Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Prototypu doporučovacího systému pro návrh vhodných HARPIER materiálů
Hlavní řešitelRNDr. Bogdan Walek, Ph.D.
Období10/2022 - 10/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený
Vzdělávací dovednosti v oblasti zdravotní gramotnosti u zdravotních sester pracujících se staršími lidmi
Hlavní řešitelPaedDr. Jakub Doležel, Ph.D.
Období10/2020 - 9/2022
PoskytovatelErasmus+
Stavukončený
Umění za hranicemi/Sztuka ponad granicami
Hlavní řešitelMgr. Jan Drozd, dr
Období9/2021 - 9/2022
PoskytovatelFakulta umění, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Stavřešený
63. ročník konference České algologické společnosti
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období8/2022 - 9/2022
PoskytovatelMoravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava
Stavukončený
Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Klinické neurovědy LF OU
Hlavní řešitelMgr. Filip Chadžijski, MBA
Období12/2017 - 9/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavv udržitelnosti
Akreditace nového doktorského programu Klinické neurovědy
Hlavní řešitelprof. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Období12/2017 - 9/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavukončený
Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období9/2018 - 9/2022
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Stavukončený
Ostravská MOVA
Hlavní řešitelBc. Kamila Hýbnerová
Období4/2022 - 8/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Reflection of National and European Identity in the New Millennium
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
Období9/2019 - 8/2022
PoskytovatelErasmus+
Stavukončený
Dotace studia studentů Lékařské fakulty AR 2021/2022
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období9/2021 - 8/2022
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavukončený
Rozšíření strategického plánu "fajnOVA CENTRUM" - projekt RESOLVE+
Hlavní řešitelMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období3/2022 - 8/2022
PoskytovatelMěstský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Stavukončený
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019 - Přírodovědecká fakulta
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období9/2019 - 8/2022
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Katedra biologie a ekologie, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra fyziky, Katedra matematiky, Moravskoslezský kraj
Stavukončený
SW pro testování vyvíjených osvětlovacích systémů pro automobily
Hlavní řešitelRNDr. Marek Vajgl, Ph.D.
Období2/2022 - 8/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2019 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešitelMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Období9/2019 - 8/2022
PoskytovatelKatedra historie, Katedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj
Stavukončený
Vývoj nástrojů pro podporu zapojení otců v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a jejich pilotní ověření v praxi
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období8/2020 - 7/2022
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Program ZÉTA
Stavukončený
Studentská soutěž BookVision
Hlavní řešitelMgA. Julie Kačerovská, Ph.D.
Období1/2022 - 7/2022
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavukončený
Archeogenetická studie lidských populací pevninské Jihovýchodní Asie
Hlavní řešitelM.Sc. Pavel Flegontov, Ph.D.
Období1/2019 - 6/2022
PoskytovatelINTER-ACTION
Stavukončený
BookVision
Hlavní řešitelMgA. Julie Kačerovská, Ph.D.
Období1/2022 - 6/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Mezinárodní letní akademie komorní hudby Ostrava 2022
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Petr Maceček, Ph.D.
Období1/2022 - 6/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Provedení evaluace projektu PORTAVITA - HOUSING FIRST
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2021 - 6/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený

123456789101112131415