Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hodnocení potřeb rodičů dětí v paliativní péči
Id projektuSGS24/LF/2023
Hlavní řešitelMgr. Petra RŮŽIČKOVÁ
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt bude zaměřen na problematiku dětské paliativní péče, která vyžaduje specifické znalosti a dovednosti a výrazně se liší od péče o dospělé pacienty. Dítě prochází různými vývojovými fázemi, má jiné komunikační potřeby, je závislé na rodině, jeho onemocnění má dopad na rodinu, sourozence a do paliativní péče jsou zařazeny děti s širokou škálou onemocnění (WHO, 2018). V dětské populaci je velká různorodost stavů, které vyžadují paliativní péči a podstatně vyšší podíl nenádorových onemocnění oproti dospělé populaci. Průměrná potřeba paliativní péče je tedy výrazně delší než u dospělé populace (Bužgová et al., 2019; ČSPM). Oproti dospělé populaci jsou výrazně odlišné potřeby v dětské paliativní péči. K identifikaci těchto potřeb proběhla v Evropě řada průzkumů. 10 základních bodů, které charakterizují potřeby dětí v paliativní péči shrnuje Charta ICPCN (International Children´s Palliative Care Network), která vymezuje práva dětí s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním (ČSPM; ICPCN, 2008). Hodnocení individuálních potřeb pacientů a jejich rodinných příslušníků je důležité pro poskytování individualizované péče a umožňuje zdravotníkům identifikovat oblasti, které pacient a jeho rodina považují za důležité a potřebují v nich pomoc a podporu. Většina měřících nástrojů v paliativní péči je určena pro dospělou populaci, které však nelze snadno přenést do pediatrické praxe a chybí nástroj založený na důkazech, využitelný v dětské paliativní péči (Bužgová, 2015). V České republice neexistuje žádný standardní nástroj pro hodnocení potřeb a služeb v dětské paliativní péči. Význam projektu spočívá v identifikaci potřeb rodičů pečujících o závažně nemocné dítě.