Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Marie Špiláčková

Marie Špiláčková

titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 104, budova B
funkce:proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
obor činnosti:teorie sociální práce, metody sociální práce s jednotlivcem, teoretické sebepojetí sociální práce
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Děkanát Fakulty sociálních studií
telefon, mobil: 734 422 725
553 46 3206
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2006 – 2011Ph.D., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity, obor sociální práce
2001 – 2006Mgr., Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, obor sociální práce se zdravotnickým profilem
1991 – 1993Střední zdravotnická škola Ostrava, obor porodní asistentka
1986 – 1990Gymnázium Ostrava, obor technická chemie

Kvalifikace

2016doc., habilitace v oboru sociální práce
2011Ph.D.
2006Mgr.

Zaměstnání, praxe

2010 – doposudOstravská univerzita
1993 – 1997FNsP Ostrava Zábřeh, porodnicko gynekologické oddělení

Odborné zaměření

Teorie a metody sociální práce
Historický výzkum v sociální práci
Teoretické sebepojetí sociální práce
Seminář k diplomové práci

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – doposudproděkan pro zahraniční a vnější vztahy
2013 – 2017vedoucí katedry sociální práce
2011 – 2017akademický senát Fakulty sociálních studií OU
2012 – 2017akademický senát OU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Rada vysokých škol

Působení v zahraničí

25. – 28. 3. 2018University of Lodz/Polsko/Erasmus
09. – 12. 04. 2017University of Lodz/Polsko/Erasmus
09. – 11. 11. 2015University of Eastern Finland, Kuopio/Finsko/Erasmus
22. – 23. 01. 2015University of Silesia, Katowice/Polsko/Erasmus
09. –12. 11. 2014Comenius University In Bratislava/Slovensko/ zvaná přednáška, Erasmus
20. – 25. 10. 2013NieAarhus University/Dánsko/Erasmus
11. – 14. 04. 2012University of Lodz/Polsko/Erasmus
29. 01. – 03. 02. 2012University of Eastern Finland, Kuopio/Finsko/Erasmus

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapasivní znalost


Vybrané publikace

Špiláčková, M. Etablování profesionální sociální práce v rámci sociální politiky podniků na území Čech a Moravy. Sociální práce/Sociálna práca. 2018, roč. 18, s. 5-18. ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M. Healthcare of Workers in the Vitkovice Ironworks as Part of the Workload of Social Workers in Industrial Companies in 1954. Clinical Social Work and Health Intervention. 2018, roč. 2018, 9(1), s. 71-76. ISSN 2076-9741.
Špiláčková, M. a Michníková, U. Integrated care for people with Apallic syndrome in homes for people with disabilities in the Czech Republic. Kontakt. 2018, roč. 2018, 20(1), s. e89-e98. ISSN 1212-4117.
Gojová, A., Chytil, O. a Špiláčková, M. Social Work in the Czech Republik. In: M.V. Firsov, Ya. V. Shimanovskaya (eds.). Praktika socialnoj raboty v sovremenom globalnom mire: peresečenie kultur i vremen. 1. vyd. Moskva: Publishing Russian State Social University, 2018. s. 144-165. ISBN 978-5-7139-1343-4.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., Krausová, A., Lukešová, K., Stanková, Z. a Špiláčková, M. Sociální práce a terapie v azylových domech. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, roč. 17, č. 5, s. 36-51. ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M. Bytová krize v českých zemích v letech 1918-1948 a sociální práce jako jeden z nástrojů jejího řešení. Historica- Revue pro historii a příbuzné vědy. 2016, roč. 7, s. 53-79. ISSN 1803-7550.
Špiláčková, M. Česká sociální práce v letech 1968-1989. Rozvedeno na příkladu Ostravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, 2016. 159 s. ISBN 978-80-7464-838-0.
Špiláčková, M. The Importance of Historical Knowledge for Social Work as a Science, Profession and Academic Discipline - Experiences from Czech Republic. ERIS Journal Summer 2016. 2016, roč. 16, s. 66-78. ISSN ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M. Historický výzkum v sociální práci. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 171-202. ISBN 978-80-7464-390-3.
Špiláčková, M. Soziale Arbeit im Sozialismus: Ein Beispiel aus der Tschechoslowakei (1968-1989). Wiesbaden: Springer VS, 2014. Research, XXIV. 271 s. ISBN 978-3-658-04721-4.

Všechny publikace

Smolková, Z. a Špiláčková, M. Bytová péče v Ostravě v letech 1918-1989. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. 65 s. ISBN 978-80-7599-068-6.
Zegzulková, V. M. a Špiláčková, M. Cooperation of social workers of non-state non-profit organisations with the Integrated Rescue System staff during critical incident situations. Kontakt. 2019, 21(1), s. 98-105. ISSN 1212-4117.
Špiláčková, M. Posílíme prestiž, profesionalitu a vědeckost české sociální práce znalostí její historie?: 100 let historie sociální práce v ČR. In: Prestiž, profesionalita a vědeckost české sociální práce. Praha: MPSV. 2019.
Špiláčková, M. Univerzity of Lodz. 2019.
Glumbíková, K., Gojová, A., Gřundělová, B., Stanková, Z., Špiláčková, M. a Krausová, A. Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people. Kontakt. 2018, 20(3), s. 292-297. ISSN 1212-4117.
Glumbíková, K., Gojová, A., Špiláčková, M., CALETKOVÁ, L., Janíková, M., Kowaliková, I., Recmanová, A. a Stanková, Z. Druhá zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 31.10.2018. 2018.
Špiláčková, M. Etablování profesionální sociální práce v rámci sociální politiky podniků na území Čech a Moravy. Sociální práce/Sociálna práca. 2018, roč. 18, s. 5-18. ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M. Healthcare of Workers in the Vitkovice Ironworks as Part of the Workload of Social Workers in Industrial Companies in 1954. Clinical Social Work and Health Intervention. 2018, roč. 2018, 9(1), s. 71-76. ISSN 2076-9741.
Tomášek, M., Špiláčková, M. a Pavelčíková, N. "Chtěla bych být, mámo, jeřábnicí...": Moderování veřejné debaty, Centrum PANT Ostrava, 8. 3.. 2018.
Špiláčková, M. a Michníková, U. Integrated care for people with Apallic syndrome in homes for people with disabilities in the Czech Republic. Kontakt. 2018, roč. 2018, 20(1), s. e89-e98. ISSN 1212-4117.
Špiláčková, M. a Gřundělová, B. JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2018. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity. 2018.
Glumbíková, K., Gojová, A., Špiláčková, M., CALETKOVÁ, L., Janíková, M., Kowaliková, I., Recmanová, A. a Stanková, Z. První zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 1.6.2018. 2018.
Gojová, A., Chytil, O. a Špiláčková, M. Social Work in the Czech Republik. In: M.V. Firsov, Ya. V. Shimanovskaya (eds.). Praktika socialnoj raboty v sovremenom globalnom mire: peresečenie kultur i vremen. 1. vyd. Moskva: Publishing Russian State Social University, 2018. s. 144-165. ISBN 978-5-7139-1343-4.
Špiláčková, M. Univerzita v Lodži, Polsko. 2018.
Špiláčková, M. Známá, neznámá ostravská sociální práce - střípky z historie. In: Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Ostrava: Svět techniky - Science and Technology Center. 2018.
Špiláčková, M. a Smolková, Z. Housing issues in Ostrava between 1918-1948 from the perspective of social workers. Moderní dějiny. 2017, roč. 25, s. 231-259. ISSN 1210-6860.
Špiláčková, M. a Gřundělová, B. JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2017. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií. 2017.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., Krausová, A., Lukešová, K., Stanková, Z. a Špiláčková, M. Sociální práce a terapie v azylových domech. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, roč. 17, č. 5, s. 36-51. ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M. University of Lille, Francie. 2017.
Špiláčková, M. Univerzita v Lodži, Polsko. 2017.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., STANKOVÁ, Z., Krausová, A., Lukešová, K. a Špiláčková, M. Zdraví obyvatel azylových domů. 2017.
Špiláčková, M. Bytová krize v českých zemích v letech 1918-1948 a sociální práce jako jeden z nástrojů jejího řešení. Historica- Revue pro historii a příbuzné vědy. 2016, roč. 7, s. 53-79. ISSN 1803-7550.
Špiláčková, M. Česká sociální práce v letech 1968-1989. Rozvedeno na příkladu Ostravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, 2016. 159 s. ISBN 978-80-7464-838-0.
Špiláčková, M. a Smolková, Z. Geneze intervence sociální práce v Ostravě v kontextu bytové politiky Československa: Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za rok 2016 č. SGS01/FSS/2016. 2016.
Špiláčková, M. Podniková sociální politika jako prostředek rozvoje sociální práce. 2016.
Špiláčková, M. Podniková sociální práce na území Čech a Moravy ve dvacátém století. In: Labor Socialis 2016. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. 2016.
Špiláčková, M. Social work in the period of normalization in Czechoslovakia. In: 6th European Conference for Social Work Research - Reflective social work practises in contemporary societies: dialogues and new pathways between praxis and research. Lisbon: Catholic University of Portugal. 2016.
Špiláčková, M. Social work in the period of normalization in Czechoslovakia. In: 6th EUROPEAN CONFERENCE FOR SOCIAL WORK RESEARCH: Book of Abstracts & Program Book 2016 Lisbon. Lisbon: European Social Work Research Association, 2016. European Social Work Research Association, 2016. s. 117-117. ISBN 978-989-99486-2-4.
Majlišová Szturcová, A. a Špiláčková, M. Sociální politika Vítkovických železáren do roku 1945. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 106 s. ISBN 978-80-7464-890-8.
Špiláčková, M. The Importance of Historical Knowledge for Social Work as a Science, Profession and Academic Discipline - Experiences from Czech Republic. ERIS Journal Summer 2016. 2016, roč. 16, s. 66-78. ISSN ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M. Hochschule Landshut, Německo. 2015.
Špiláčková, M. Social policy and social planning in Czechoslovakia and the role of social work in enterprises. Journal of Education & Social Policy. 2015, roč. 2, č. 6, s. 76-84. ISSN 2375-0790.
Špiláčková, M. Teorie Marie Krakešové v kontextu vývoje postpenitenciární péče v Ostravě. In: 80 let sociální práce na území Česka a Slovenska - Mezinárodní seminář k 80 letům výročí případové sociální práce. Lichtenštejnský palác, Praha: MPSV. 2015.
Špiláčková, M. The process of transformation of the society in Czechoslovakia after 1989 and its historical context. In: 9. ERIS International Social Work Conference - The role of social work in a shifting world - social change and cohesion as a challenge and mandate of professional social work.. Landshut: Hochschule Landshut. 2015.
Špiláčková, M. University of Eastern Finland, Kuopio. 2015.
Špiláčková, M. University of Silesia, Faculty of Social Sciences, Katowice. 2015.
Špiláčková, M., Nedomová, E., Marinovová, K., VAŇHAROVÁ, A. a Urbanová, M. Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy. In: Truhlářová, Z., Levická, K. (eds.) Sborník z konference X. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 14-21. ISBN 978-80-7435-359-8.
Špiláčková, M. a Nedomová, E. Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy. Sociální práce/Sociálna práca. 2014, roč. 14, s. 102-117. ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M. Historický výzkum v sociální práci. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 171-202. ISBN 978-80-7464-390-3.
Špiláčková, M. a Nedomová, E. Chudoba - historie a současnost jejího měření. In: Truhlářová, Z., Levická, K. (eds.) Sborník z konference X. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 360-367. ISBN 978-80-7435-359-8.
Špiláčková, M. a Nedomová, E. Chudoba, definování a možnosti jejího měření. Fórum sociální politiky. 2014, roč. 8, s. 2-8. ISSN 1802-5854.
Hämäläinen, J. E. A., Littlechild, B. a Špiláčková, M. Introduction: The Importance af Research for Social Work Across Europe. In: Social Work Research across Europe : Methodological positions and research practice. Part I. Ostrava: University of Ostrava, 2014. s. 5-13. ERIS Monographs, Volume III. ISBN 978-80-7464-537-2.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Papřoková, A., Tichá, I. a Vondroušová, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7464-555-6.
Hämäläinen, J. E. A., Littlechild, B. a Špiláčková, M. Social Work Research across Europe : Methodological positions and research practice. Part I. 2014.
Hämäläinen, J. E. A., Littlechild, B. a Špiláčková, M. Social Work Research across Europe : Methodological positions and research practice. Part II. 2014.
Loučková, I., Nečasová, M. a Špiláčková, M. Social Work Research in the Czech Republic. In: Social Work Research across Europe : Methodological positions and research practice. Part I. Ostrava: University of Ostrava, 2014. s. 17-39. ERIS Monographs, Volume III. ISBN 978-80-7464-537-2.
Gojová, A., Chytil, O., Nedomová, E. a Špiláčková, M. Sociální exkluze a chudoba.. In: O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci.: Dílčí analýza č. 4. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 8-27. ISBN 978-80-7464-492-4.
Špiláčková, M. Soziale Arbeit im Sozialismus: Ein Beispiel aus der Tschechoslowakei (1968-1989). Wiesbaden: Springer VS, 2014. Research, XXIV. 271 s. ISBN 978-3-658-04721-4.
Špiláčková, M. a Nedomová, E. Úkolově orientovaný přístup v sociální práci. Praha: Portál, 2014. 184 s. ISBN 978-80-262-0726-9.
Špiláčková, M. Univerzita Komenského Bratislava. 2014.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E. a Špiláčková, M. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi. In: Závěrečná konference projektu ?VEDTYM - Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU, Fakulty sociálních studií?. Ostrava: FSS OU. 2014.
Špiláčková, M. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi. In: Inovativní přístupy v sociálním výzkumu a výuce sociálního výzkumu. Praha: Katedra pastorační a sociální práce, ETF UK. 2014.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Tichá, I. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 263-298. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E., Špiláčková, M. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi. Sociální práce/Sociálna práca. 2014, roč. 14, s. 44-60. ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M., Nedomová, E., MARINOVOVÁ, K., VAŇHAROVÁ, A. a Urbanová, M. Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy: Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za rok 2013. 2013.
Špiláčková, M., Nedomová, E., Marinovová, K., Vaňharová, A. a Urbanová, M. Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy. In: X. Hradecké dny sociální práce. Professionalism, perspectives and development of social work.. Hradec Králové: Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové. 2013.
Špiláčková, M., Nedomová, E., Marinovová, K., VAŇHAROVÁ, A. a Urbanová, M. Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy. 2013.
Špiláčková, M. Historický výzkum jako nástroj k posílení identity sociálních pracovníků s jejich profesí. In: X. Hradecké dny sociální práce. Professionalism, perspectives and development of social work.. Hradec Králové: Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové. 2013.
Nedomová, E. a Špiláčková, M. Chudoba - historie a současnost jejího měření. In: X. Hradecké dny sociální práce. Professionalism, perspectives and development of social work.. Hradec Králové: Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové. 2013.
Špiláčková, M. a Nedomová, E. Metody sociální práce s jednotlivcem. 2013.
Špiláčková, M. a Nedomová, E. Metody sociální práce s jednotlivcem. Adaptovaný text pro nevidomé.. 2013.
Špiláčková, M. NieAarhus University, Faculty of Arts, Department of Education and Pedagogy, Denmark. 2013.
Špiláčková, M. SPOLEČNÉ ZNAKY V CÍLOVÝCH SKUPINÁCH SOCIÁLNÍ PÉČE V 70. A 80. LETECH 20. STOLETÍ V ČESKOSLOVENSKU. In: Sborník z konference 5. dny sociální práce - Vzdělávání v sociální práci.. Praha: Filozofická fakulta UK Praha, 2013. Filozofická fakulta UK Praha, 2013. s. 132-142. ISBN 978-80-87432-07-5.
Špiláčková, M., Nedomová, E., Vaňharová, A., Marinovová, K. a Urbanová, M. Task-centered approach in Social Work in practice. In: Jarní škola sociální práce. Ostrava: Evropský výzkumný institut sociální práce. 2013.
Špiláčková, M. Historical research in social work - theory and practice: Historický výzkum v sociální práci - teorie a praxe.. In: Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policie and Practices. Books of Abstracts.. Ostrava: European Research Institute for Social Work, 2012. European Research Institute for Social Work, 2012. s. 56-56. ISBN 978-80-7464-164-0.
Špiláčková, M. Historical research in social work - theory and practice. In: Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policie and Practices. 6. ERIS-konference.. Kuopio: Eris Research Institute for Social Work. 2012.
Špiláčková, M. Historical Research in Social Work - Theory and Practice. ERIS Web Journal. 2012, č. 3, s. 22-33. ISSN 1804-0454.
Cilečková, K., Chrenková, M., Chytil, O. a Špiláčková, M. Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic. In: Evolution of Child Protection and Child Welfare Policie in Selected European Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2012. s. 45-71. ERIS Monographs Volume 2. ISBN 978-80-7464-163-3.
Špiláčková, M. University of Eastern Finland, Kuopio, Finland. 2012.
Špiláčková, M. University of Lodz, Katedra Pedagogiki Społecznej UŁ, Poland. 2012.
Špiláčková, M. Development of Social Work. In: POLITICS OF IDENTITY - THE CHANGING FACE OF SOCIAL WORK - 9th annual TiSSA meeting2011. Hradec Králové: University of Hradec Králové, Institute of Social Work. 2011.
Špiláčková, M. Development of Social Work in the 70ies and 80ies of the 20th century in Czechoslovakia. Abstrakt.. In: POLITICS OF IDENTITY - THE CHANGING FACE OF SOCIAL WORK - 9th annual TiSSA meeting 2011. Hradec Králové: University of Hradec Králové, Institute of Social Work, 2011. University of Hradec Králové, Institute of Social Work, 2011. s. 153-154.
Špiláčková, M. Historie postpenitenciární práce. In: Práce sociálních kurátorů v proměnách společnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, Společnost sociálních pracovníků ČR. 2011.
Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Partiková, K. a Karchňáková, K. Možnosti moderních metod sociální práce při zvládání nových sociálních rizik. Dílčí zpráva č.4.: Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji.. 2011.
Špiláčková, M. Social Care in Czechoslovakia in the 70ies and 80ies in the 20th century. Sociální práce/Sociálna práca. 2011, roč. 2011, č. 11, s. 49-59. ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M. Sociální plánování sedmdesátých a osmdesátých let 20. století v Československu. Disertační práce. 2011.
Špiláčková, M. SPOLEČNÉ ZNAKY V CÍLOVÝCH SKUPINÁCH SOCIÁLNÍ PÉČE V 70. A 80. LETECH 20. STOLETÍ V ČESKOSLOVENSKU. In: 5. dny sociální práce - Vzdělávání v sociální práci. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze. 2011.
Špiláčková, M. Vývoj sociální práce v sedmdesátých a osmdesátých letech 20.století v Československu. In: Fenomén premeny vo vzdelávaní, kvalifikácii a sociálnej pomoci. 1. vyd. Prešov: Potenciál, 2011. s. 77-108. ISBN 978-80-969073-4-2.
Špiláčková, M. Historie sociální práce a její vývoj v ČR. In: Sociání prací proti chudobě a sociálnímu vyloučení - Konference Společnosti sociálních pracovníků ČR při příležitosti 20.výročí založení společnosti. Hradec Králové: Společnost sociálních pracovníků ČR. 2010.
Špiláčková, M. Historie sociální práce a její vývoj v ČR.. In: Sborník přednášek z XX. konference Společnosti sociálních pracovníků ČR. s. 9-11.
Špiláčková, M. The conception of social care for socially maladjusted citizens in the seventies of the 20th century. In: 4. ročník jarní školy sociální práce v Evropě. Ostrava: FSS OU, ERIS.. 2010.
ŠPILÁČKOVÁ, M. The Conception of Social Care for Socially Maladjusted Citizens in the Seventies of the 20th Century.. In: Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania. Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, 2010. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, 2010. s. 182-198. ISBN 978-80-8082-339-9.
Špiláčková, M. Searching Routs. SW&S News Magazine. 2009, roč. August 2009,
ŠPILÁČKOVÁ, M. Historie sociálního plánování v Ostravě. Sociální práce/Sociálna práca. 2007, s. 112-124. ISSN 1213-6204.
Bednárková, M. Historie sociálního plánování v Ostravě. In: Studentská vědecká konference. Ostrava: Zdrsvotně sociální fakulta Ostravské univerzity, 2006. Zdrsvotně sociální fakulta Ostravské univerzity, 2006. s. 50-54. ISBN 80-7368-179-X.
Špiláčková, M. Historie sociálního plánování v Ostravě. Diplomová práce. 2006.


ZkratkaNázev předmětu
DBPVedení / oponování BP
DPCPedagogická činnost
DSP1Zahraniční studijní pobyt - krátkodobý
DSP2Zahraniční studijní pobyt - střednědobý
DSP3Zahraniční studijní pobyt - dlouhodobý
ESP1International study stay - short-term
ESP2International study stay - medium-term
ESP3International study stay - long-term
E4KZAA short-term study visit abroad - A
E4KZBA short-term study visit abroad - B
E4KZCA short-term study visit abroad - C
KONHOKonzultační hodiny
44KZAZahr.stud.pobyt krátkodobý A
44KZBZahr.stud.pobyt střednědobý B
44KZCZahr.stud.pobyt dlouhodobý C
44PZAZahr.stud.pobyt krátkodobý A
44PZBZahr.stud.pobyt střednědobý B
44PZCZahr.stud.pobyt dlouhodobý C
AMOBIZahraniční mobilita
ATESPTheoretical Self-understanding of Soc.W.
BKSK1St. záv. zk. 1 - Obhajoba bak. práce
BKSK2St. záv. zk. 2 - Sociální práce
BKSPJSociální práce s jednotlivcem
BKTRESP s pachateli trestných činů
BKTSPTeorie sociální práce
BPSK1St. záv. zk. 1 - Obhajoba bak. práce
BPSK2St. záv. zk. 2 - Sociální práce
BPSPJSociální práce s jednotlivcem
BPTRESoc. pr. s pachateli tr. činů
BPTSPTeorie sociální práce
BZSPJSociální práce s jednotlivcem
BZTSPTeorie sociální práce
JANGLAnglický jazyk v zahraničí
JCJAZCizí jazyk v zahraničí
MSPPHMetody sociální práce
NEJVZNěmecký jazyk v zahraničí
NSVYKVývoj teoretických konceptů soc. práce
NSVYPVývoj teoretických konceptů soc. pr.
TE1SPTeorie sociální práce
YE1SPTeorie sociální práce
1BAPRBakalářská práce
1METJMetody sociální práce s jednotlivcem
1SPSJSociální práce s jednotlivcem
1SZK1St. závěreč. zk. 1 Obhajoba bakal.práce
1SZK2St. závěrečná zk. 2 Sociální práce
1TESOTeorie sociální práce
1TESPTeorie sociální práce
1VYPBVybrané přístupy a metody v soc. práci
1VYPMVybrané přístupy a metody v soc. práci
2BAPRBakalářská práce
2METJMetody sociální práce s jednotlivcem
2SPSJSociální práce s jednotlivcem
2SZK1St. závěrečná zk.1 Obhajoba bakal. práce
2SZK2St. závěrečná zk. 2 Sociální práce
2TESOTeorie sociální práce
2TESPTeorie sociální práce
2VYPBVybrané přístupy a metody v soc. práci
2VYPMVybrané přístupy a metody v soc. práci
3RTESTeorie sociální práce
3SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
3TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
4REPTRepetitorium
4SDP1Diplomový seminář 1
4SDP2Diplomový seminář 2
5DIP1Diplomový seminář
5SDP1Diplomový seminář 1
5SDP2Diplomový seminář 2
5TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
6METJMetody sociální práce s jednotlivcem
6TESOTeorie sociální práce
6TESPTeorie sociální práce
7RTESTeorie sociální práce
7SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
98PC1Práce s cílovými skupinami 1
99PCSPráce s cílovými skupinami
99PC1Práce s cílovými skupinami 1
BZSZ4Stát. závěr. zk. 4- soc. pr. a soc. pol.
4DIP1Diplomový seminář


AutorNázev práceTypRok
Džekovičová MartinaPéče o mládež z pohledu časopisu Sociální revuediplomová 2019 
Králová KateřinaIdentita sociálního pracovníkadiplomová 2019 
Macurová BarboraVzdělávání sociálních pracovníků ve vězeňské službě v Moravskoslezském krajidiplomová 2019 
Malčíková AndreaPraxe sociálního poradenství pro seniory na příkladu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravědiplomová 2019 
Műllerová HanaŘešení bytové situace osob pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v Ostravědiplomová 2019 
Němcová PetraSociální politika Vítkovických železáren po roce 1945diplomová 2019 
Zeisková KláraŠkola Míru- řešení romské otázky v 50. letech dvacátého stoletídiplomová 2019 
Benešová BarboraSpolková činnost na Ostravsku v první polovině dvacátého stoletídiplomová 2018 
Knirschová PavlínaVývoj pohledu společnosti na stárnutí a stáří v kontextu sociální prácediplomová 2018 
Neboráková EvaVýznam nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v oblasti prevence sociálně patologických jevůdiplomová 2018 
Rösnerová DanaVývoj procesu posuzování závislosti u osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem v České republicediplomová 2018 
Dyrčíková ZuzanaChudoba a nezaměstnanost v letech 1918-1938 ve Frýdku- Místku a okolídiplomová 2017 
Fingerová PatricieKvalita života seniorů.diplomová 2017 
Hubáčková PavlínaŽivotní situace uživatelek azylového domu pro ženy a matky s dětmi - podněty pro sociální prácidiplomová 2017 
Papugová LucieInformovanost studentů střední školy o projevech a způsobech řešení domácího násilí v sociální prácidiplomová 2017 
Pilchová GabrielaPředmanželské a manželské poradenství v letech 1965 -1990 v Ostravědiplomová 2017 
Smolková ZuzanaSociální práce na Ostravsku v kontextu bytové politiky Československadiplomová 2017 
Soukalová BarboraNaplňování osobních požadavků prostřednictvím individuálního plánování průběhu poskytování pečovatelské služby optikou uživatelů - seniorůdiplomová 2017 
Zegzulková Veronika MiaKooperace sociálních pracovníků nestátních neziskových organizací s pracovníky integrovaného záchranného systému v situacích mimořádné událostidiplomová 2017 
Michníková UršulaKomplexní péče o osoby s apalickým syndromem z pohledu sociálního pracovníka v zařízení sociálních služebdiplomová 2016 
Nyklová KateřinaHistorie sociální práce s osobami se zdravotním postižením v letech 1945-1989 v Ostravě a okolídiplomová 2016 
Bubíková MarkétaEdukace dítěte s poruchou autistického spektradiplomová 2015 
Halašková PavlínaPřístup Marie Krakešové v kontextu teorie modernizacediplomová 2015 
Kotková JanaSociální práce v postindustriální společnostidiplomová 2015 
Laštovica MarekSrovnání terapeutického přístupu k zacházení s legálními návykovými látkami a procesy v prostředí rezidenční komunitní péče o drogově závislé v zemích Evropské Unie.diplomová 2015 
Prokešová AnetaSociální práce v evropských zemíchdiplomová 2015 
Tajchmanová JanaAktivizační činnosti u seniorů s demencídiplomová 2015 
Hudečková AndreaMetody a techniky sociální práce se seniorydiplomová 2014 
Kolářová SvatavaHodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb v domově pro seniorydiplomová 2014 
Marinovová KatarínaÚkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na terénní sociální službydiplomová 2014 
Vaňharová AlenaÚkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na pobytové sociální službydiplomová 2014 
Zapletalová RenátaHistorický pohled na vývoj sociální péče o seniory ve 20. století na území města Ostravadiplomová 2014 
Fischerová LenkaHistorie vězeňství a sociální péče osob ve výkonu trestu.diplomová 2013 
Galková PetraVyužití metod sociální práce v Domě na půl cestydiplomová 2013 
Szturcová AdélaSociální politika Vítkovických železáren do roku 1945diplomová 2013 
Vavrlová AnetaProblematika svobodných matek v České republicediplomová 2013 
Blahutová NikolaHistorie sociální péče o občany romského etnika na území města Ostravy.diplomová 2012 
Cieniková LucieHistorie sociální péče o osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody se zaměřením na Ostravsko a okolídiplomová 2012 
Krejčová AnnaHistorie sociální péče o duševně nemocné v Československu ve 20. stoletídiplomová 2012 
Ohrzalová HanaVývoj sociální péče o děti, rodinu a mládež na Opavsku.diplomová 2012 
Sobotíková KláraÚloha streetworku v sociálních službách Moravskoslezského krajediplomová 2012 
Čurečková AnnaOsobní asistence v České republice a ve spolkové zemi Vorarlbergbakalářská 2019 
Dosedlová PetraPéče o děti a mládež v letech 1918 - 1938bakalářská 2019 
Vykoukalová MichaelaSpolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí s rodinou v rozvodubakalářská 2019 
Hončová AdélaUplatnění konceptu bazální stimulace při práci se seniory s demencíbakalářská 2018 
Komárková SimonaVývoj sociálního zabezpečení rodiny a dětí v ČR od roku 1989 po součastnostbakalářská 2018 
Markovičová JanaOsobnost Rudolfa Nejezchleby - významného činitele na poli sociální péče na Ostravskubakalářská 2018 
Nohelová AndreaVzdělávání sociálních pedagogů v Ostravěbakalářská 2018 
Pátková KateřinaHistorická reflexe možností uplatnění sociálních služeb pro zdravotně postižené po roce 1989.bakalářská 2018 
Suderová MartinaSociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi od roku 2012bakalářská 2018 
Ermisová NelaMasarykův ústav pro matky a kojence v Ostravě v letech 1923-1946bakalářská 2017 
Kalinová KateřinaHistorie Československého červeného křížebakalářská 2017 
Laštovicová Kinc NelaHistorická analýza časopisu Sociální pracovnice v letech 1932-1947bakalářská 2017 
Sopůšková JanaMožnosti využití volnočasových aktivit na prahu 21. století pro seniorybakalářská 2017 
Štefková AnnaPojetí filantropie v kontextu vývoje sociální péčebakalářská 2017 
Walachová TerezaZdravotně sociální práce v Československu v období první republikybakalářská 2017 
Janda KevinHistorie zdravotně-sociální péče v Československubakalářská 2016 
Košťálová LenkaHistorický vývoj sociální práce v Ostravě do roku 1948bakalářská 2016 
Machálková DenisaHistorie sociální práce v Československu se zaměřením na Valašskobakalářská 2016 
Mašlonková JanaAlice Masarykovábakalářská 2016 
Rajhelová BlankaTerénní sociální služby pro seniory v Bruntálebakalářská 2016 
Bačíková AnnaSpecifika péče o seniory s demencí v sociálním zařízeníbakalářská 2015 
Bradová ŽanetaPsychobiografický model péče uplatněný v sociální prácibakalářská 2015 
Dokoupilová IvanaChráněné bydlení pro osoby s mentálním postiženímbakalářská 2015 
Forrová GabrielaSociální práce se seniory v pobytových zařízeníchbakalářská 2015 
Haunerová RomanaDítě s mentální retardací v pěstounské péčibakalářská 2015 
Henáčová MichaelaVyužití Rogersovského přístupu u lidí s duševním onemocněnímbakalářská 2015 
Janočková IvetaŠkolská sociální prácebakalářská 2015 
Kachel RadimHospodářské trestné činy páchané lidmi ze sociálně vyloučených lokalit.bakalářská 2015 
Lavrenčíková RenataSociální práce v rámci probační a mediační služby v ČR a vybraných zemíchbakalářská 2015 
Mehledová IvanaHistorie a současnost sociální práce v domovech pro seniory v Ostravěbakalářská 2015 
Musialek MarianMotivace a stimulace policisty ke službě v přímém výkonu s rozlišením na uniformovanou policii a pracovníky služby kriminální policie a vyšetřováníbakalářská 2015 
Papugová LucieVyužití systemického přístupu v sociální práci s rodinoubakalářská 2015 
Pilchová GabrielaMetodika sociální práce s nezaměstnanýmibakalářská 2015 
Pospíšilová HanaVýuka metod sociální práce s jednotlivcem v České republicebakalářská 2015 
Ratajová MarkétaAspergerův syndrom u dětí a jeho dopad na kvalitu životabakalářská 2015 
Skotnicová TáňaDovednosti sociálního pracovníka pro realizaci výzkumubakalářská 2015 
Soukalová BarboraIndividuální plánování sociálních služeb pro osoby s mentálním postiženímbakalářská 2015 
Adamčíková LuciePsychosociální pomoc těhotným ženám s drogovou závislostíbakalářská 2014 
Chlebovská MarcelaBiopsychosociální aspekty péče o handicapované děti a mladistvébakalářská 2014 
Dosedlová JanaSociální práce s pozůstalýmibakalářská 2014 
Duží Iva"Klient" sociální práce v kontextu humanistických teoriíbakalářská 2014 
Dziková GabrielaPsychosociální pomoc ženám po porodubakalářská 2014 
Fránková ZuzanaPaliativní péče v domovech pro seniory v kontextu humanistických teoriíbakalářská 2014 
Janečková VeronikaÚkolově orientovaný přístup při práci s nezaměstnanýmibakalářská 2014 
Javorská PetraProces socializace dětí s autismem prostřednictvím volnočasových aktivitbakalářská 2014 
Jiříková NicollMožnosti žen po porodu v nepříznivé sociální situaci na Znojemskubakalářská 2014 
Kročilová EvaTypy intervence v sociálních službách s osobami s duševním onemocněním.bakalářská 2014 
Majková Hlubinková KateřinaHistorie sociální péče na Ostravsku se zaměřením na romské obyvatelstvo v letech 1945-1989bakalářská 2014 
Poláchová MonikaDůchodová reforma v kontextu sociální práce.bakalářská 2014 
Stejskalová LucieSpecifika sociální práce s uživatelem sociální služby v domově pro seniorybakalářská 2014 
Bařáková JolanaSociální práce s lidmi s demencíbakalářská 2013 
Bednárková LucieIndividuální sociální práce v praxibakalářská 2013 
Častulíková PetraAplikace provozních standardů kvality v domovech pro seniory.bakalářská 2013 
Holušová LibušeVeřejné opatrovnictvíbakalářská 2013 
Kotková JanaUplatnění metod sociální práce s osobami ohroženými domácím násilímbakalářská 2013 
Kukolová LudmilaLimity v procesu individuálního plánování sociální služby seniorů v pobytovém zařízení.bakalářská 2013 
Kupcová MarieSociální práce s nezaměstnanýmibakalářská 2013 
Slunský TomášVyužití a flexibilita úkolově orientovaného přístupu v praxibakalářská 2013 
Šebestová LydieOpatrovnictví dospělýchbakalářská 2013 
Švajda PetrVývoj sociální politiky ve 20. století v České republicebakalářská 2013 
Halfarová TerezaIndividuální plánování sociální péče v domově pro seniorybakalářská 2012 
Izaiáš LukášVýkon sociální práce ve zdravotnickém zařízení.bakalářská 2012 
Kolářová SvatavaSenior - rovnocenný partner v procesu naplňování standardů kvality sociálních služebbakalářská 2012 
Menaříková PavlaVývoj sociální péče o rodinu a dítě v České republice.bakalářská 2012 
Venglářová VeronikaSociální práce s dětmi v zařízeních sociální péčebakalářská 2012 
Veselá EvaZavádění standardů v DpS Čujkovova, Ostrava-Zábřehbakalářská 2012 
Vondrková MarieImplementace standardů kvality v nízkoprahových zařízeních zaměřených na drogovou problematiku.bakalářská 2012 
Vyhlasová KateřinaAplikace personálních standardů v domově pro seniorybakalářská 2012 
Zapletalová RenátaHistorický pohled na vývoj sociální péče o seniory ve 20. století ve Frýdku-Místkubakalářská 2012 
Vejmolová JanaNáplň práce sociálního pracovníka ve zdravotnickém zařízeníbakalářská 2011 


Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období2/2019 - 11/2021
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Geneze intervence sociální práce v Ostravě v kontextu bytové politiky Československa
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vytvoření nové postdoktorandské pozice ve výzkumném týmu "Bydlení nízkopříjmových skupin obyvatel - intervence sociální práce a opatření sociální politiky"
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období6/2015 - 12/2016
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Rozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace předmětu Teoretické sebepojetí sociální práce
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období3/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub