Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Heuristické metody pro řešení problémů z oblasti IT
Id projektuSGS11/PřF/2023
Hlavní řešitelprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceTento projekt je orientován na výzkum v oblasti umělé inteligence. Důraz je kladen na vývoj a uplatnění heuristických metod a přístupů (např. strojové učení, metody soft computingu, technologie virtuální reality apod.) pro řešení problémů z oblasti IT. Jedná se zejména o úlohy řešené v autonomních robotických systémech, doporučujících systémech, expertních systémech, prediktivních systémech, klasifikačních systémech, multiagentních systémech, inteligentních domech apod. Výstupy projektu navazují na výsledky členů řešitelského týmu. Hybridní přístupy založené na heuristických metodách umožní vytvoření interdisciplinárních metod využitím výhod jednotlivých přístupů uplatnitelných např. v inteligentních systémech. Tyto vytyčené cíle korespondují s výzkumným zaměřením PřF OU, konkrétně vycházejí z výzkumu PřF vedeným pod KIP: Soft Computing pro IT.