Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Pedagogická pro Ostravu
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Období7/2023 - 9/2023
PoskytovatelMěstský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Stavukončený
Osmoderma eremita species conversation in SCI Poodří
Hlavní řešitelPhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Období9/2018 - 9/2023
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Program LIFE
Stavukončený
VIR Virtuální galerie VIR Virtual Gallery
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Období10/2021 - 9/2023
PoskytovatelFakulta umění, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Stavřešený
Hodnocení kvality života a psychosociálních aspektů nemoci u pacientů se srdečním selháním
Hlavní řešitelMgr. Katka Bobčíková, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelLékařská fakulta, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelKatedra studií lidského pohybu, Katedra českého jazyka a liter. s did., Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Mezinárodní hobojové kurzy Fakulty umění Ostravské univerzity
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období1/2023 - 8/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Romští lídři - hybatelé změny
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období9/2021 - 8/2023
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavv udržitelnosti
2. ročník studentské soutěže BookVision
Hlavní řešitelMgA. Julie Kačerovská, Ph.D.
Období1/2023 - 8/2023
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavukončený
Program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020 - Podpora talentovaných studentů 2020
Hlavní řešitelprof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Stavukončený
Mentor Training
Hlavní řešitelMgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelErasmus+
Stavukončený
Dotace studia studentů Lékařské fakulty AR 2022/2023
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období9/2022 - 8/2023
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavukončený
Řízení udržitelnosti a zelený controlling v sociální ekonomice.
Hlavní řešitelMgr. Veronika Mia Racko, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelErasmus+
Stavv udržitelnosti
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelDěkanát PřF, Moravskoslezský kraj
Stavukončený
Aktivní vzdělávání seniorů bez bariér (ASEB)
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelErasmus+
Stavukončený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešitelMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelKatedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh při studiu na vysoké škole
Hlavní řešitelMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Období9/2021 - 7/2023
PoskytovatelKatedra sociologie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Stavv udržitelnosti
2. ročník mezinárodní letní hudební akademie Ostrava 2023
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Petr Maceček, Ph.D.
Období1/2023 - 7/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období9/2018 - 6/2023
PoskytovatelOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Trypanosomatidi jsou mnohem víc, než pouze trypanosomy: vhled díky anomáliím
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2020 - 6/2023
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
2. ročník studentské soutěže BookVision
Hlavní řešitelMgA. Julie Kačerovská, Ph.D.
Období1/2023 - 6/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený

123456789101112131415