Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Optimalizace technologie úpravy kalů z komunálních čistíren odpadních vod s ohledem na jejich chemické a mikrobiální složení a schopnost zadržovat vodu s cílem jejich bezpečného využití na zemědělském a lesním půdním fondu
Id projektuQK21010300
Hlavní řešitelMgr. Daniel Vrábl, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2024
PoskytovatelProgram ZEMĚ
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je vyvinout a analyzovat směsné substráty nebo pomocné půdní látky či rostlinné přípravky (dále jen substráty) s využitím odvodněných hygienizovaných stabilizovaných kalů z komunálních čistíren odpadních vod. Substráty budou využitelné pro lesní a zemědělské aplikace. Optimalizace složení a vlastností bude provedena zejména pro pěstování sazenic stromků určených k sanaci ?kůrovcové kalamity? a pro další účely (pěstování okrasných rostlin a plodin). Předpokládá se podíl hygienizovaného kalu do 50 % hmotnosti celkové sušiny substrátu. Dalšími složkami substrátů budou stabilizovaná biomasa jako např. rašelina, kompost, separát anaerobního digestátu z bioplynových stanic aj. Využita budou aditiva pro úpravu konzistence, obsahu živin, vodozádržné kapacity a dalších parametrů.