Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fuzzy relační struktury v přibližném usuzování
Id projektu20-07851S
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceFuzzy relace, modelující vztahy mezi objekty pomocí vícehodnotové škály, jsou významným nástrojem pro aplikace v nejrůznějších oborech včetně expertních systémů, rozhodování, přibližného usuzování, řízení, těžení informací z dat a zpracování obrazu. Projekt je zaměřen na dosažení pokroku ve vybraných částech teorie a aplikací fuzzy relačních struktur. Z teoretického hlediska se projekt zaměřuje na zobecnění různých druhů skládání fuzzy relací a jejich vlastnosti a studium vlastností fuzzy inferenčních systémů. Výsledky budou v rámci projektu uplatněny ve vybraných metodách klasifikace dat, přibližného usuzování a řízení.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.