Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Syntéza, charakterizace a aplikace porézních materiálů II
Id projektuSGS12/PřF/2023
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceProjekt volně navazuje na loňský projekt, rozšiřuje jeho vědeckou oblast o další kompozitní materiály, metody charakterizace a nové aplikace. Projekt je členěný celkem do 5 podprojektů (PP), všechny se týkají problematiky porézních materiálů. Důležitým krokem při syntéze uhlíkatých materiálů, je pyrolýza, neboli karbonizace v inertu. První PP se zabývá podstatným aspektem při pyrolýze organických materiálů, kterým je vliv rychlosti proudění inertní atmosféry na porozitu výsledných uhlíkatých materiálů. Druhý a třetí PP se zaměřuje na rozvoj méně používaných metod, které složí k charakterizaci porozity pevných látek ? jedná se o termoporometrii (PP2) a NMR-relaxometrii (PP3). Výsledky těchto dvou PP mohou přispět ke zkvalitnění těchto metod, zejména ve smyslu interpretace dat. Čtvrtý a pátý PP se zaměřují zejména na aplikaci porézních látek. Jednak pro sorpci (uchovávání) vodíku jako zdroje energie a to prostřednictvím porézních kompozitních materiálů uhlík-organokovová síť (PP4), ale také za účelem aplikace porézních materiálů pro zakoncentrování roztoků těžkých kovů k jejich stopové analýze (PP5).