Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Increasing digital competencies - the growth of education in society
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období11/2020 - 4/2022
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Zlepšení kvality života včasným záchytem nedoslýchavosti pomocí vysokofrekvenční audiometrie
Hlavní řešitelMgr. Michaela Škerková
Období5/2020 - 4/2022
PoskytovatelDěkanát LF, Program ZÉTA
Stavřešený
Green-Blue Infrastructure in Post-USSR Cities, exploring legacies and connecting to V4 experience
Hlavní řešitelMgr. Tereza Aubrechtová, Ph.D.
Období10/2020 - 3/2022
Poskytovatel
Stavřešený
Operní představení: Maurice Ravel - Dítě a kouzla
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D.
Období1/2022 - 3/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
Ortoepie západoslovanských jazyků
Hlavní řešitelMgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.
Období6/2019 - 2/2022
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 2022 - 2027 s dlouhodobým výhledem do roku 2035
Hlavní řešitelMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období4/2021 - 2/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavřešený
Visegrad Scholarship - Topic: Election preferences of the Polish national minority in the Moravian-Silesian Region in Czech Republic: historical context, new challenges, and new political prospects
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období10/2021 - 2/2022
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Možnosti vzniku a provozování sociálního bytového družstva v lokalitě Bedřiška
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období8/2021 - 1/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavřešený

123456789101112