Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mediální obraz osob jako klientů sociální práce
Id projektuSGS03/FSS/22
Hlavní řešitelMgr. Lenka Honsárková
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceNavrhovaný studentský projekt se zabývá neprozkoumaným tématem, a tím je vytváření mediálního obrazu v kontextu sociální práce. Sociální práce je multi-disciplinárním oborem, který ve společnosti vzbuzuje kladné i záporné emoce. Media mají možnost, a někdy i možná povinnost, informovat veřejnost o osobách jako klientech sociální práce, potažmo o sociálních službách či sociální práci. Současně media mají vliv na vytváření sociálního světa a moc tvarovat veřejný diskurz, jak lidé vidí svět, ale i jakou pozici v něm mají, co je považováno za kontroverzní a co naopak normální až nezpochybnitelné. (Richardson, 2007). Hlavním cílem výzkumu je porozumět mediálnímu obrazu osob jako klientů sociální práce ve dvou názorově rozdílných medií vybraných z historického kontextu z kategorie ?stará media?, tj. periodický tisk. V kontextu výše zmíněného, tak projekt přispěje k analýze a zmapování vytváření mediálního obrazu osob jako klientů sociální práce a poskytne tak konkrétní výstupy použitelné pro praxi a vzdělávání sociálních pracovníků, které budou zaměřeny na doporučení pro sociální pracovníky, jak komunikovat s medii a podílet se na vytváření mediálního obrazu osob.