Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
VĚDECKÁ EXKURZE-PROJEKT TŘÍ UNIVERZIT
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období5/2022 - 5/2022
PoskytovatelAction
Stavukončený
Current trends and changes in retail supply-side affected by COVID-19
Hlavní řešitelMgr. Lucia Hýllová
Období9/2021 - 5/2022
PoskytovatelOstatní projekty ze zahr. prostředků
Stavukončený
Provedení externí formativní evaluace klíčových aktivit projektu OPZ "Podmínky pro změnu" pro SPOLU PRO ZMĚNU, z.s.
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období7/2020 - 4/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavřešený
Increasing digital competencies - the growth of education in society
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období11/2020 - 4/2022
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Zlepšení kvality života včasným záchytem nedoslýchavosti pomocí vysokofrekvenční audiometrie
Hlavní řešitelMgr. Michaela Škerková, Ph.D.
Období5/2020 - 4/2022
PoskytovatelDěkanát LF, Program ZÉTA
Stavukončený
Operní představení: Maurice Ravel - Dítě a kouzla
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D.
Období1/2022 - 3/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
Green-Blue Infrastructure in Post-USSR Cities, exploring legacies and connecting to V4 experience
Hlavní řešitelMgr. Tereza Rumanová, Ph.D.
Období10/2020 - 3/2022
Poskytovatel
Stavřešený
Ortoepie západoslovanských jazyků
Hlavní řešitelMgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.
Období6/2019 - 2/2022
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 2022 - 2027 s dlouhodobým výhledem do roku 2035
Hlavní řešitelMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období4/2021 - 2/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavřešený
Visegrad Scholarship - Topic: Election preferences of the Polish national minority in the Moravian-Silesian Region in Czech Republic: historical context, new challenges, and new political prospects
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období10/2021 - 2/2022
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Možnosti vzniku a provozování sociálního bytového družstva v lokalitě Bedřiška
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období8/2021 - 1/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený

1234567891011121314