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Urban Landscape and its Toponymy - Czech Socialist Cities in the Centre of Research Interest
Jaroslav David
Rok: 2017
působení v zahraničí

Velcí lidé velké země na stránkách časopisu Lidé a země
Jaroslav David
Rok: 2017, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

15 hesel, např. Historická sémantika, Názvotvorba, Newspeak, Vlastní jméno místní, Urbanonymum, Honorifikační toponymum
Jaroslav David
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Cestopisy a reportáže ze Sovětského svazu mezi dvěma světovými válkami
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2016, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
článek v odborném periodiku

Chrematonymy in Literary Texts - Illustrated with Short Stories by Bohumil Hrabal and Ota Pavel
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Mikrotoponymie městského prostoru
Jaroslav David
Rok: 2016
stať ve sborníku

Most - bourání města jako obraz stavu společnosti v zrcadle analýzy publicistiky Rudého práva
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2016, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Petr Hejhal: Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny
Jaroslav David
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Petr Hejhal: Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny
Jaroslav David
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Přesouvání paměti místa prostřednictvím toponymie - na příkladu města Most
Jaroslav David
Rok: 2016, Ostravská univerzita. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Rudolf Šrámek: Jména obcí a sídel na Hlučínsku. Průvodce po místních jménech specifického regionu Moravskoslezského kraje
Jaroslav David
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Thematization of Proper Names in Travel Literature (Travelogues of Visits to the USSR)
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst
Jaroslav David
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Toponymie městského prostoru v kontextu mezioborovosti české onomastiky - kritické poznámky a perspektiva dalšího výzkumu
Jaroslav David
Rok: 2016, Studie z aplikované lingvistiky
článek v odborném periodiku

Toponymie moderního sídliště - na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba
Jaroslav David, Michal MÍSTECKÝ
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Bohemian Manchester, Moravian Klondike and Silesian Versailles: Attributive structures of foreign place names in contemporary Czech journalism
Jaroslav David, Michal Semian
Rok: 2015, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Czech for Erasmus Students in Ostrava
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Pestré vrstvy - stratifikace toponymie města
Jaroslav David
Rok: 2015
stať ve sborníku

Robert Dittmann - Oldřich Uličný (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny 3: Čeština a dějiny
Jaroslav David
Rok: 2015, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Specializovaná mapa pro evidenci a analýzu místních a pomístních názvů ve vztahu ke znalosti, vnímání a identitě obyvatel
Přemysl Mácha, Luděk Krtička, Jaroslav David
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Starý a nový Most - bourání města jako obraz stavu společnosti
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech in Ostrava
Jaroslav David
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Knížka mapující tisíciletou historii českých osobních jmen
Jaroslav David
Rok: 2014, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Kolokace vlastních jmen
Jaroslav David
Rok: 2014, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví
Jaroslav David, Přemysl Mácha
Rok: 2014, Host
odborná kniha

Obrazy z cest do Sovětského svazu v letech 1948-1956
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2014, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
článek v odborném periodiku

Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David, Radek Čech
Rok: 2013, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Názvy míst
Luděk Krtička, Přemysl Mácha, Jaroslav David
Rok: 2013
software

Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV
Jaroslav David
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka
Jaroslav David, Radek Čech, Lucie Radková, Jana Davidová Glogarová, Hana Šústková
Rok: 2013, Host
odborná kniha

Street Names - Between Ideology and Cultural Heritage
Jaroslav David
Rok: 2013, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Toponymické vytváření prostoru nového socialistického města
Jaroslav David
Rok: 2013, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Typizace ve jménech seriálových postav
Jaroslav David, Zdeňka Suchá
Rok: 2013, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Czech Street Names: The Tendencies of Development in Modern Times
Jaroslav David
Rok: 2012, Leipziger Universitätsverlag und AVA - Akademische Verlagsanstalt
kapitola v odborné knize

DB systém Místa paměti
Luděk Krtička, Přemysl Mácha, Jaroslav David
Rok: 2012
software

Diachronní sémantika - hrad a zámek potřetí
Jaroslav David
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Living Toponymy in Czech New Towns
Jaroslav David
Rok: 2012, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku

Možnosti studia toponym ve vztahu ke krajině, prostoru a identitě
Jaroslav David, Přemysl Mácha
Rok: 2012, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Obecná pojmenování osob pracujících v zemědělství v historické perspektivě
Jaroslav David
Rok: 2012, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV
Jaroslav David
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Paměť města - názvy míst OSTRAVA
Jaroslav David
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Paměť města - názvy míst OSTRAVA
Jaroslav David
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Toponyma a orientace v současném městském prostoru aneb Ztracen ve městě
Jaroslav David
Rok: 2012, Prešovská univerzita v Prešove
kapitola v odborné knize

Commemorative Place Names. Their Specificity and Problems
Jaroslav David
Rok: 2011, Names: A Journal of Onomastics
článek v odborném periodiku

František Čermák - Václav Cvrček - Věra Schmiedtová (eds.): Slovník komunistické totality
Jaroslav David
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Klasifikace honorifikačních toponym
Jaroslav David
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice
Jaroslav David
Rok: 2011, Academia
odborná kniha

Vlastní jména a jejich (historická) sémantika
Jaroslav David
Rok: 2011, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

cui a virginali vocabulo inditum est nomen Devin
Jaroslav David
Rok: 2010, JÚĽŠ SAV, VEDA, PedF Trnavskej univerzity
kapitola v odborné knize

Honorifikace jako určující rys moderní urbanonymie
Jaroslav David
Rok: 2010
stať ve sborníku

Honorifikační motiv v toponymii
Jaroslav David
Rok: 2010, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Lidová a bakalářská etymologie vlastních jmen (na příkladu toponym)
Jaroslav David
Rok: 2010, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference, 15.-17. září 2009, Ostrava
Jaroslav David, Jaroslav David
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Proměny české antroponymie po roce 1989
Jaroslav David
Rok: 2010, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Žižkovo Pole, Baťov, Gottwaldov, Havířov, Gottland
Jaroslav David
Rok: 2010, Oficyna Wydawnicza LEKSEM
kapitola v odborné knize

Budovatelsk, Zoringrad, Melsgottwaldov ...a Havířov
Jaroslav David
Rok: 2009, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Environmentální rozměr toponomastiky
Jaroslav David
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Folk Etymology in the Middle Ages Czech Chronicles
Jaroslav David
Rok: 2009, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku

Kapitoly z české oikonymie 20. století
Jaroslav David
Rok: 2009, Academia
odborná kniha

Lexikon české literatury počtvrté aneb na okraj pseudonymů
Jaroslav David
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Mytizační funkce toponym a mýtus naší krajiny (na příkladu honorifikačních oikonym)
Jaroslav David
Rok: 2009
stať ve sborníku

Paměť národa jako onomastický pramen a jeho možné využití
Jaroslav David
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Pohleden - Horní Pohleď - Pohleď (okres Havlíčkův Brod)
Jaroslav David
Rok: 2009
stať ve sborníku

Soutěž na pojmenování nového města - Havířov
Jaroslav David
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Specifické antroponymické a toponymické formanty v nové češtině a jejich vnímání
Jaroslav David
Rok: 2009
stať ve sborníku

Berounští medvědi a Ježíškova Vánoční pošta z Božího Daru
Jaroslav David
Rok: 2008, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Divnopis. Proč se to tak jmenuje?
Jaroslav David
Rok: 2008, Český lid
článek v odborném periodiku

From Žižkovo Pole to Havířov
Jaroslav David
Rok: 2008, Österreichische Namenforschung
článek v odborném periodiku

Jan Žižka z Trocnova a husitská tradice v zeměpisných jménech širšího Havlíčkobrodska
Jaroslav David
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nová česká oikonyma typu Chodovec City, Barrandov Hills, Nové Měcholupy a Šmoulov
Jaroslav David
Rok: 2008, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Obyvatelská jména v češtině - na základě Českého národního korpusu
Jaroslav David, Radek Čech
Rok: 2008
stať ve sborníku

Pan Klaus a pan Úžasný
Jaroslav David, Radek Čech
Rok: 2008
stať ve sborníku

Růžová čajovna v Růžové ulici (The Rose Tea Room in Rose Street)
Jaroslav David
Rok: 2008, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku

Etymologie ve výuce češtiny
Jaroslav David
Rok: 2007
stať ve sborníku

Internetové mapové zdroje pro toponomastiku
Jaroslav David
Rok: 2007, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

NAD ranními zprávami (Bystřice NAD/POD Pernštejnem)
Jaroslav David
Rok: 2007, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Náš starověk v díle Ladislava Horáka
Jaroslav David
Rok: 2007
stať ve sborníku

Rudolf Krajčovič. Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest
Jaroslav David
Rok: 2007, Český lid
článek v odborném periodiku

Textová opora k vývoji českého jazyka
Jaroslav David
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

baby_lady, babygirl, baby-kocicka? (fungování nicků na chatu)
Jaroslav David
Rok: 2006
stať ve sborníku

Blondacekhodonin a slecinka.z.hk (toponymum v nicku)
Jaroslav David
Rok: 2006, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Čeština na WWW chatu
Eva Jandová, Jaroslav David, Jana Hoffmannová, Diana Svobodová, Olga Müllerová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

hele vis ze mas dobrej nick?
Jaroslav David
Rok: 2006, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Neviditelní svědkové minulosti. Místní a pomístní jména na Vysočině
Jaroslav David, Pavel Rous
Rok: 2006, Academia
odborná kniha

Nicky v komunikaci na WWW chatu
Jaroslav David, Eva Jandová, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Diana Svobodová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Případ Marie Pytlíkové-pozdní ohlas hilsneriády
Jaroslav David
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vývoj uličního názvosloví města Havlíčkův Brod
Jaroslav David
Rok: 2006
stať ve sborníku

baby_lady, babygirl, baby-kocicka? (emoce v chatové komunikaci-nicky)
Jaroslav David
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Divotvorný místopis
Jaroslav David, Ondřej Nováček
Rok: 2005
libreta, scénáře

Jména jsou hvězdy, jež se zaněcují na temném nebi vědomí. (Literární antroponymie a toponymie v díle Vladislava Vančury)
Jaroslav David
Rok: 2005, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Zaniklá sídliště na užším Havlíčkobrodsku
Jaroslav David
Rok: 2005
stať ve sborníku

Čeština pro cizince aneb Lepší v jazyce plavat než se utopit
Jaroslav David
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jak Přibyslav a Hesov ke svému pojmenování přišly
Jaroslav David, Pavel Rous
Rok: 2004, Přibyslavský čtvrtletník pro kulturu, historii a ekologii
článek v odborném periodiku

Ohrozim, Ohrozima, Ohrozimy (k jednomu toponymu z Opavska)
Jaroslav David
Rok: 2004
stať ve sborníku

Toponyma na katastru Havlíčkův Brod
Jaroslav David
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Petr Dolan, Paula Wild a ti druzí (nejen o jménech pornohvězd)
Jaroslav David
Rok: 2003, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Havlíčkobrodské Havlíčkobrodsko.
Jaroslav David
Rok: 2002, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Jazykoběžník
Jaroslav David
Rok: 2002
libreta, scénáře

Když se řekne
Jaroslav David
Rok: 2002
libreta, scénáře

Odraz těžby a zpracování rud, především stříbra, v toponymii užšího Havlíčkobrodska.
Jaroslav David
Rok: 2002
stať ve sborníku

Sborník havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně-historického povědomí.
Jaroslav David
Rok: 2002, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Suchý nebo Píčov? (K jednomu místnímu jménu z Boskovicka)
Jaroslav David
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vývoj uličního názvosloví města Havlíčkův Brod (1. část)
Jaroslav David
Rok: 2002
stať ve sborníku

Bažír, Klůs, Vostřejže...
Jaroslav David
Rok: 2001, Nové knihy
článek v odborném periodiku

Brod Smilův, Německý nebo Havlíčkův?
Jaroslav David
Rok: 2001, Havlíčkobrodsko
článek v odborném periodiku

Co ta mexická vlna?! To si snad ze mě děláte káku?! (k současnému vojenskému slangu a jeho vývojovým tendencím)
Jaroslav David
Rok: 2001
stať ve sborníku

K lokalizaci několika zaniklých osad na česko-moravském pomezí (Plechácko, Kuděrovsko, Raškov, Touškov, Mittelberg)
Jaroslav David
Rok: 2001, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Lidová etymologie a vulgarismy v toponymech
Jaroslav David
Rok: 2001, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

"miesto pusté a diel lesem zarostlé" (k zaniklým osadám *Darov a Osralov někdejšího Čáslavského kraje)
Jaroslav David
Rok: 2001
stať ve sborníku

Několik poznámek k toponymům odvozeným z apelativ "kobyla" a "kůň" na území Čech
Jaroslav David
Rok: 2001, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Proto slovanská písmena jsou posvátnější a úctyhodnější
Jaroslav David
Rok: 2001, Host - Spolek přátel vydávání časopisu HOST & Host - vydavatelství s.r.o.
článek v odborném periodiku

Úvod do fonologie
Jaroslav David
Rok: 2001, Nové knihy
článek v odborném periodiku

Dziejdyn, Bołek: Chybíš mi, můj posle+dní
Jaroslav David
Rok: 2000, Virgo et Aguarius
odborná kniha

Poselství a inspirace. Redaktor: Paulík, Karel
Jaroslav David, Sigmund Freud, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová ... další autoři
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů
Jaroslav David, Karel Paulík, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Německý Brod po říjnovém převratu roku 1918
Jaroslav David
Rok: 1998, Havlíčkobrodsko 14
článek v odborném periodiku

Toponyma v obecních kronikách obcí Květinov, Hurtova Lhota a Poděbrady (okres Havlíčkův Brod)
Jaroslav David
Rok: 1998, Acta onomastica XXXIX
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k historii tvrze a zámku v Herálci
Jaroslav David
Rok: 1995, Havlíčkobrodsko 11
článek v odborném periodiku

Adjektivum staročeský jako znak kvality v marketingových textech
Jaroslav David
Rok: ,
článek v odborném periodiku

DE, GWZO,Leipzig, 30.05.-02.06.2017
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

HU, Budapest, 06.05.-10.05.2013
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

PL, Katowice, 06.04.-09.04.2014
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

PL, Katowice, 08.03.-12.03.2015
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

PL, Katowice, 26.03.-29.03.2018
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

PL, Opole,07.11.-10.11.2016
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

PL, Wroclaw, 02.11.-06.11.2015
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

SK, FF UKF Nitra, 01.04.-05.04.2019
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

SK, JÚĽŠ SAV Bratislava, 3.10.-4.10.2019
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

SK, UMB Banská Bystrica, 02.10.-06.10.2017
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

SK, UMB Banská Bystrica, 06.10.-11.10.2013
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

SK, UMB Banská Bystrica, 13.10.-16.10.2019
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

SK, UMB Banská Bystrica, 25.04.-29.04.2016
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
ANJDBAntroponomastika
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CASTEHrady, zámky, tvrze - zákl. kastelologie
CECITČeština pro cizince - práce s čs. texty
CECI1Čeština pro cizince 1
CECI2Čeština pro cizince 2
DISE2Diplomový seminář 2
ECJ1Český jazyk 1
ECJ2Český jazyk 2
EXJDBPoznávací exkurze
EXPOPoznávací exkurze
FCJ1Český jazyk 1
FCJ2Český jazyk 2
FFJDAFonetika a fonologie
FFONLFonetika a fonologie
FIKLUFilmový klub
FKJDBFilmový klub
HGRMHistorická gramatika češtiny
HISTEHistorické texty - analýza
HLDBHistorická lexikologie a etymologie
HLJAHistorická lexikologie a etymologie
HMJDAHistorická mluvnice češtiny
HSLOVHistorie na pozadí slov
KAJDAKompl. analýza textů v diachr. perspekt.
KDFIMKapitoly z dějin českého filmu
LPJDBLingv. přístupy k analýze liter. textu
MOJDAMorfologie
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
OTOnomastika - Toponomastika
PCJ2Český jazyk pro polonisty 2
PCJ4Český jazyk pro polonisty 4
PSATEPsaní odborného textu
PSJKUSpisovný jazyk a jazyková kultura
PUIM1Článek v impaktovaném časopise 1
PUIM2Článek v impaktovaném časopise 2
PURC1Článek recenzovaný v češtině 1
PURC2Článek recenzovaný v češtině 2
PURN1Článek recenzovaný v cizím jazyce 1
PURN2Článek recenzovaný v cizím jazyce 2
P1DBPsaní textů 1
P1JAPsaní textů 1
P2DBPsaní textů 2
P2JAPsaní textů 2
SEZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
SJKUCSpisovný jazyk a jazyková kultura
SJKUTSpisovný jazyk a jazyková kultura
SZB1SZZ - část - Český jazyk
SZN1SZZ - část - Český jazyk
S1JDBProjektový seminář 1
S2JDBProjektový seminář 2
TEOKUTeorie a praxe komunikace
TOJDBToponomastika
UODBÚvod do onomastiky
UOJAÚvod do onomastiky
UONOMÚvod do onomastiky
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Aktivní účast na vědecké konferenci
VMJDAVývoj myšlení o spisovné češtině
VSPCDějiny spisovné češtiny
VTCEIVývojové tendence spisovné češtiny
VTJDBVývojové tendence češtiny
ZEPSTZáklady ediční práce - staré texty
ZONO1Onomastika - toponomastika 1
ZONO2Onomastika - antroponomastika 2
ZSCZáklady staré češtiny pro historiky
0CECNČeština pro cizince - ml. neslovan. jaz.
0CECSČeština pro cizince - mluv. slovan. jaz.
0CECTČeština pro cizince - práce s čs. texty
0CEC1Čeština pro cizince 1
0CEC2Čeština pro cizince 2
1COTCČtení odborného textu
1GR2CGramatika 2 (morfosyntax 1)
1HIMAHistorická mluvnice češtiny
1MORAMorfologie
1PT1APsaní textů 1
1PT2APsaní textů 2
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SJDBProjektový seminář 1
1SOUCSouborná zkouška
1UONAÚvod do onomastiky
2SJDBProjektový seminář 2
3DECFDějiny češtiny
3DEKFDějiny a kultura českých zemí
3EXUFPoznávací exkurze
3HLEAHistorická lexikologie a etymologie
3KATAKomplexní analýza textů
3LALALingv. přístupy k analýze liter. textu
3MORFNormativní gramatika češtiny 2
3MYCAVývoj myšlení o spisovné češtině
3PR1FČeština - jazykové praktikum 1
3PT1FPsaní textů 1
3PT2FPsaní textů 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SZ1SZZ - Český jazyk
3SZ1YSZZ - Český jazyk
3SZ2YSZZ - Česká historie a kultura
3ULAALingv. přístupy k analýze liter. textu
3UMYAVývoj myšlení o spisovné češtině
3UZPAZáklady praxe pro učitele českého jazyka
5MJVYMetodologie jazykovědného výzkumu
5SCLISoučasná česká lingvistika
6CJCECizí jazyk - čeština pro cizince
6ONTSOnomastika - tradice a současnost
7CEC1Czech for Foreigners 1
7CEC2Czech for Foreigners 2
7COTBČtení odborného textu v cizím jazyce
7EXUFExkurze
7FIKFFilmový klub
7HLEBHistorická lexikologie a etymologie
7KAFCKapitoly z dějin českého filmu
7LALBLingv. přístupy k analýze liter. textu
7OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
7PRIBProjektový seminář
7PS1BProjektový seminář 1
7PS2BProjektový seminář 2
7PS3BProjektový seminář 3
7PS4BProjektový seminář 4
7PT1BPsaní textů 1
7PT2BPsaní textů 2
7SCHAStará čeština pro historiky
7TONBToponomastika
7UONBÚvod do onomastiky
7UONFÚvod do onomastiky
8KATAKomplexní analýza textů
8LALALingv. přístupy k analýze liter. textu
9ASFICzech Language - Final Exam
9AVTAktuální vývojové tendence
9CJCCizí jazyk - čeština pro cizince
9CMFKČeština a moderní formy komunikace
9CMMCČeština v médiích, média v češtině
9CRESČeština a region, ekolingv., sociolingv.
9CSSTČeština a synchronní slovanská typologie
9DJ1Dějiny jazykovědy - do konce 19. st.
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9KLKvantitativní lingvistika
9MCPDMluvnice češtiny z pohledu diachronních
9MJVMetodologie jazykovědného výzkumu
9OOnomastika
9ODPObhajoba disertační práce
9SCNJStratifikace českého národního jazyka
9SCULCzech Cult., History, Customs and Trad.
9SDP1Seminář k disertační práci 1
9SDP2Seminář k disertační práci 2
9SDZStátní doktorská zkouška
9SGRACzech Grammar
9SPHOCzech Phonetics and Pronunciation
9SRCLSoučasná reflexe české lingvist. tradice
9SREAReading and Writing Czech Texts
9TSTradice a současnost ve výzkumu ml. jaz.
SZB1DSZZ-část-Český jazyk a literatura
3SZ1USZZ-část-Český jazyk a literatura s did.
6UNJVÚtvary národního jazyka a jejich vývoj


AutorNázev práceTypRok
Klemensová TerezaToponymie českého pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)disertační 2019 
Kovářová KristýnaHydronymie povodí Ostravicedisertační 2019 
Rausová JanaSocioonomastické aspekty toponymie vybraných lokalitdisertační 2018 
Byrtusová BarboraAnalýza jazyka české historické prózy - na příkladu textů Václava Beneše Třebízského, Svatopluka Čecha a Aloise Jiráskarigorózní 2013 
Esterková YvonaLingvistická analýza novoročních projevů prezidenta Václava Havlarigorózní 2013 
Svobodová ZuzanaCizí slova v češtině - chápání a vymezení problému (na příkladu učebnic českého jazyka z let 1857-2005)rigorózní 2013 
Lu ZiyuePřejatá slova z čínštiny v češtinědiplomová 2022 
Slívová LuciePrezentace maskulin a- a ja-kmenové deklinace na příkladu vybraných gramatik a současných učebnicdiplomová 2022 
Březinová KristýnaSoučasná česká antroponymie a její vnímání uživateli jazykadiplomová 2021 
Kolláth Anna LauraUrbanonymie průmyslových měst před a po roce 1989 - na příkladu Ostravy a Miskolcediplomová 2021 
Fira NataliaEtnické stereotypy v českých a polských lidových anekdotách - lingvistická perspektivadiplomová 2020 
Kedis MinaProblémy vyučování českého jazyka pro arabské rodilé mluvčídiplomová 2020 
Miffek DavidStará čeština - vymezení a vnímání etapy vývoje jazykadiplomová 2020 
Prochorenkova KarinJazyk perestrojky. Odraz politické změny v jazyce a jeho dobová percepcediplomová 2020 
Reclik AgataExonyma na stránkách českých a polských časopisůdiplomová 2019 
Sun TinglinČínská toponyma (exonyma) v českém textudiplomová 2019 
Dobešová LucieToponymie Nového Jičínadiplomová 2018 
Nováková LucieExonymie vybraných oblastí - na příkladu Ostravska a Karvinskadiplomová 2017 
Švrčková BarboraOronymie CHKO Beskydydiplomová 2015 
Hajná MichaelaNázvy piv v diachronní perspektivědiplomová 2014 
Kovářová KristýnaVulgarismy v češtinědiplomová 2014 
Lužná BlankaHanácké nářečí v tvorbě Otakara Bystřinydiplomová 2014 
Slepička JanHydronymie Ostravskadiplomová 2014 
Smolková LucieNázvy literárních děl jako onomastický problémdiplomová 2013 
Suchá ZdeňkaAntroponyma-typizace a stereotypy v českých televizních seriálechdiplomová 2012 
Vejrychová EliškaVlastní jména a problém českého nacionalismu 1945-1948diplomová 2011 
Loučka PetrOronymie Hrubého Jeseníkudiplomová 2010 
Neradilová LenkaToponymie na katastru obcí Čechy, Domaželice, Líšná a Podolí (okres Přerov)diplomová 2010 
Svobodová ZuzanaUrbanonymie Otrokovicdiplomová 2010 
Švihelová JanaPropria v Jungmannově Slovníku česko-německémdiplomová 2010 
Poláčková RadkaČeština pro cizince - čeština cizincůdiplomová 2009 
Štrajt PřemyslOsobní jména v písňových textechdiplomová 2009 
Pospíšilová TerezaLiterární onymie v dramatických textech českého národního obrození (Štěpánek, Klicpera, Tyl)diplomová 2008 
Langrová Veronika"Hliník se odstěhoval do Humpolce." (Literární onymie ve scénářích a divadelních hrách Zdeňka Svěráka)diplomová 2007 
Sekanina ZdeněkAmerika, Balkán, Mexiko (exonymie Ostravska)diplomová 2007 
Vidličková DarinaKočičí zámek a Psí žleb. Zvířecí jména v toponymiidiplomová 2007 
Dostálová EvaToponymie na katastru Lošticdiplomová 2006 
Kovaříková MartinaUrbanonymie Boskovicdiplomová 2006 
Lakosilová MarkétaUrbanonymie města Zlínadiplomová 2006 
Ryšková SylvaToponymie obvodu Michálkovice (Ostrava)bakalářská  
Jarolim VítProměny antroponymie obce Zábřeh u Hlučína ve 20. stoletíbakalářská 2021 
Heczková EvaToponymie města Třincebakalářská 2020 
Slívová LucieUrbanonymie moderního města - Havířovbakalářská 2020 
Březinová KristýnaUrbanonymie města Šumperkabakalářská 2019 
Králová TerezaToponymie Slezské Ostravybakalářská 2019 
Mužíková LenkaToponymie obce Čeladnébakalářská 2018 
Miffek DavidPaměti jako pramen pro výzkum urbanonymie (na příkladu města Hradec Králové)bakalářská 2017 
Staníková KristýnaToponymie města Frýdku-Místkubakalářská 2017 
Píštěk MiroslavToponymie města Rychvaldubakalářská 2016 
Gavlík PetrVlastní jména dolů jako svědectví o minulosti regionubakalářská 2015 
Nováková LucieToponymie Bohumínabakalářská 2015 
Burková LenkaHypokoristické podoby osobních jmen (na příkladu severní Moravy a Slezska)bakalářská 2013 
Klemensová TerezaLidová etymologie toponymbakalářská 2013 
Esterková YvonaAnalýza novoročních projevů českých prezidentůbakalářská 2012 
Slepička JanToponymie na katastru Ostravy-Hrabové v historické perspektivěbakalářská 2012 
Malcová AndreaToponymie Staré Bělé (okr. Ostrava)bakalářská 2010 
Suchá ZdeňkaPalackého Popis Království českého jako důležitý onomastický pramenbakalářská 2010 
Děcká ZuzanaNázvy neziskových organizacíbakalářská 2009 
Vejrychová EliškaVlastní jména v překladu (na příkladu srovnání překladů A Christmas Carol - Vánoční povídka Charlese Dickense)bakalářská 2009 
Hájková TerezaUmělecké pseudonymybakalářská 2008 
Loučka PetrToponymie na katastru Nové Dědiny (okres Kroměříž)bakalářská 2008 
Pavelka AlešJména v kalendáříchbakalářská 2008 
Svobodová ZuzanaProměny české antroponymie po roce 1989bakalářská 2008 
Šínová ZuzanaAntroponyma v románech tzv. červené knihovnybakalářská 2008 
Šrubařová PetraProměny české antroponymie po roce 1989bakalářská 2008 
Klézlová MartinaLidová etymologie a toponymie na příkladu Prahy a Ostravy.bakalářská 2006 
Zapletalová LenkaToponymie na katastru Žulové (okres Jeseník)bakalářská 2005 


Kvantitativní onomastika: východiska, koncepty, aplikace
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Od etymologie ke krajině: témata české onomastiky 21. století
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Reflexe jazykové a jazykovědné problematiky v nelingvistických textech
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vytváření reality prostřednictvím jazyka - kvalitativní analýza novočeských textů
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Nové přístupy k výzkumu toponymie - na příkladu vybraných lokalit Moravy a Slezska
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Toponyma - ohrožené kulturní dědictví
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální a národní identity. Příprava metodiky ochrany místních a pomístních jmen.
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2014
PoskytovatelVeřejné zakázky
Stavukončený
Historická sémantika
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV (vydání publikace)
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období11/2012 - 12/2012
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Lidová etymologie-její specifika a fungování (na příkladu toponymické složky jazyka)
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub