Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Děti a domácí násilí - výzkum potřebnosti služeb specializovaných na pomoc dětem ohroženým domácím násilím a návrh minimálních parametrů těchto služeb
Id projektuTAČR_BETA_PdF_2022
Hlavní řešitelMgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Období12/2022 - 12/2024
PoskytovatelProgram BETA
Stavřešený
AnotaceProjekt výzkumu, vývoje a inovací veřejné zakázky je projektem připravovaným podle pravidel Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 (dále jen ?BETA2?) pro zadání v rámci veřejné zakázky. Cílem výzkumného projektu je: A. formulovat doporučení: 1. k optimální formě a způsobu vzniku těchto služeb v krajích s cílem zajistit jejich dostupnost pro 2500 ohrožených dětí ročně; 2. k zajištění jejich financování, tak aby byly trvale udržitelné; 3. k nastavení personálního zajištění jejich provozu z hlediska kapacity a profesní odbornosti týmu. B. Vytvořit minimální parametry těchto služeb v návaznosti na zahraniční praxi. Projekt je řízen resortem MPSV. Navazuje na Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2019-2022, Národní strategii ochrany práv dětí 2021-2029 a Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030.