Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mikroskopická anatomie letokruhů stromů jako zdroj chronologických informací pro optimalizaci stanovení sesuvného hazardu
Id projektu22-12522S
Hlavní řešitelprof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceInformace o vývoji sesuvných pohybů v minulosti jsou kritickým vstupem přístupů stanovování sesuvného ohrožení. Bohužel, chronologické informace o vývoji sesuvů jsou velmi vzácné. Dendrogeomorfologické metody (založené na studiu letokruhů) jsou v současnosti považovány za efektivní nástroj detekce minulých sesuvných událostí v zalesněných oblastech mírného pásma, kde chybí dlouhodobý monitoring sesuvů. Mikroskopická anatomická analýza růstových reakcí stromů dosud nebyla provedena pro sesuvy, ačkoliv prokázala vysokou citlivost vůči jiným geomorfologickým procesům (dokonce vyšší než klasické makroskopické reakce). Proto je projekt zaměřen na detekci mikroskopických anatomických růstových odezev stromů na sesuvné pohyby. Detekované odezvy budou kalibrovány na sesuvech s dlouhodobým monitoringem. Kalibrované mikroskopické odezvy budou následně aplikovány u sesuvů bez monitoringu. Chronologie sesouvání, založené na anatomii letokruhů, budou kompletovány o historické záznamy. Výsledná, maximálně kompletní, sesuvná chronologie bude implementována do přístupů stanovení sesuvného ohrožení.