Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Role sociálních pracovníků na obcích v pozici Case managera
Id projektuSGS05/FSS/2023
Hlavní řešitelMgr. Zuzana MACHOVÁ
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt řeší roli sociálního pracovníka v pozici case managera na obecním úřadě. Tato pozice nově formálně vznikne díky plánovanému projektu MPSV od roku 2023. Sociální pracovník na obecním úřadě řeší klienty v nepříznivé sociální situaci. Klienti často řeší souběh problematických situací. Z tohoto důvodu je nutná multidisciplinární spolupráce. Sociální pracovník obce v takovýchto případech zastává roli case managera a shromažďuje, sdílí a předává informace o klientově situaci dalším aktérům multidisciplinárního týmu. Řešitelky zajímá, jak sociální pracovníci na obci interpretují svoji zkušenost na základě spolupráce se členy multidisciplinárního týmu. V disertačních pracích řešíme roli sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu, proto tento projekt vnímáme jako možný předvýzkum a sběr informací z praxe.