Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Buddies, First Aid, and Going Hybrid: řešení studijní neúspěšnosti studentů PřF OU
Id projektuFSR_PřF_2023
Hlavní řešitelRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Období7/2023 - 9/2024
PoskytovatelVzdělávací činnost
Stavřešený
AnotacePřF OU se potýká dlouhodobě s vysokou mírou neúspěšnosti studia, a propadovostí v jednotlivých předmětech, u některých SP s výrazným poklesem zájmu o studium. OU nabízí docela velkou sadu dat, nicméně samotné důvody zanechání studia u jednotlivých studentů prozatím nesledujeme, stejně jako v případě poklesu zájmu chybí komparace s jinými univerzitami v ČR, demografickou křivkou, atd. (což je nutnou podmínkou ke koncepčnímu řešení formou inovace stávajících SP nebo tvorbě nových SP). Projekt vnímáme jako pilotní k tomu, abychom popsali současný stav, zjistili důvody, a následně byli schopni nastavit procesy dlouhodobé (například cílenou přípravou nových SP), které by tento trend zvrátily. Z toho důvodu je nastavení harmonogramu projektu 07/2023-09/2024 (tedy pokrytí jednoho akaedemického roku, přičemž v 09/2024 bude probíhat pouze vyhodnocení), následně na základě výstupů projektu plánujeme konsekventní projekt s konkrétními opatřeními, které by řešily tyto problémy v dlouhodobém horizontu.