Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace a aplikace metody inkubace jiker ohrožených druhů ryb a mihulí v prostředí mateřských toků
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Období5/2022 - 4/2024
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Ostatní projekty ze zahr. prostředků
Stavřešený
Nespoutané řeky pro další generace
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období3/2022 - 3/2024
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Ostatní projekty EU
Stavřešený
Spirit Open
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Období9/2023 - 3/2024
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum - Fakulta umění Ostravské univerzity
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období9/2023 - 3/2024
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
TimeCapsule - studying rapid evolution of selfing syndrome in plants using resurrection ecology
Hlavní řešitelDr. Bojana Stojanova
Období5/2022 - 3/2024
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Ostatní projekty ze zahr. prostředků
Stavřešený
Rozplétání sítě mísení populací: fylogenezí informované metody pro překonání krize analýzy dat v archeogenetice
Hlavní řešitelMgr. Piya Changmai, Ph.D.
Období9/2021 - 2/2024
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Rozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Ateliér hostujícího umělce - Fakulta umění OU
Hlavní řešitelMgr. Michal Kalhous, Ph.D.
Období9/2023 - 2/2024
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
Podpora rozvoje hudebních a jazykových kompetencí - Fakulta umění OU
Hlavní řešitelMgr. Michal Kalhous, Ph.D.
Období9/2023 - 2/2024
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
Život s demencí - zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence
Hlavní řešitelMgr. Nadezhda Borzenko
Období12/2021 - 1/2024
PoskytovatelČesko-norský výzkumný program
Stavřešený
Digital Womanist
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období2/2022 - 1/2024
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Podpora, realizace a rozvoj dobrovolnictví v prostředí Ostravské univerzity
Hlavní řešitelPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Humanitní a společenské vědy na FF OU ve vzdělávání a společnosti III
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Senzitivita čichu u pacientů s Parkinsonovou nemocí
Hlavní řešitelMgr. Eva Augste
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Ostravská malba 2
Hlavní řešitelprof. Daniel Balabán, akad. malíř
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Analýza jazyka persvaze a manipulace v nových digitálních žánrech
Hlavní řešitelMgr. Dominika Beneš Kováčová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Anesteziologický management endoskopie v léky navozeném spánku
Hlavní řešitelMUDr. Markéta Bílená
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Monitorace imunitního systému u pacientů s non-hodgkinským B-lymfomem a mnohočetným myelomem během léčby moderní imunoterapií (CAR-T lymfocyty a bispecifickou nebo trispecifickou monoklonální protilátkou)
Hlavní řešitelMgr. Lucie Broskevičová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Žitá zkušenost s chudobou napříč generacemi: impulzy pro sociální práci v éře neoliberalismu
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Broskevičová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv polohy hlavy na stabilitu těžiště při stoji na rukou.
Hlavní řešitelMgr. Pavel Brtva, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Geomorfologické aspekty sesuvů, poklesových kotlin a jeskyní
Hlavní řešitelMgr. Michal Břežný, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

1234567891011121314