Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Strukturální změny a občanská participace ve středoevropském prostoru
Id projektuSGS05/PřF/2022
Hlavní řešitelMgr. Lucia Hýllová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceFáze transformace industriální společnosti souvisí se změnami socio-ekonomických, politických, územních i plánovacích struktur v různém geografickém měřítku. Předkládaný výzkum proměn prostorových struktur upíná pohled na proces transformace malých měst v souvislosti se základními trendy vývoje a na formování městských politik prostřednictvím participujících aktérů. V mikroměřítku výzkumný záměr projektu doplňuje případová studie cílená na představení nových řešení udržitelnosti dopravního systému ve městě prostřednictvím participace obyvatel na plánovacích procesech. V meřítku rurálních struktur jsou v popředí zejména ekonomické struktury, a to v problematice industrializace venkovských oblastí a odolnosti starých průmyslových regionů.