Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Terapeutické monitorování natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou
Id projektuSGS19/LF/2023
Hlavní řešitelPharmDr. Denisa MOŠKOŘOVÁ
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNatalizumab je monoklonální protilátka k léčbě roztroušené sklerózy. Patří mezi disease modifying drugs ze skupiny tzv. velkých molekul. Cílem tohoto projektu je korelovat sérové koncentrace natalizumabu s klinickým stavem pacientů (EDSS škála, počet relapsů, nález na magnetické rezonanci) a s jejich vlivem na nežádoucí účinky. Hlavním cílem projektu je optimalizovat a individualizovat terapii pacientů s roztroušenou sklerózou s využitím terapeutického monitorování.