Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Didaktická reflexe online distanční výuky do současné prezenční formy pohledem studentů, učitelů a ředitelů škol: příklady dobré praxe
Id projektuSGS02/PdF/2023
Hlavní řešitelMgr. Ludmila FALTÝNKOVÁ
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je zmapovat a vyhodnotit zkušenosti z online distanční výuky ve vybraných výzkumných skupinách. Na základě shromážděných dat navrhnout optimální didaktické využití těchto zkušeností v současné prezenční a budoucí hybridní výuce. Projekt zahrnuje spolupráci dvou týmů. První se zabývá reflexí online distanční výuky do současné prezenční se zaměřením na výuku odborného anglického jazyka (blended learning). Druhý tým se zaměřuje na možnosti využití zkušeností z online distanční výuky pro návrh modelu hybridních hodin českého jazyka na 2. stupni ZŠ.