Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Utváření učitelského přesvědčení v profesní biografii učitele v kontextu se způsoby užívání studijních zdrojů
Id projektuSGS11/PdF/2023
Hlavní řešitelMgr. Bc. Tereza VAŠUTOVÁ, DiS.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt zaměřený na problematiku Utváření učitelského přesvědčení v profesní biografii učitele v kontextu se způsoby užívání studijních zdrojů? Navazuje na projekt SGS s tématem; Užívání výukových zdrojů ze strany vysokoškolských pedagogů a studentů?, který byl realizován během kalendářního roku 2022. Navazuje rovněž na výzkumné šetření, které bylo uskutečněno v roce 2020 v rámci tvorby diplomových prací. Diplomové práce se zabývaly tématem způsobů užívání studijních zdrojů ve vztahu k motivaci studentů ke studiu a ve vztahu k přístupům studentů k učení. Výzkumné šetření navazuje rovněž i na projekt SGS s tématem; Užívání výukových zdrojů ze strany vysokoškolských pedagogů a studentů?, který byl realizován během kalendářního roku 2022. Zmíněná témata zkoumáme z dlouhodobého hlediska, dlouhodobé výzkumné šetření nám umožní zachytit vzájemné vztahy a zmapovat danou problematiku v širokoúhlém měřítku. Projekt bude zaměřen na učitelské přesvědčení pedagogů nikoli k osobnosti pedagoga, ale ve vztahu k výuce (Jak pedagogové o studentech přemýšlejí, a jakými způsoby studenty podporují?) Budeme se soustředit na srovnání toho, jakým způsobem vysokoškolští učitelé studijní zdroje používají v kontextu s jejich pedagogickým přesvědčením. Podobným způsobem se bude postupovat i u skupiny vysokoškolských studentů učitelství. Zaměříme se na jejich formování učitelského přesvědčení v kontextu jejich přístupy k učení. Fishben a Ajzen (1975) považují přesvědčení za důležité téma, které se promítá do každé oblasti lidského života související s učením a chováním člověka. Breen (2001) Bernat a Gvozdenko (2005) zmiňují že pokud pedagog zná strategie a očekávání svých studentů, dokáže navrhovat takové osnovy a výukové postupy, aby studenty zaujal. Li (2012) a Pajares (1992) podotýkají, že přesvědčení učitelů ve vztahu ke své práci předurčuje chování pedagoga ke studentům. Autoři považují přesvědčení za důležitější faktor než znalosti o tvorbě příprav na vyučovací hodiny.