Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza specifických nedostatků v českých komunikátech polských uživatelů češtiny
Id projektu8J20PL068
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je sběr a analýza jazykových dat charakteru nedostatků u Poláků učících se česky, a to pro budoucí lingvistické a didaktické využití nejen v rámci vysokoškolské výuky, ale i na středních školách a v dalších vzdělávacích zařízeních vč. jazykových kurzů, v mezinárodních společnostech apod. Na všech těchto činnostech budou kooperovat akademici z Ostravské a Vratislavské univerzity, což přispěje k rozvoji smysluplné spolupráce mezi oběma bohemistickými pracovišti. Tento projekt na podporu mezinárodní výměny akademických pracovníků pomůže nejen k prohloubení spolupráce mezi českou a polskou univerzitou, ale i k vytvoření východiska pro následné odborné zužitkování získaných výsledků a vznik užitečných publikačních výstupů (viz výše), které napomohou k efektivnější výuce češtiny jako cizího jazyka v polském jazykovém prostředí.