Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Petr Hrtánek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 505, budova D
funkce:tajemník katedry, tutor
obor činnosti:současná česká literatura, literární kritika
katedra / středisko (fakulta): Katedra české literatury a literární vědy (Filozofická fakulta)
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1878
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Hrtánek, P. Československo jako hrdina "kronikálního" románu: K modálnímu rozměru fikčního obrazu novodobé historie. Litikon. 2018, roč. 3, č. 2, s. 88-95. ISSN 2453-8507.
Hrtánek, P. "Psychické fraktury" v povídkách Pavla Bušty. In: Cenová bilance 2015. Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 93-100. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-244-5337-8.
Antoš, M. a Hrtánek, P. The Gothic Mode in Czech Postmodern Novels at the Turn of the Millennium. Gothic Studies. 2018, 20(1-2), s. 169-183. ISSN 1362-7937.

Všechny publikace

Hrtánek, P. "Kronikální" román? (K aplikačním možnostem kategorie modu). Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2019.
Hrtánek, P. Literární cena pod palbou (ke kritické reflexi letošní Magnesie Litery). In: Cenová bilance 2018. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2019.
Hrtánek, P. Paměť a vzpomínání v současných kronikálních románech: Lázeňská trilogie Romana Ráže. In: Wielkie tematy kultury w literaturach Słowiańskich pamięć. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Institut Filologii Słowiańskiej. 2019.
Hrtánek, P. Aplikační možnosti kategorie modu: apokalyptičnost v současných českých románových "kronikách". In: Doktorské studium. Brno: Ústav české lteratury a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. 2018.
Hrtánek, P. Československo jako hrdina "kronikálního" románu: K modálnímu rozměru fikčního obrazu novodobé historie. Litikon. 2018, roč. 3, č. 2, s. 88-95. ISSN 2453-8507.
Hrtánek, P. Nadpřirozené a mytologické motivy v románovém obraze dějin 20. století (fantastičnost v současných českých románových "kronikách"). In: Fantastika a mýtus v antropocénu. Mezinárodní konference. Brno: FF Masarykovy univerzity. 2018.
Hrtánek, P. "Psychické fraktury" v povídkách Pavla Bušty. In: Cenová bilance 2015. Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 93-100. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-244-5337-8.
Hrtánek, P. Sex a erotika ve stínu rudé hvězdy (k románovému obrazu jedné éry). In: VII Symposium Opoliense. Nieobyczajność, rozwiązłość, wyuzdanie. Opole: Uniwersytet Opolski. 2018.
Antoš, M. a Hrtánek, P. The Gothic Mode in Czech Postmodern Novels at the Turn of the Millennium. Gothic Studies. 2018, 20(1-2), s. 169-183. ISSN 1362-7937.
Hrtánek, P. Genologický workshop [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Hrtánek, P. Postmoderní obraz smrti v románech Martina Komárka. In: XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich TANATOS". Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. 2017.
Antoš, M., Hrtánek, P., Pilař, M., Šidák, P., Drastík, S. a Knesplová, P. Přízraky a masky: Gotický modus v české postmoderní próze. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 191 s. ISBN 978-80-7464-948-6.
Hrtánek, P. Československý, západoslovanský nebo středoevropský román? (K fikčnímu prostoru románu Davida Zábranského Martin Juhás čili Československo). In: Román západních Slovanů: teoretické, historické a interpretační kontexty. Praha: Slovanský ústav Akademie věd. 2016.
Hrtánek, P. Gotický modus v české politopadové próze. Wroclaw: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 2016.
Hrtánek, P. Prokletí, stigma, vyloučení - klíčové motivy současných českých románových kronik. In: VI Symposium Opoliensis: Zapomniani, wykleci, wykluczeni w literaturach i kulturach slowiańskich XX i XXI wieku. Opole: Uniwersytet Opolski, Instiut Slawistyki. 2016.
Hrtánek, P. Prokletí, stigma, vyloučení: klíčové motivy současných českých románových kronik.. Studia i szkice slawistyczne. 2016, roč. 15, s. 161-167. ISSN 1644-4191.
Hrtánek, P. "Psychické fraktury" v povídkách Pavla Bušty (nad knihou Sigmundovy můry). In: Cenová bilance 2015. Olomouc: Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého. 2016.
Hrtánek, P. Tematizace poválečného odsunu/vyhnání v paměti míst (v současné české próze). In: A. Kratochvil, J. Soukup (eds.). Paměť válek a konfliktů. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016. s. 356-363. ISBN 978-80-88069-14-0.
Hrtánek, P. Téměř legenda o neohroženém oráči. Host. 2016, č. 10, s. 66-67. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Ukecaná tajemství. Host. 2016, s. 76-77. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Uniwersytet Opolski. 2016.
Hrtánek, P. a Drastík, S. Hledání identity místa jako téma Slezského románu Petra Čichoně. Český jazyk a literatura. 2015, roč. 65, s. 177-184. ISSN 0009-0786.
Hrtánek, P. Chtělo by to změnu? K výrazovým možnostem angažovanosti v současné české próze. Bohemica Olomucensia. 2015, roč. 7, s. 53-61. ISSN 1803-876X.
Hrtánek, P. Nugamentum tremendum čili Hrozná hloupost. Host. 2015, s. 93-93. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. a Knesplová, P. Podoby grotesknosti v novele Miloše Urbana Michaela. Bohemica litteraria. 2015, roč. 18, s. 100-112. ISSN 1213-2144.
Hrtánek, P. Román Emila Hakla Skutečná událost v kontextu současných diskusí o angažované literatuře. In: Literárne akcenty II. Literárny život v minulosti a dnes: Literárny život v minulosti a dnes 2014-09-17 Nitra. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2015. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2015. s. 183-192. ISBN 978-80-558-0778-2.
Hrtánek, P. Slovo o literatuře. M. Viewegh: Zpátky ve hře. Michal Viewegh: Zpátky ve hře [Rozhlasová relace].. Český rizhlas 3. 2015.
Hrtánek, P. Tematizace novodobých česko-německých konfliktů v paměti míst (v současné české próze). In: V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2015.
Hrtánek, P. University of Wroclaw, Faculty of Philology. 2015.
Hrtánek, P. a Polách, R. V souřadnicích všeho a ničeho?. Česká literatura. 2015, roč. 63, č. 4, s. 600-605. ISSN 0009-0468.
Hrtánek, P. Angažovaná česká próza? Mezi Paměťmi poslance parlamentu a Skutečnou událostí. In: Přednáška pro doktorské studium katedry bohemistiky FF UP. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého. 2014.
Hrtánek, P. Apocryphal distance in the image of Hussitism in contemporary Czech prose. In: Distanz. Schreibweisen, Entfernungen, Subjektkonstitutionen in der tschechischen und mitteleuropäischen Literatur. Weimar: VDG, 2014. VDG, 2014. s. 91-101. ISBN 978-3-89739-824-5.
Hrtánek, P. a Drastík, P. Hledání identity místa jako téma Slezského románu Petra Čichoně. In: Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času. Hlučín: Muzeum Hlučínska - Sdružení obcí Hlučínska - ÚRS Ostravské univerzity v Ostravě. 2014.
Hrtánek, P. Imitace stylu a stylové kontrasty v českých literárních apokryfech. In: Imitácia - alúzia - plagiát. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2014. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2014. s. 82-98. ISBN 978-80-558-0589-4.
Hrtánek, P. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 2014.
Hrtánek, P. Literární apokryfy v novější české próze (hledání architextu): (hledání architextu). 1. vyd. Brno: Host, 2014. 220 s. ISBN 978-80-7491-262-7.
Hrtánek, P. Skutečná událost Emila Hakla v kontextu polemik o angažovanou literaturu. In: Literárne akcenty II. Literárny život v minulosti a dnes. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2014.
Hrtánek, P. Slovo o literatuře: I. Dousková - Medvědí tanec. Irena Dousková: Madvědí tanec [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3. 2014.
Hrtánek, P. Apokryfní proměny biblických předloh v současné české próze. In: Česká bible. Kulturní, ideový a politický fenomén v proměnách staletí.. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze. 2013.
Hrtánek, P. "Druhý život" Bible: apokryfní proměny biblických předloh v současné české próze. Historie - Otázky - Problémy. 2013, roč. 5, s. 277-285. ISSN 1804-1132.
Hrtánek, P. Eötvös Loránd University. 2013.
Hrtánek, P. HYPERTEXTOVÝ ROZMĚR SOUČASNÝCH LITERÁRNÍCH APOKRYFŮ (NA PŘÍKLADECH ČESKÉ PRÓZY). Olomouc: Literárněvědná společnost FF UP. 2013.
Hrtánek, P. Imitace stylu a stylové kontrasty v českých literárních apokryfech. In: Literárne akcenty I. Imitácia - alúzia - plagiát. Nitra: Filozofická fakulta UKF v Nitre. 2013.
Hrtánek, P. Apokryfní distance v obrazu husitství v novější české próze. In: Distanz: Figuren - Schreibweisen - Diskurse. Erfurt: Univerzita Erfurt. 2012.
Hrtánek, P. Kritický klub. Petr Čichoň: Slezský román [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3. 2012.
Hrtánek, P. Neúplná "antropopoetická" mozaika města. Česká literatura. 2012, roč. 60, s. 783-787. ISSN 0009-0468.
Hrtánek, P. a Knesplová, P. Pohádky jako prototexty apokryfních reprodukcí v současné české próze. Český lid. 2012, roč. 99, s. 463-477. ISSN 0009-0794.
Hrtánek, P. Procházka parkem: (Michal Ajvaz: Lucemburská zahrada). Host. 2012, s. 56-57. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Apokryfní přepisy fikčních světů: trojí zpracování příběhu o babylonské věži v současné české próze. Česká literatura. 2011, roč. 59, s. 713-725. ISSN 0009-0468.
Hrtánek, P. Apokryfy v románech Stanislava Komárka (Opšlstisova nadace a Mandaríni). In: Bohemistický kroužek. Wien: Vídeňská univerzita. 2011.
Hrtánek, P. Kritický klub: P. Soukupová - Marta v roce vetřelce. Petra Soukupová: Marta v roce vetřelce [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3. 2011.
Hrtánek, P. LES AVATARS APOCRYPHES DU PERSPONNAGE DE JUDAS DANS LA PROSE TCHEQUE CONTEMPORAINE. Revue des Études Slaves. 2011, s. 495-506. ISSN 0080-2557.
Hrtánek, P. University of Ljubljana. (Apokryfy v současné české próze). 2011.
Hrtánek, P. University of Ljubljana. (Neznámý, v neznámém. Literární tvorba Jana Křesadla). 2011.
Hrtánek, P. Beletrie mezi eschatologií a alchymií. Host. 2010, s. 84-86. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Milovaná i nenáviděná. Postmoderna a léta devadesátá.. Host. 2010, č. 4, s. 13-17. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Nový starý dobrý Hakl. Host. 2010, s. 68-69. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Próza ne zcela naplněných očekávání. www.iliteratura.cz. 2010, ISSN 1214-309X.
Hrtánek, P. Antologie textů k dějinám české literární kritiky II (1. polovina 20. století). 2009.
Hrtánek, P. Česká polistopadová literatura v síti souřadnic. Česká literatura. 2009, roč. 57, s. 914-919. ISSN 0009-0468.
Hrtánek, P. a CHROBÁK, J. Česká polistopadová literatura v síti souřadnic. Česká literatura. 2009, roč. 57, s. 914-919. ISSN 0009-0468.
Hrtánek, P. Dialogické formy v novodobých apokryfech: Citáty (nástin problému). In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita j. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. Univerzita j. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. s. 76-80. ISBN 978-80-7414-131-7.
Hrtánek, P. Chytře smyšlená historie o boji se Zlem. Host. 2009, č. 2, s. 65-67. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Kritický klub: M. Urban - Lord Mord. Miloš Urban: Lord Mord [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3. 2009.
Hrtánek, P. Kritický klub: T. Zmeškal - Milostný dopis klínovým písmem. Tomáš Zmeškal: Milostný dopis klínovým písmem [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3. 2009.
Hrtánek, P. Nadějný debut vidím.... Host. 2009, č. 7, s. 52-53. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Pochybný účinek piva i beletrie. Tvar. 2009, s. 23-23. ISSN 0862-657X.
Hrtánek, P. Román jako klubko hadů. Host. 2009, č. 10, s. 51-52. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Román přetaženého času. Literární server i literatura. 2009, ISSN 1214-309X.
Hrtánek, P. Antologie textů k dějinám české literární kritiky (XIX. století). 2008.
Hrtánek, P. Cyprián aneb Prokletí neřesti. Host. 2008, s. 21-23. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Filozofická fakulta Univerzity v Ljubljani. 2008.
Hrtánek, P. Kdo neskáče, není Čech. Tvar. 2008, s. 22-22. ISSN 0862-657X.
Hrtánek, P. Lektorský posudek odborného textu pro časopis Česká literatura. 2008.
Hrtánek, P. Mrazivý thriller o černém květu. Host. 2008, s. 18-19. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Potichu jako placebo. Tvar. 2008, s. 22-22. ISSN 0862-657X.
Hrtánek, P. Smrt jako prosté škrtnutí perem. Tvar. 2008, s. 23-23. ISSN 0862-657X.
Hrtánek, P. StB a vzdorující. Host. 2008, s. 54-55. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Šly přes nás dějiny.... Host. 2008, s. 60-61. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Zápis o jednom čarodějnickém procesu. Host. 2008, s. 18-19. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Apokryfní obraz minulosti čili dějiny pro kočku (Milan Badal: Apokryfy pro kočku). In: Studia Moravica V. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 195-199. ISBN 978-80-244-1640-3.
Hrtánek, P. Kacíři, rouhači, ironikové (v současné české próze). 1. vyd. Brno: Host, 2007. 144 s. ISBN 978-80-7294-228-2.
Hrtánek, P. Kritický klub. Jan Křesadlo: Skrytý život Cypriána Belvy [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3. 2007.
Hrtánek, P. Mrtvý holky to chtěj taky. Tvar. 2007, s. 2-2. ISSN 0862-657X.
Hrtánek, P. Neviditelná budoucnost povídek z Listenu. Tvar. 2007, s. 21-21. ISSN 0862-657X.
Hrtánek, P. Rustikální lži, sex a prachy podle Křesadla. Host. 2007, s. 68-68. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Ani ne... (Jaroslav Rudiš: Grandhotel). Tvar. 2006, s. 2-2. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. ...buď svatý rád, když není bit! Legendární motivy v několika průsvitech současné české prózy. Tvar. 2006, roč. 17, s. 8-9. ISSN 0862-657X.
Hrtánek, P. Církevní prostor a jeho jazyky ve dvou "kostelních" románech Miloše Urbana. In: Český jazyk a literatura v interakci. Racibórz: Státní vysoká odborná škola v Ratiboři, 2006. Státní vysoká odborná škola v Ratiboři, 2006. s. 217-227. ISBN 83-920312-7-X.
Hrtánek, P. Kotel se žhavým černým obsahem. Protimluv. 2006, s. 71-72.
Hrtánek, P. Slepá bohyně znovuzrozená (Jan Křesadlo: Slepá bohyně). Host. 2006, s. 47-48. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Umělecká reflexe církevní komunikace v české polistopadové literatuře. 2006.
Hrtánek, P. Ve zdravé knize zdravý duch.... Host. 2006, s. 53-53. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Ve znamení Morany. Tvar. 2006, s. 22-22. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Argotismy a vulgarismy v české próze konce minulého století. In: Sborník přednášek z VII. konference o slangu a argotu v Plzni 24.-25. září 2003. Plzeň: PdF ZČU v Plzni, 2005. PdF ZČU v Plzni, 2005. s. 102-105. ISBN 80-7043-359-0.
Hrtánek, P. Církevní prostor a jeho "jazyky" v románu Miloše Urbana Stín katedrály. In: Český jazyk a literatura v interakci. Ratiboř (PL). 2005.
Hrtánek, P. Co s tím sklem.... Host. 2005, s. 15-17. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Dobyvatelé ztracených knih. Tvar. 2005, s. 21-21. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Miluj mě líp a už tě nezabiju!. Tvar. 2005, s. 21-21. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Náboženské a církevní kódy v Polokatolických povídkách Jana Křesadla. In: Víra a výraz. Brno: Host, 2005. Host, 2005. s. 289-298. ISBN 80-7294-163-1.
Hrtánek, P. Stručná mluvnice Santiniho jazyka. Tvar. 2005, s. 2-2. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Zuzana a dva ironikové (kniha Daniel jako pretext české postmoderní prózy). Tvar. 2005, s. 12-13. ISSN 0862-657X.
Hrtánek, P. Žánrová ekamo(n)táž Jana Jandourka. Tvar. 2005, s. 22-22. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Barevné povídky nejen o lásce.. Host. 2004, s. 43-43. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Deset podob tajemna.. Tvar. 2004, s. 21-21. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Kouzlo významů, zvuků, barev.. Tvar. 2004, s. 20-20. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Motivické průniky v českých negativních utopiích druhé poloviny 20. století: mezi filozofií a pop-literaturou. In: V labyrinte popkultúry . Nitra: FF UKF v Nitre, 2004. FF UKF v Nitre, 2004. s. 79-89. ISBN 80-8050-709-0.
Hrtánek, P. Negativní utopie v české próze druhé poloviny 20. století: Pokus o znakovou identifikaci žánru. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. 124 s. ISBN 80-7042-645-4.
Hrtánek, P. Soumrak mužů v Bryczově podání. Host. 2004, s. 43-46. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Stovka hororů? Spíše horůrků. Tvar. 2004, s. 23-23. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. The best of Ondřej Neff?. Tvar. 2004, s. 21-21. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Topos Atlantidy a motiv potopy v české literatuře 2. poloviny 20. století. In: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století Walbrzych, Polsko. Walbrzych - Ostrava: PVSZ Walbrych - OU Ostrava, 2004. PVSZ Walbrych - OU Ostrava, 2004. s. 337-345. ISBN 83-911312-6-2.
Hrtánek, P. Utopie a antiutopie v české próze. Revue Labyrint. 2004, s. 72-74. ISSN 1210-6887.
Hrtánek, P. Když se zloduch chechtá. Tvar. 2003, s. 23-23. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Kniha divadelních legend. Host. 2003, s. XI-XII. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Malý příběh o velkých pravdách?. Tvar. 2003, s. 22-22. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Naplněné ambice lexikografické. Tvar. 2003, s. 20-20. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Nemocnice na kraji Berlína. Host. 2003, s. V-V. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. O moderně postmoderně?. Tvar. 2003, s. 21-21. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. O naději a beznaději české poválečné literatury. Tvar. 2003, s. 21-21. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. O podobách humoru mezi erotikou a politikou. Host. 2003, s. II-III. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Pochopit a zemřít?. Tvar. 2003, s. 20-20. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. "Pokud tomu chcete říkat underground, můžete.". Tvar. 2003, s. 23-23. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Procházkova kniha lásky a boje po čtyřiceti letech. Tvar. 2003, s. 20-20. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Příznačné jazykové tendence a motiv metajazyka v polských a českých antiutopiích 80. let minulého století. In: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti . Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. s. 195-200. ISBN 80-244-0628-4.
Grygerková, M., Kosek, P., Jandová, E. a Hrtánek, P. Rozvoj jazykových kompetencí učitelů. 2003.
Hrtánek, P. "Televizní román" jako dialog?. Host. 2003, s. II-III. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Všichni ti hajzlové, usoplenci, kriminálníci.... Host. 2003, s. I-II. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Znakovost jazykových prostředků v negativních utopiích 2. poloviny 20. století. Česká literatura. 2003, s. 1-12. ISSN 0009-0468.
Hrtánek, P. Kravex5 aneb Křesadlo znovu ironické. Tvar. 2002, s. 20-20. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Příznakové motivy v českých antiutopiích 2. poloviny 20. století.. Tvar. 2002, s. 16-18. ISSN 0862-657X.
Hrtánek, P. Klíčové motivy ve trojím zpracování látky o zlatém kolovratu. Český lid. 1999, s. 225-233. ISSN 0009-1794.
Hrtánek, P. Erotické motivy v poezii J. H. Krchovského. Host. 1998, s. 18-25. ISSN 1211-9938.


ZkratkaNázev předmětu
KCLČeská literatura
MCLTEModerní česká literatura-texty
3MCLFModerní česká literatura-texty
CEXILČeská literatura v exilu
EXKUPoznávací exkurze
EXKURExkurze
KASL1Kapitoly ze současné literatury 1
KASL2Kapitoly ze současné literatury 2
LIKRYLiterární kritika
LITKRLiterární kritika
LPMLALiteratura pro děti a mládež
NILTInterpretace literárního textu
NLPMLiteratura pro děti a mládež
NSVL1Světová literatura 1
PRCL5Praktikum z lit. po roce 1945 1
PRSB1Projektový seminář 1
PRSB2Projektový seminář 2
PRSM1Projektový seminář 1
PRSM2Projektový seminář 2
SESCPSeminář k současné české próze
SOPRBKapitoly ze současné české prózy
SOPRYKapitoly ze současné české prózy
USLITÚvod do studia literatury
USLIXÚvod do studia literatury
USLIYÚvod do studia literatury
UTLITÚvod do teorie literatury
UTLIXÚvod do teorie literatury
UTLIYÚvod do teorie literatury
ZALKXŽánrové aspekty literární komunikace
ZALKYŽánrové aspekty literární komunikace
1LIK5Literární kritika
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SPR4Kapitoly ze současné české prózy
1ULV2Úvod do literární vědy
1USL1Úvod do studia literatury
2ULV2Úvod do literární vědy
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3ZAL9Žánrové aspekty literární komunikace
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5LIGELiterární genologie
51LIGTheory of Literary Genres
6LIGELiterární genologie
6PISPPředmět individuálního stud. plánu
7EXLBČeská literatura v exilu
7PR1BProjektový seminář 1
7PR2BProjektový seminář 2
7SPRBKapitoly ze současné české prózy
8ULV2Úvod do literární vědy


AutorNázev práceTypRok
Antoš MatějProměny a rezonance gothic fiction v prózách Miloše Urbanadisertační 2017 
Poláchová JanaLesk a bída současných českých prozaiček (knihy H. Lundiakové, S. Vybíralové a M. Slavické v literárněkritické perspektivě)diplomová 2019 
Walachová VeronikaTopos domu v literárním obraze novodobé historie (v současné české próze)diplomová 2019 
Drastík StanislavPrózy Petra Stančíka v perspektivě postmoderní poetikydiplomová 2018 
Kasalová JanaParalelní světy v současné české próze (v románech Ch. Cigana a M. Urbana)diplomová 2018 
Knesplová PetraPostmoderní proměny gotického románu v prózách Jana Křesadladiplomová 2016 
Kubanková IvaObraz bratří Mašínů v současné české literatuře (mezi autenticitou a fikcí)diplomová 2015 
Antoš Matěj"Nepravidelná" trilogie Stanislava Komárkadiplomová 2014 
Tutková TerezaŽenské postavy ve fantasy románech Petry Neomillnerové (analýza archetypů)diplomová 2014 
Kuželová JiřinaPérák jako literární postavadiplomová 2013 
Kubanková IvaObraz bratří Mašínů v současné české literatuře (mezi autenticitou a fikcí)diplomová 2012 
Miklíková MichaelaRomán Antonína Bajaji Na krásné modré Dřevnici (v kontextu jeho tvorby)diplomová 2012 
Stojaspalová AnnaPrózy Bohuslava Vaňka-Úvalskéhodiplomová 2012 
Křoková DarinaPrózy Romana Ludvydiplomová 2011 
Nawratová PetraPostavy detektivů v české polistopadové prózediplomová 2011 
Szwarcová MonikaMotiv sestupu do podzemí jako součást iniciačního syžetu (v současné české próze)diplomová 2011 
Fliedrová KateřinaSudetský problém v současné české prózediplomová 2010 
Mertová ZuzanaŽidovská tematika v prózách Viktora Fischla (v Jeruzalémském triptychu)diplomová 2010 
Remeš VojtěchHororové motivy v současné české povídcediplomová 2010 
Stropková HanaSpor o krásu a ošklivost - kritická reflexe románu J. Pelce ...a bude hůřdiplomová 2009 
Mikešová IvetaTéma rodu a hledání kořenů v současné české prózediplomová 2008 
Wegrzynová LucieObraz "normalizace" v současné české prózediplomová 2008 
Skalíková KateřinaPoetika času a prostoru v povídkách Miloše Urbanadiplomová 2007 
Hofmanová KláraČeští krajané a podoba českého jazyka v argentinských enklávách (zvláště v okolí Presidencia Roque Saenz Pena)diplomová 2006 
Krečmerová SoňaMotiv pandemie v české próze 2. poloviny 20. stoletídiplomová 2006 
Sedláčková AlenaĎáblové a démoni v české postmoderní prózediplomová 2006 
Sikorová Kateřina"Televizní romány" Jaroslava Dietla (stylistická analýza)diplomová 2005 
Obrová ZuzanaAnalýza knihy Tomáše Kolského "Ruthie a barevnost světa"bakalářská  
Stach PetrObraznost vody a rostlinné motivy v prózách Anny Bolavébakalářská 2019 
Siláková VeronikaAnalýza knihy Jarmily Loukotkové "Spartakus"bakalářská 2018 
Walachová VeronikaNávraty domů jako téma tří novel: Pátým pádem oslovujeme Václava Vokolka, Jizvy Evity Naušové a Anděl odešel Martina Fibigerabakalářská 2017 
Kasalová JanaAnalýza a interpretace povídkového souboru Ludvíka Němce Láska na cizím hroběbakalářská 2016 
Kružliak OndřejAnalýza a interpretace románu Emila Hakla "Skutečná událost"bakalářská 2016 
Rotreklová AnnaAnalýza a interpretace románu Petry Soukupové Pod sněhembakalářská 2016 
Drastík StanislavAnalýza knihy "Slezský román" Petra Čichoněbakalářská 2015 
Knesplová PetraFilozofické a náboženské reflexe v knize Maxe Unterwassera Michaelabakalářská 2014 
Morcinková AnnaAnalýza knihy Romana Ludvy Falzumbakalářská 2014 
Pasternáková AndreaAnalýza knihy Ivana Matouška "Oslava"bakalářská 2014 
Střelec KarelAnalýza knihy Jana Balabána "Jsme tady"bakalářská 2013 
Antoš MatějAnalýza románu Emila Hakla "Pravidla směšného chování"bakalářská 2012 
Kocián JiříPodoby groteskna v Křesadlově románu Skrytý život Cypriána Belvybakalářská 2012 
Tkačíková DenisaAnalýza knihy Markéty Pilátové "Žluté oči vedou domů"bakalářská 2012 
Tuhovčáková ZuzanaPřemyslovsko-lucemburská trilogie Oldřicha Daňkabakalářská 2011 
Bortlíková ŠtěpánkaAnalýza románu Emila Hakla "Let čarodějnice"bakalářská 2010 
Sanytrová MichaelaAnalýza románu Jana Křesadla Rusticaliabakalářská 2010 
Křoková DarinaAnalýza a interpretace románu Romana Ludvy "Stěna srdce"bakalářská 2009 
Nawratová PetraAnalýza, interpretace a srovnání románu R. Ludvy "Jezdci pod slunečníkem" a románu B. Vaňka-Úvalského "Zabrisky"bakalářská 2009 
Stojaspalová AnnaAnalýza a interpretace knihy B. Vaňka-Úvalského "Brambora byla pomeranč mého dětství"bakalářská 2009 
Wronová MichaelaAnalýza knihy Miloše Urbana "Pole a palisáda"bakalářská 2009 
Fliedrová KateřinaAnalýza knihy Jaroslava Rudiše "Grandhotel"bakalářská 2008 
Kuželová JiřinaSběratelé knih Jaroslava Pížla - analýza románubakalářská 2008 
Stáňová EvaAnalýza knihy Ireny Douskové "Čím se liší tato noc"bakalářská 2008 
Köllnerová PetraAnalýza povídek Edgara Dutky: U útulku pětbakalářská 2007 
Mikulíková AlenaHumor, jazyk a styl her Osvobozeného divadla (v období 1927 - 1937)bakalářská 2007 
Štěpánková NikolaAnalýza romaneta Antonína Bajaji Zvlčeníbakalářská 2007 
Mikešová IvetaAnalýza románu Pavla Brycze Patriarchátu dávno zašlá slávabakalářská 2006 
Štalmachová RadkaSoučasná nářeční situace v Jasenné a Vizovicích (v oblasti tradičních řemesel)bakalářská 2005 


Mody románových kronik v současné české próze
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Vybrané žánrové a subžánrové proměny v současné české literatuře III
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vybrané žánrové a subžánrové proměny v současné české literatuře II
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vybrané žánrové a subžánrové proměny v současné české literatuře
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Proměny a konstanty apokryfů v současné české literatuře
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období3/2011 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Umělecká reflexe církevní komunikace v české polistopadové literatuře
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2004 - 12/2006
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub