Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Období9/2021 - 8/2024
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období9/2021 - 8/2024
PoskytovatelPřírodovědecká fakulta, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021 ? podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešitelMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Období9/2021 - 8/2024
PoskytovatelFilozofická fakulta, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Genomická formace indoevropanů: nové přístupy k modelování genetického mísení řízené simulovanými daty
Hlavní řešitelM.Sc. Pavel Flegontov, Ph.D.
Období1/2021 - 6/2024
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavřešený
Příprava akreditace doktorského studijního programu Aplikovaná informatika
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Období7/2022 - 6/2024
PoskytovatelMŠMT
Stavřešený
Zážitkové učení jako cesta k řešení
Hlavní řešitelMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Období1/2023 - 6/2024
PoskytovatelDar
Stavřešený
Implementace Walkability jako nástroje podpory udržitelné mobility českých měst
Hlavní řešitelMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období1/2023 - 6/2024
PoskytovatelKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Technologická agentura ČR
Stavřešený
The Strategic Research Partnership for the mathematical aspects of complex, hypercomplex and fuzzy neural networks
Hlavní řešiteldoc. Baruch Schneider, Ph.D.
Období7/2022 - 6/2024
PoskytovatelOstatní projekty ze zahr. prostředků
Stavřešený
Inovace a aplikace metody inkubace jiker ohrožených druhů ryb a mihulí v prostředí mateřských toků
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Období5/2022 - 4/2024
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Ostatní projekty ze zahr. prostředků
Stavřešený
Nespoutané řeky pro další generace
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období3/2022 - 3/2024
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Ostatní projekty EU
Stavřešený
Spirit Open
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Období9/2023 - 3/2024
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum - Fakulta umění Ostravské univerzity
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období9/2023 - 3/2024
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
TimeCapsule - studying rapid evolution of selfing syndrome in plants using resurrection ecology
Hlavní řešitelDr. Bojana Stojanova
Období5/2022 - 3/2024
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Ostatní projekty ze zahr. prostředků
Stavukončený
Rozplétání sítě mísení populací: fylogenezí informované metody pro překonání krize analýzy dat v archeogenetice
Hlavní řešitelMgr. Piya Changmai, Ph.D.
Období9/2021 - 2/2024
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Rozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Ateliér hostujícího umělce - Fakulta umění OU
Hlavní řešitelMgr. Michal Kalhous, Ph.D.
Období9/2023 - 2/2024
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
Podpora rozvoje hudebních a jazykových kompetencí - Fakulta umění OU
Hlavní řešitelMgr. Michal Kalhous, Ph.D.
Období9/2023 - 2/2024
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy 2030
Hlavní řešitelMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období5/2023 - 2/2024
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
Život s demencí - zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence
Hlavní řešitelMgr. Nadezhda Borzenko
Období12/2021 - 1/2024
PoskytovatelČesko-norský výzkumný program
Stavřešený
The role alternative oxidases in Trypanosomatidae
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období6/2023 - 1/2024
PoskytovatelOstatní projekty ze zahr. prostředků
Stavukončený
Digital Womanist
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období2/2022 - 1/2024
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený

123456789101112131415