Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fuzzy modelování - rozvoj teoretických základů a vybraných aplikací II
Id projektuSGS15/PřF/2023
Hlavní řešitelMgr. Hana Zámečníková
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceLetošní projekt bude tématicky navazovat na předchozí SGS projekty na Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM) a Přírodovědecké fakulty. V rámci předkládaného projektu navrhujeme opětovnou spolupráci týmů, věnujících se rozdílným oblastem výzkumu. Cílem je využít komplementárních znalostí členů týmů k obohacení a rozšíření dříve studovaných oblastí, a přispět tak i k intenzivnější spolupráci mezi ÚVAFM a Přírodovědeckou fakultou. V rámci předkládaného projektu se zaměříme na analýzu časových řad s využitím metod fuzzy modelování, fuzzy logiku, fuzzy dynamické systémy, a v neposlední řadě také detailněji prozkoumáme široké spektrum využití metody Fuzzy transformace v oblastech jako jsou redukce dimenzionality a numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic. Výsledky jak teoretického, tak i praktického rázu budou prezentovány na zahraničních i domácích konferencích.