Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Geneticky modifikované T lymfocyty dárců jako univerzální zdroj buněk pro imunoterapii nádorových onemocnění pomocí T lymfocytů vybavených chimerickým antigenním receptorem (CAR).
Id projektuTRIO_FV40145
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Michal Šimíček, PhD.
Období8/2019 - 12/2022
PoskytovatelProgram TRIO
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je dosáhnout aplikovatelnost výsledků výzkumu a vývoje v oblasti pokročilých léčiv a biotechnologií v komerční, podnikové sféře. Hlavním cílem je vyvinout univerzální buněčnou linii T lymfocytů, které nebudou imunogenní (nebudou likvidovány imunitním systémem příjemce) a současně nebudou imunotoxické (nebudou vyvolávat nespecifickou imunitní reakci proti tkáním příjemce). Takto modifikované T lymfocyty dárců budou dále geneticky modifikované tak, aby exprimovaly specifický, tzv. chimerický antigenní receptor, což zajistí jejich specifickou protinádorovou odpověď. Bude nutné vyvinout či specificky implementovat postupy pro uvedené modifikace buněk a jejich produkci v klinickém měřítku. Konečným výsledkem bude vysoce specifické a inovativní léčivo, které má vysokou léčebnou efektivitu a současně velmi vysokou přidanou hodnotou. Dosažení tohoto cíle bude vyžadovat zvýšení produktivity a efektivity výzkumných aktivit jak na straně žadatele, tak na straně partnera, výzkumné organizace. Dojde k posílení účinné spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací. Realizace projektu povede k vyvinutí nového léčebného produktu se zcela novou a inovativní kvalitou, který bude vysoce atraktivní a rovněž dostatečně flexibilní, tedy modifikovatelný pro různé skupiny pacientů podle typu jejich nádorového onemocnění. Takový produkt se rychle a úspěšně uplatní v praxi, protože existuje výrazná společenská, resp. medicínská poptávka po takovém produktu.