Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Irena Šebestová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Irena Šebestová, CSc.
místnost, podlaží, budova: D 406, budova D
funkce:
obor činnosti:současná literatura německy mluvících zemí
katedra / středisko (fakulta): Katedra germanistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1933
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Šebestová, I. Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku. 2017.
Šebestová, I. Německý literární svět na Hlučínsku. 2016.

Všechny publikace

Šebestová, I. Das Vereinsleben der deutschsprachigen Bevölkerung im Hultschiner Ländchen.. Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica. Ostrava. 2018, 2(23), s. 83-92. ISSN 1803-408X.
Šebestová, I. Die Rezeption des Romantikers Joseph von Eichendorff in der Tschechischen Republik an der Schwelle des 21. Jahrhunderts.. Zeszyty Eichendorffa/Eichendorff - Hefte. 2018, 62(2), s. XX-XX. ISSN 1730-4873.
Šebestová, I. Max Ring spisovatel a lékař ze Sudic. 2018.
Šebestová, I. Umělecká anabáze spisovatele, dramatika a novináře Maxe Ringa. In: Max Ring spisovatel a lékař ze Sudic 2018-01-18 Sudice. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 7-19. ISBN 978-80-7599-039-6.
Šebestová, I. Die interkulturellen Dimensionen literarischer Texte am Beispiel des Hultschiner Ländchens. Brücken Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge. 2017, č. 25, s. 221-238. ISSN 1803-456X.
Šebestová, I. Die künstlerische Anabasis des Schriftstellers Max Ring: Von der Peripherie des Hultschiner Ländchens zur preußischen Metropole.. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA,. 2017, č. 21, s. 73-81. ISSN 1803-408X.
Šebestová, I. Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku. 2017.
Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku.. In: Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2017. s. 7-23. ISBN 978-80-7464 924-0.
Šebestová, I. Privatunterricht - soukromé vyučování v německém jazyce na Hlučínsku v letech 1920-1938. Slezský sborník. 2017, s. 22-33. ISSN 0037-6833.
Šebestová, I. Studijní pobyt. 2017.
Šebestová, I. výuka. 2017.
Šebestová, I. Die interkulturellen Dimensionen literarischer Texte am Beispiel des Hultschiner Ländchens. In: Vielfältige Konzepte Konzepte der Vielfalt. Ústí nad Labem. 2016.
Šebestová, I. Die Widerspiegelung des interkulturellen Milieus des Hultschiner Ländchens in August Scholtis´ Roman "Ein Herr aus Bolatitz". In: Zentrum&Peripherie. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 2016.
Šebestová, I. Hledání identity v bilingvním prostředí Hlučínska na příkladu románu "Pán z Bolatic" od Augusta Scholtise. In: Jazyk krajín V4 v súčasnej Európe. Banská Bystrica. 2016.
Šebestová, I. Hledání identity v bilingvním prostředí Hlučínska na příkladu románu Pán z Bolatic od Augusta Scholtise. In: Jazyky krajín V4 v súčasnej Europe. Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity. Bánská Bystrica: Belianum, 2016. s. 223-230. ISBN 978-80-557-1165-2.
Šebestová, I. Hledání literárních kořenů na Hlučínsku. In: Německý literární svět na Hlučínsku . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. s. 7-16. ISBN ISBN 978-80-7464-853-3.
Šebestová, I. Literární svět německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku [Konference]. Kravaře, Česká republika. 2016.
Šebestová, I. Německý literární svět na Hlučínsku. 2016.
Šebestová, I. Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku [Konference]. Hlučín, Česká republika. 2016.
Šebestová, I. Překladatelská soutěž. 2016.
Šebestová, I. Reflexe polského slovesného folkloruv ústní lidové slovesnosti na Hlučínsku. In: Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Czestochova: Fundacja Silva Rerum Polonarum, 2016. s. 106-124. ISBN 978-83-945669-0-6.
Šebestová, I. Studijní pobyt - Univerzita Vídeň. 2016.
Šebestová, I. Studijní pobyt, výzkumná práce v Herderově Institutu v Marburgu. 2016.
Šebestová, I. 07.-11.11. 2016Výuka na Vysoké škole Zittau/Görlitz. 2016.
Šebestová, I. 22. studentská vědecká konference KGE FF OU [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Šebestová, I. 26. 06.-02. 07. 2016 Studijní pobyt - Mitteleuropazentrum der Technischen Universität Dresden. 2016.
Šebestová, I. Konference Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času. Slezský sborník ACTA SILESIACA. 2015, roč. 113, s. 195-198. ISSN 0037-6833.
Šebestová, I. MitteleuropaZentrum der TU Dresden. 2015.
Šebestová, I. Mündliche Überlieferung im Hultschiner Ländchen. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA. 2015, č. 16, s. 71-80. ISSN 1803-408X.
Šebestová, I. Privatunterricht - soukromé vyučování v německém jazyce na Hlučínsku v létech 1920-1938. In: Na hranicích mezi minulostí a přítomností: perspektivy orální historie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2015.
Šebestová, I. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica. 2015.
Šebestová, I. Vliv polského slovesného folkloru na ústní lidovou slovesnost na Hlučínsku. In: Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Petrovice u Karviné: Ostravská univerzita v Ostravě. 2015.
Šebestová, I. 14. 06.-20.06.2015 Společenskovědní institut pro historii a kulturu středovýchodní Evropy (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas - GWZO) při univerzitě v Lipsku. 2015.
Šebestová, I. 21. studentská vědecká konference KGE FF OU [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Šebestová, I. Das interkulturelle Zusammenleben im Hultschiner Ländchen. In: Zentren und Peripherien - Deutsch und seine interkulturellen Beziehungen in Mitteleuropa. Erfurt. 2014.
Šebestová, I. Das kulturelle und literarische Leben der deutschsprachigen Bevölkerung im Hultschiner Ländchen. In: Der Kulturpunkt - 4. Deutsch-Tschechische Kulturtage. Ostrava. 2014.
Šebestová, I. Das kulturelle und literarische Leben der deutschsprachigen Bevölkerung im Hultschiner Ländchen in der zeitgenössischen Lokalpresse. Studia niemcoznawcze-Studien zur Deutschkunde. 2014, roč. 54, s. 45-56. ISSN 0208-4597.
Šebestová, I. Die mehrdimensionalen Aspekte der literarischen Intertextualität am Beispiel des Hultschiner Ländchens. In: Deutsch ohne Grenzen. České Budějovice. 2014.
Malura, J. a Šebestová, I. Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času [Konference]. Hlučín, Česká republika. 2014.
Šebestová, I. Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschule für angewandte Wissenschaften. 2014.
Šebestová, I. Interkulturní dimenze literárních textů. Hlučín. 2014.
Šebestová, I. Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku. 2014.
Šebestová, I. Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku. In: Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku - konference. Hlučín. 2014.
Šebestová, I. Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku. 2014, roč. 1, s. 07-17.
Šebestová, I. Literatura na pochodu - Denken mit Dürrenmatt. In: Der Kulturpunkt - 4. Deutsch-Tschechischekulturtage. Ostrava. 2014.
Šebestová, I. MitteleuropaZentrum der TU Dresden. 2014.
Šebestová, I. Překladatelská soutěž. 2014.
Šebestová, I. Společenskovědní institut pro historii a kulturu středovýchodní Evropy (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas - GWZO) při univerzitě v Lipsku. 2014.
Šebestová, I. Das Entfremdungs- und Entwurzelungsgefühl als Thema der postmodernen Literatur. In: Deutsch für die Zukunft - Zukunft für Deutsch. Banská Bystrica. 2013.
Šebestová, I. Das kulturelle und literarische Leben der deutschsprachigen Bevö. In: Interkulturelle und transkulturelle Dimension im linguistischen, kulturellen und historischen Kontext. Pardubice. 2013.
Šebestová, I. Deutschmährische Literatur. 2013.
Šebestová, I. Die Merkmale der deutschsprachigen Postmoderne am Beispiel des Romans "Austerlitz" von Winfried Georg Sebald. In: Interkulturelle Dimensionen in der deutschsprachigen Literatur. Ostrava: Filozofická Fakulta, 2013. s. 113-123. ISBN 978-80-7464-195-4.
Šebestová, I. Die Spuren der antiken Mythologie in der literarischen Postmoderne. Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica. 2013, č. 13, s. 77-84. ISSN 1803-408X.
Zlá, I. a Šebestová, I. Interkulturalität in der deutschsprachigen Literatur. In: Interkulturalität in der deutschsprachigen Literatur. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 7-14. ISBN 978-80-7464-195-4.
Šebestová, I. Interkulturelle Dimensionen in der deutschsprachigen Literatur. 2013.
Šebestová, I. Literatura na pochodu/Literatur auf Wanderung - Die Stadt [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Šebestová, I. Regionalforschung zur Literatur der Moderne. 2013.
Šebestová, I. 19. studentská vědecká konference [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Šebestová, I. Die postmodernen Merkmale in Winfried G. Sebalds Roman "Austerlitz". In: Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. Olomouc: KG FF Univerzita Palackého. 2012.
Šebestová, I. Die Suche nach der entfremdeten Identität. ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS STUDIA GERMANISTIKA. 2012, roč. 2012, č. 11, s. 111-123. ISSN 1803-408X.
Šebestová, I. Entfremdung und Entwurzelung als Themen in den literarischen Texten Erica Pedrettis. In: Die Erinnerungstexte der Autorin Erica Pedretti. Würzburg: Koenigshausen/Neumann, 2012. s. 119-131. ISBN 978-3-8260-5025-1.
Šebestová, I. Literatura na pochodu/Literatur auf Wanderung. In: Literatura na pochodu/Literatur auf Wanderung. Ostrava. 2012.
Šebestová, I. 18. studentská vědecká konference [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Šebestová, I. Deutsch-Tschechische Kulturtage mit Eröffnungsabend. In: Deutsch-Tschechische Kulturtage mit Eröffnungsabend - Mthias Schamp-Lesung. Ostrava: DAAD, Katedra germanistiky FF OU. 2011.
Šebestová, I. Die Begegnung mit dem Tod als Inspiration des literarischen Schaffens: Am Beispiel Thomas Hürlimanns. Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica. 2011, roč. 2011, č. 8, s. 65-71. ISSN 1803-408X.
Šebestová, I. Die Spuren der antiken Mythologie in der literarischen Postmoderne. In: 9th INTERNATIONAL LANGUAGE-LITERATURE-STYLISTICS SYMPOSIUM. Sakarya: FACULTY OF ART AND SCIENCE SAKARYA UNIVERSITY. 2011.
Šebestová, I. Literární čtení z děl spisovatelky Jany Schlossarkové. 2011.
Šebestová, I. Literární Švýcarsko dál zůstává živoucím organismem. Plav-měsíčník pro světovou literaturu. 2011, roč. 7, s. 2-4. ISSN 1802-4734.
Šebestová, I. SAKARYA UNIVERSITY, FACULTY OF ART AND SCIENCE. 2011.
Šebestová, I. 17. studentská vědecká konference. In: 17. studentská vědecká konference. Ostrava FF OU: katedra germanistiky FF OU. 2011.
Šebestová, I. Die Spurensuche nach der verlorenen Kindheit. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica. 2010, s. 283-289. ISSN 1803-408X.
Šebestová, I. Die Spurensuche nach der verlorenen Kindheit. Am Beispiel der Romane. In: Die Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform. Praha. 2010.
Šebestová, I. Entfremdung und Entwurzelung als Themen in den literarischen Texten Erica Pedrettis. Freiburg. 2010.
Šebestová, I. Entfremdungsgefühle in den Werken von Erica Pedretti und Peter Härtling. In: 3.Kongress des MGVs, Wien. Vídeň: Institut fuer Germanistik der Universitaet Wien. 2010.
Šebestová, I. Kreuz quer durch die deutschsprachige Literatur. In: Kreuz quer durch die deutschsprachige Literatur. Ostrava, Klub Atlantik: DAAD, Katedra germanistiky FF OU. 2010.
Šebestová, I. Odborný posudek na sborník z konference. 2010.
Šebestová, I. 16. studentská vědecká konference katedry germanistiky [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Šebestová, I. Die emotionalen Entbehrungen einer trostlosen Kindheit. In: Sprache und Emotionen im Deutschen und Tschechischen. Ostrava. 2009.
Šebestová, I. Postmoderne Merkmale im Zoe Jennys Roman Das Blütenstaubzimmer. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica. 2009, roč. 2, č. 5, s. 149-156. ISSN 1803-408X.
Šebestová, I. 15. studentská vědecká konference KG FF [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Šebestová, I. Die Fremde in der Fremde: Zur künstlerischen Identität im Schaffen von Erica Pedretti. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008. 179 s. ISBN 978-3-631-57979-4.
Šebestová, I. Kriminalromane. 2008.
Šebestová, I. 14. studentská vědecká konference KG FF OU [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Šebestová, I. "Die Schweiz ist keine Insel, auch wenn dies einer ihrer Lieblingsmythen ist.". In: Germanistik an tschechischen Universitäten: Gegenwart und Zukunft. Hradec Králové/Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. s. 197-201. ISBN 978-80-7368-327-6.
Šebestová, I. Die Schweizer Kurzgeschichte (Am Beispiel der Erzählungen von Erica Pedretti. In: STUDIA GERMANISTIKA. Ostrava: Ostarvská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. Ostarvská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. s. 27-37. ISBN 978-80-7308-376-4.
Šebestová, I. Emocionální temnota vykořeněného dětství. In: Podoby outsiderstva v umeleckej literatúre. Bánská Bystrica. 2007.
Šebestová, I. Moderne österreichische Literatur. 2007.
Šebestová, I. Die Schweizer Literatur - Tendenzen am Ende des Mileniums. STUDIA GERMANISTICA. 2006, roč. 1, č. 1, s. 117-125. ISSN ISBN 80-7368-249-4.
Šebestová, I. Existiert eine Antwort auf die Frage nach der Konstituierung des weiblichen Ich?. 2006.
Rucková, I. a Šebestová, I. Widerspiegelung der postmodernen Gesellschaft in der Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder. 2006.
Šebestová, I. 12. studentská vědecká konference [Workshop]. FFOU, Česká republika. 2006.
Šebestová, I. Die Auseinandersetzung mit dem Fremden in der schweizerischen Literatur. Das Beispiel: Erica Pedretti. In: Die deutschsprachigen Länder im Neuen Europa und Polen. Lodz. 2005.
Šebestová, I. 11. studentská vědecká konference [Konference]. FF OU, Česká republika. 2005.
Šebestová, I. Die Schweizer Schriftstellerin Erica Pedretti und ihr erzählerisches, dichterisches und dramatisches Schaffen. In: Zborník príspevkov zo VII. konferencie Spoločnosti učitelov německého jazyka a germanistov. Bánská Bystrica: SUNG, 2004. SUNG, 2004. s. 352-355. ISBN 80-89075-05-5.
Šebestová, I. Heimatverlust - Heimatgewinn: das Hauptthema der Schweizer Schriftstellerin Erica Pedretti. In: Briefe in die europäische Gegenwart. Wroclaw: Wroclawskie Wydawnictwo Oswiatowe, 2004. Wroclawskie Wydawnictwo Oswiatowe, 2004. s. 279-291. ISBN 83-7432-017-6.
Šebestová, I. Nowe strategie i konwencje w kobiecej literaturze szwajcarskiej lat siedemdziesiatych. In: Miedzy. Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, 2004. s. 279-291. ISBN 83-7177-205-X.
Šebestová, I. Schweizer Schriftstellerin Erica Pedretti und ihr erzählerisches und dramatisches Schaffens. In: Europäische Sprachenvielfalt-Chance oder Herausforderung für die deutsche Sprache?. Bánská Bystrica. 2004.
Šebestová, I. Dem Tod aesthetisch entgegetreten. Szombathely. 2003.
Šebestová, I. Erica Pedretti - die Schweizer Schriftstellerin mit mährischen Wurzeln. In: Königgrätzer Linguistik - und Literaturtage . Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. Gaudeamus, 2003. s. 524-529. ISBN 80-7041-162-7.
Šebestová, I. Helvetische Themen und Motive. Zblizenia. 2003, s. 223-225. ISSN 00867-7417.
Šebestová, I. Muster des Bösen oder der Beweis des Aberglaubens. In: Literatur und Kultur im Querschnitt. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclavskiego, 2003. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclavskiego, 2003. s. 183-191.
Šebestová, I. Die Fremde in der Fremde. In: Deutsch mit allen Sinnen: Deutsch mit allen Sinnen 2002-09-04 Košice. Košice: Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, 2002. Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, 2002. s. 217-220. ISBN 80-88922-72-0.
Šebestová, I. Die Fremde in der Fremde. In: Deutsch mit allen Sinnen. Košice. 2002.
Šebestová, I. Frauenliteratur der 70er Jahre in der Schweiz. 1. vyd. Frankfurt am Main: Lang, 2002. 168 s. ISBN 3-631-38525-0.
Šebestová, I. Zur Tendenzwende der Schweizer Literatur der 70er Jahre. In: Deutschdidaktik und germanistische Literaturwissenschaft in Ostmitteleuropa . s. 121-135. ISBN 3-7069-0173-0.
Šebestová, I. Feministické hnutí 70. let. Filozofický časopis. 2001, s. 819-829. ISSN 0015-1831.
Šebestová, I. Frauenliteratur der 70er Jahre in der Schweiz. E. Hasler: Anna Goeldin. Letzte Hexe. In: Deutsche Sprache, Literatur und Kultur aus auslandsgermanistischer Sicht Prešov. Prešov: Prešov, 2001. Prešov, 2001. s. 289-299. ISBN 80-89040-12-8.
Šebestová, I. Johanna Spyri - Die Botschaft der Liebe und des Vertrauens. Zblizenia. 2001, s. 99-103. ISSN 00867-7417.
Šebestová, I. Prag und deutschsprachige Literatur. Zblizenia. 2001, s. 142-144. ISSN 00867-1417.
Šebestová, I. Spisovatelka, která stvořila Heidi. Lidové noviny. 2001, s. 16-16. ISSN nemá.
Šebestová, I. Wywiad z rektorem Uniwersytetu w Ostrawie doc. ing. Petrem Pankiem, CSc.. Zblizenia. 2001, s. 18-20. ISSN 00867-7417.
Šebestová, I. Zur Kanondiskussion am Lehrstuhl für Germanistik der Universität Ostrava. In: Aspekte der Textgestaltung - synchron, diachron, kontrastiv: Aspekte der Textgestaltung - synchron, diachron, kontrastiv 2001-02-15 . Ostrava: Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 2001. Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 2001. s. 387-394. ISBN 80-7042-582-2.
Šebestová, I. Zur Tendenzwende der Schweizer Literatur der 70er Jahre. In: IV. Mezinárodní germanistická konference. Nitra. 2001.
Šebestová, I. Quer zum Status quo - Themen der Schweizer Frauenliteratur an Beispielen der Bücher von Gertrud Leutenegger, Hanna Johansen und Laure Wyss. In: Jahrbuch Ostrava - Erfurt: Jahrbuch Ostrava - Erfurt . Ostrava: Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 2000. Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 2000. s. 83-97. ISBN 80-7042-571-7.
Šebestová, I. Schweizer Frauenliteratur der 70er Jahre. Eveline Hasler: Anna Göldin. Letzte Hexe. In: Vědecká konference. Prešov. 2000.
Šebestová, I. Schriftsteller der Schweiz der 70er Jahre. In: Sborník Ostrava - Erfurt: Sborník Ostrava - Erfurt . Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. Ostravská univerzita, 1999. s. 99-115.
Šebestová, I. Zentrale Themen der Schweizer Frauenliteratur der 70er Jahre. In: Zborník fakulty humanitných vied univerzity M. Bela, Bánská Bystrica: Zborník fakulty humanitných vied univerzity M. Bela, Bánská Bystrica . Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1999. Univerzita Mateja Bela, 1999. s. 178-192.
Šebestová, I. Ženská literatúra a ženská estetika. Romboid. 1999, s. 34-42. ISSN 0231-6714.
Šebestová, I. Ansichten eines Schriftstellers. Zblizenia. 1998, s. 108-109. ISSN 0867-7417.
Šebestová, I. Frauenliteratur und weibliche Ästhetik. In: Jahrbuch Ostrava - Erfurt: Jahrbuch Ostrava - Erfurt . Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. Ostravská univerzita, 1998. s. 65-75.
Šebestová, I. Germanistik ohne Grenzen. Zblizenia. 1997, s. 112-115. ISSN 0867-7417.
Šebestová, I. Hexenverfolgung als Thema der schweizer Literatur. In: Sborník Erfurt - Ostrava: Sborník Erfurt - Ostrava . Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. Ostravská univerzita, 1997. s. 173-179.
Šebestová, I. Als Kind im Konzenstrationslager die Autobiographie des Benjamin Wilkomirski. In: Jahrbuch Ostrava-Erfurt: Jahrbuch Ostrava/Erfurt . Ostrava: Ostravská univerzita, 1996. Ostravská univerzita, 1996. s. 191-199. ISBN 80-7042-450-8.
Šebestová, I. Ulrich Zimmermann: Zpropadený sedmý rok. Moravskoslezský den. 1994, s. 16-16. ISSN bez ISSN.
Der studentische Übersetzungswettbewerb an der Philosophischen Fakultät der Universität Ostrava. In: ?Übersetzen und Dolmetschen zwischen Tradition und Innovation?. Görlitz/Zittau.
Die künstlerische Anabasis des Schriftstellers Max Ring: Von der Peripherie des Hultschiner Ländchens zur preußischen Metropole.. In: Interkulturelle Transferprozesse ? Internationale Deutungshorizonte. .
Die Rezeption des Romantikers Joseph von Eichendorff in der Tschechischen. In: Die Perzeption der Werke J. von Eichendorffs im XXI Jahrhundert. Lubowice.


ZkratkaNázev předmětu
KGENěmecký jazyk
ADEK1Dějiny německy mluvících zemí 1
ADEK2Dějiny německy mluvících zemí 2
AKDE1Dějiny německy mluvících zemí 1
AKDE2Dějiny německy mluvících zemí 2
AKKT1Kultura a tradice něm. mluvících zemí 1
AKKT2Kultura a tradice něm. mluvících zemí 2
BDNL3Dějiny německé literatury 3
BDNL4Dějiny německé literatury 4
BDNMZDějiny německy mluvících zemí
BIKKInterkulturní komunikace
BPRA1Praktická cvičení A1
BPRA2Praktická cvičení A2
BPRA3Praktická cvičení A3
BPRB1Praktická cvičení B1
BPRB2Praktická cvičení B2
BPRB3Praktická cvičení B3
BUAILÚvod do analýzy a interpretace lit. děl
ERICErika Pedretti
FRDUFriedrich Dürrenmatt
GENRELiterární teorie v žánrech
KLISELiterární seminář
KLITPLiterární text a překlad
KLSLLiterární teorie ve světové literatuře
KLS20Literární směry 20. století
KNEDRNěmecké drama
KNERONěmecký román
KO1Konverzace 1
KO2Konverzace 2
KPLITKreativní práce s literárními texty
KPNMZPolit.-společ.-děj. něm. ml. z. v n. l.
KTNM1Kultura a tradice něm. mluvících zemí 1
KTNM2Kultura a tradice něm. mluvících zemí 2
KUPGKultur - Politik - Gesellschaft
LC1Lexikální cvičení 1
LISELiterární seminář
LITPRLiterární text a překlad
LTAPRLiterární text a překlad
LZLiterární žánry
NDNLIStará německá literatura
NEDRANěmecké drama
NEMRONěmecký román
NEM1XNěmčina 1 (A1)
NEM2XNěmčina 2 (A1/A2)
NEM3XNěmčina 3 (A2)
NEPONěmecká poezie
NFNěmecký film
NLNěmecká lyrika
NLPDMNěmecká literatura pro děti a mládež
NLSLLiterární teorie ve světové literatuře
NLS20Literární směry 20. století
NNMJTNěmecky mluvící země jako literární téma
NPNMZPolit.-společ.-děj. něm. ml. z. v n. l.
PSDNZPolit.-společ.-děj. něm. ml. z. v n. l.
SLŠvýcarská literatura
SVLIŠvýcarská ženská literatura
SVZLIŠvýcarská ženská literatura
THLTeorie literatury
UALIDÚvod do analýzy a interpretace lit. děl
UPLTÚvod do práce s literárními texty
1DNMZDějiny německy mluvících zemí
1LKN1Literatura a kultura NMZ 1
1LKN2Literatura a kultura NMZ 2
1PJC1Praktická jazyková cvičení 1
1PJC2Praktická jazyková cvičení 2
1PJC3Praktická jazyková cvičení 3
1PJC4Praktická jazyková cvičení 4
1UDSLÚvod do studia literatury
2ALITAnalýza literárního textu
2LIS1Literární seminář 1
2LIS2Literární seminář 2
2LTPRLiterární text a překlad
3PSNLProblémy souč. světa v lit. něm. mluv. z
3USNLSoučasná německá literatura pro učitele
4LTSLLiterární teorie ve světové literatuře
7ALTEAnalýza literárního textu
7DEK1Deutsche Konversation 1
7DEK2Deutsche Konversation 2
7KON1Konverzace 1
7KON2Konverzace 2
7KPLTKreativní práce s literárními texty
7LIS3Literární seminář 3
7STNBStudentské noviny
8ALTEAnalýza literárního textu
8DNMZDějiny německy mluvících zemí
8LKN1Literatura a kultura NMZ 1
8LKN2Literatura a kultura NMZ 2
8LTSLLiterární teorie ve světové literatuře
8PJC1Praktická jazyková cvičení 1
8PJC2Praktická jazyková cvičení 2
8PJC3Praktická jazyková cvičení 3
8PJC4Praktická jazyková cvičení 4
8PSNLProblémy souč. světa v lit. něm. mluv. z
8UDSLÚvod do studia literatury


AutorNázev práceTypRok
Biskup MarekEmotionalität in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jhs. am Beispiel des Romans "Jakob der Lügner" von Jurek Beckerdiplomová 2019 
Näf ŽanetaAuf den Spuren der deutschsprachigen Literatur im Hultschiner Ländchen am Beispiel des Werkes von Max Ring: Theaterkritikendiplomová 2019 
Šípková VendulaAuf den Spuren der deutschsprachigen Literatur im Hultschiner Ländchen am Beispiel des Werkes von Max Ring: Berlin und Breslau : 1847 - 1849diplomová 2019 
Bartošová LenkaAdelbert von Chamisso: Peter Schlemihls wundersame Geschichte Frage der autobiografischen Züge Das Reisemotiv in der deutschsprachigen Literaturdiplomová 2018 
Klechová JaroslavaWiederspiegelung der historischen Ereignisse in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Fabian. Die Geschichte eines Moralisten" von Erich Kästnerdiplomová 2018 
Peterková KateřinaDas tschechische und deutsche Schulwesen in Deutsch Krawarn im Vergleich.diplomová 2018 
Tóthová PavlaDas Thema der Manipulation in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Werkes "Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann" von Heinrich Bölldiplomová 2018 
Valčuhová StanislavaWiderspiegelung der politischen Veränderungen in der deutschsprachigen Literaturdiplomová 2018 
Horkelová AnnaDie Entfremdung und Entwurzelung als Thema der modernen Literatur am Beispiel des Romans Das zweite Paradies von Hilde Domindiplomová 2017 
Knapec DanielWiderspiegelung der historischen Ereignisse in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans Radetzkymarsch von Joseph Rothdiplomová 2017 
Matýsková MichaelaDie deutschsprachige literarische Welt im Hultschiner Ländchen am Beispiel des Werkes von Max Ring: Der Kleinstädter in Berlindiplomová 2017 
Smolková IvanaDer Vater-Tochter-Generationskonflikt in der deutschsprachigen Literatur (am Beispiel des Romans "Jachymov" von Josef Haslinger)diplomová 2017 
Bernat AdamSpuren der deutschen Kultur in der eigenen Region am Beispiel der Zeitung "Hultschiner Zeitung"diplomová 2016 
Honěk JakubDer Vater-Sohn-Generationskonflikt in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Der Billard um halb zehn" von Heinrich Bölldiplomová 2016 
Kramolišová LucieEmotionalität in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jhs. am Beispiel des Romans "Ein fliehendes Pferd" von Martin Walserdiplomová 2016 
Kratochvílová KristinaDas Bild der fremden Kultur in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Werkes "Die beste aller Welten" von Irena Brežnádiplomová 2016 
Matýsková MichaelaDie Einflüsse der polnischen literarischen Volkskunst auf die mündliche Überlieferung im Hultschiner Ländchendiplomová 2016 
Procházková LucieEmotionalität in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jhs. am Beispiel des Romans "Die gerettete Zunge" von Ellias Canettidiplomová 2016 
Smetanová VendulaDie Mutter-Tochter-Beziehung in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Nahe Tage. Roman in einer Nacht" von Angelika Overathdiplomová 2016 
Sztwiertnia Staňková GabrielaDie Übersetzung der Grimm-Märchen als ein translatorisches Problemdiplomová 2016 
Valeš NicoleDie deutschsprachige literarische Welt im Hultschiner Ländchen am Beispiel des Werkes von Max Ringdiplomová 2016 
Vorlíčková TerezaDie deutschsprachige literarische Welt im Hultschiner Ländchen am Beispiel des Buches Dreiunddreißig Lieder aus Hultschin. Mährische Volkslieder von August Scholtisdiplomová 2016 
Blokeschová NikolaDie deutschsprachige literarische Welt im Hultschiner Ländchendiplomová 2015 
Burdíková LucieDie deutschsprachige literarische Welt im Hultschiner Ländchendiplomová 2015 
Hýžová JanaRezeption des dramatischen Werks von Friedrich Dürrenmatt in Brno von 1950 bis 2000diplomová 2015 
Motalová KateřinaDer Privatunterricht im Hultschiner Ländchendiplomová 2015 
Zborovančíková JanaDie Darstellung des weiblichen Ichs im Roman "Gruppenbild mit Dame" von Heinrich Bölldiplomová 2015 
Ďoubalová MonikaDer Schüler-Lehrer-Konflikt in der deutschsprachigen Literatur (am Beispiel des Romans Jugend ohne Gott von Ödön von Horváth)diplomová 2014 
Holešová VeronikaDie deutschprachige Märchenwelt im Hultschiner Ländchendiplomová 2014 
Jakubová ŠárkaDas Bild der Sowjetunion im Literaturschaffen Wladimir Kaminersdiplomová 2014 
Kubalová AnnaDie Thematik der Angst vor Einsamkeit in ausgewählten Romanen für Kinder und Jugendliche von Peter Härtlingdiplomová 2014 
Pěchula LukášDas Thema Homosexualität im literarischen Werk von Thomas Manndiplomová 2014 
Tracz TomášSpuren der deutschen Kultur in der eigenen Region am Beispiel der Zeitung "Der treudeutsche Hultschiner"diplomová 2014 
Twyrdá MichaelaDie deutschsprachigen Theater- und Kulturvereine im Hultschiner Ländchendiplomová 2014 
Bočková PetraKonfrontation der west- und ostdeutschen Realität im Literaturschaffen Uwe Johnsonsdiplomová 2013 
Daňková JanaWiderspiegelung der politischen Veränderungen in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans Die Deutschstunde von Siegfried Lenzdiplomová 2013 
Gruszková MarkétaTheodor Fontanes Roman "Effi Briest" im Spiegel seiner Verfilmungendiplomová 2013 
Jarkulišová LucieKonfrontation der ost- und westdeutschen Realität im Literaturschaffen Christa Wolfsdiplomová 2013 
Kánová KatarínaDie Suche nach dem weiblichen Ich im literarischen Schaffen von Eva Menassediplomová 2013 
Kováčiková JanaDas Teenagerbild in dem literarischen Schaffen von Ulrich Plenzdorfdiplomová 2013 
Šimonová HanaDas Bild des Außenseiters in der deutschsprachigen Literatur (am Beispiel des Romans Steppenwolf von Hermann Hesse)diplomová 2013 
Daňková JanaPhänomen Postmoderne am Beispiel der ausgewählten Werke der deutschsprachigen Literatur - Christa Wolf: Medea: Stimmendiplomová 2012 
Janečková DanielaDie Widerspiegelung politischer Veränderungen in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Helden wie wir" von Thomas Brussigdiplomová 2012 
Seidlerová KateřinaDer Vater-Tochter-Generationskonflikt in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Mein Vater und andere Betrüger" von Milena Moserdiplomová 2012 
Veselková JanaWiederspiegelung der politischen Veränderungen in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Buches "Simple Stories" von Ingo Schulzediplomová 2012 
Ďuráková MartinaDie Darstellung des weiblichen Ichs im Roman "Verführungen" von Marelene Streeruwitzdiplomová 2011 
Hlaváčová KatarínaDas Phänomen Postmoderne am Beispiel des Romans "Ein Gott der Frechheit " von Sten Nadolnydiplomová 2011 
Hyklová MichaelaDas Bild der fremden Kultur in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Warum das Kind in der Polenta kocht" von Aglaja Veteranyidiplomová 2011 
Kočí MartinRezeption des dramatischen Werkes von Friedrich Dürrenmatt in Zlín von 1950 bis 2000diplomová 2011 
Mičáková LenkaDas Entfremdungs-und Entwurzelungsgefühl als Thema in der deutschsprachigen Literatur (am Beispiel des Romans Atemschaukel von Herta Müller)diplomová 2011 
Šimková PetraRezeption des dramatischen Werkes von Friedrich Dürrenmatt in Uherské Hradiště von 1950 bis 2000diplomová 2011 
Veselková JanaDie Rezeption des dramatischen Werks von Friedrich Dürrenmatt in Český Těšín von 1950 bis 2000diplomová 2011 
Zeťáková SandraDas Entfremdungsgefühl als Thema der deutschsprachigen Literatur (am Beispiel des Romans Austerlitz von W. G. Sebald)diplomová 2011 
Abaffyová KatarínaDie Vater-Tochter-Beziehung in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Dramas "Nathan der Weise" von Gotthold Ephraim Lessingdiplomová 2010 
Chovancová DrahušeDas Frauenbild am Anfang des 20. Jhs. am Beispiel ausgewählter Novellen von Stefan Zweigdiplomová 2010 
Hovad RadekDie Suche nach der künstlerischen Identität in Thomas Manns Novelle Tonio Krögerdiplomová 2010 
Jakubcová PavlaDie Stellung der Religion in der postmodernen Gesellschaft am Beispiel des Romans "Hochzeit in Jerusalem" von Lena Gorelikdiplomová 2010 
Krčmáriková DanielaDas Entfremdungs- und Entwurzelungsgefühl im Roman "Herztier" von Herta Müllerdiplomová 2010 
Pohanělová EvaDer Vater-Sohn-Konflikt in der Schweizer Literatur am Beispiel des Romans "Der grosse Kater" von Thomas Hürlimanndiplomová 2010 
Spinová HelenaEmotionalität in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jhs. am Beispiel des Romans "Stille Zeile Sechs" von Monika Marondiplomová 2010 
Strapcová MariannaDie Widerspiegelung der ostasiatischen Religionsphilosophie in Hermann Hesses Erzählung "Siddhartha"diplomová 2010 
Vybíralová RomanaAbsurdität in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Die Blechtrommel" von Günter Grassdiplomová 2010 
Drastíková MartinaRezeption des dramatischen Werks von Friedrich Dürrenmatt in Opava von 1950 bis 2000diplomová 2009 
Smolková Šubová IvanaDie Schweizer Romane im Zeichen der Postmodernediplomová 2009 
Brzezná ZuzanaDie Merkmale der Postmoderne im Werk von Zoë Jennydiplomová 2008 
Hrubá MichaelaRezeption des dramatischen Werks von Friedrich Dürrenmatt in Jihlava von 1955 bis 2005diplomová 2008 
Jemelková MichaelaDas authentische Bild der Kindheit in der Nazizeit (am Beispiel des Romans Kindheitsmuster von Christa Wolf)diplomová 2008 
Olšarová PetraDas biographische Schreiben in der Wendezeit (Am Beispiel der Romane von Monika Maron)diplomová 2008 
Skalická MartinaSpiel mit Worten als Ablehnung der Sprachkonvention (Am Beispiel des Werkes von Ernst Jandl)diplomová 2008 
Šimková Lenka"Schwarze" Gedichte in weißem Rausch geschrieben (Expressionistische Lyrik von Georg Trakl und Georg Heym)diplomová 2008 
Galgonková MarieAutobiographisches Schreiben in der deutschgeschriebenen Nachkriegsliteraturdiplomová 2007 
Konvička JanRezeption des dramatischen Werks von Friedrich Dürrenmatt in Olomouc von 1950 bis 2000diplomová 2007 
Pišl MilanDas Entfremdungs- und Etnwurzelungsgefühl in den Werken von Anna W. Mitgutschdiplomová 2007 
Balcarčíková JanaRezeption des dramatischen Werks von Friedrich Dürrenmatt in Ostrava von 1950 bis 2000diplomová 2006 
Grohregin TomášDie deutschshreibenden Autoren in der Ostslowakei (Ausgewählte Vertreter des Karpatenblatts)diplomová 2006 
Holubová MarcelaLesbische Literatur in Deutschland seit dem Jahre 1970. Möglichkeiten der Belehrung für Heterosexuelle.diplomová 2006 
Niklová KateřinaDas Wunschbild seiner Selbst. Das Thema der geteilten Seele am Beispiel der Werke von Hermann Hesse.diplomová 2006 
Schützová LucieEinsamkeit als Illusion am Beispiel der ausgewählten Werke von Arthur Schnitzlerdiplomová 2005 
Homolová RomanaDie Spuren der deutschen Kultur in der eigenem Region am Beispiel des kulturelen Austausches der Gemeinden Strahovice und Ruppach-Goldhausenbakalářská 2019 
Kostov MarekTaxiunternehmen in Tschechien und in Österreich am Beispiel ausgewählter Firmenbakalářská 2019 
Obrusníková AndreaMax Ring und seine journalistische Tätigkeit am Beispiel der Zeitschrift "Die Gartenlaube"bakalářská 2019 
Slaná MichaelaSpuren der deutschen Kultur in der eigenen Region: Max Ring und die Zeitschrift Kladderadatschbakalářská 2019 
Tomčala EvženGesundheitstourismus und Marketing - Perspektiven für Kurort Darkovbakalářská 2019 
Zahradníková JanaSchönstattbewegung und tschechisch-deutsche Beziehungenbakalářská 2019 
Kloudová ReginaHeavy metal festivals in Deutschland und in der Tschechischen Republik. Ein Kulturmanagment-Vergleichbakalářská 2018 
Vlčková DianaDie Marketinganalyse des Festivals Colours of Ostrava und Lollapalooza Berlinbakalářská 2018 
Balaš MichalSpuren der deutschen Kultur im Hultschiner Ländchen: Vilém Balarinbakalářská 2016 
Krsková LeontinaSpuren der deutschen Kultur im Hultschiner Ländchen: Johannes Bochenekbakalářská 2016 
Miler MichalDie Geschichte Mácha´s Schule in Tetschenbakalářská 2015 
Plevová NikolaEmotionalität in der deutschsprachigen Literatur. Das Thema der tragischen Liebe in Gottfried Kellers Novelle "Romeo und Julia auf dem Dorfe"bakalářská 2015 
Tomanová MarkétaSpuren der deutschen Kultur in der eigene Region am Beispiel der Geschichte des Forsthauses Májová v Držkovébakalářská 2015 
Bernat AdamSpuren der deutschen Kultur in der eigenen Region: Johannes Baltazar Jandabakalářská 2014 
Honěk JakubDer Vater-Sohn-Generationskonflikt in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Ansichten eines Clowns" von Heinrich Böllbakalářská 2014 
Novotná LucieDas Oktoberfest - Geschichte, Gegenwart und Zukunftbakalářská 2014 
Fiala LukášJüdisches Leben in Ostrava. Soziokulturelle und historische Aspektebakalářská 2013 
Horkelová AnnaEmotionalität in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des 20.Jh. am Beispiel des Romans "Kassandra" von Christa Wolfbakalářská 2013 
Zborovančíková JanaEmotionalität in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jhs. am Beispiel des Romans "Der Geschmack von Apfelkernen" von Katharina Hagenabakalářská 2013 
Keislerová KateřinaTourismus auf dem Land - Schweiz kontra Tschechienbakalářská 2012 
Franková VeronikaSpuren der deutschen Kultur in der eigenen Region - Leben und Werk von Vincenz Priessnitz / Stopy německé kultury ve vlastním regionu - život a dílo Vincenze Priessnitzebakalářská 2011 
Hanáková VeronikaDas Bild der Religion in der deutschgeschriebenen Literatur am Beispiel des Romans von Lion Feuchtwanger Jüdin von Toledobakalářská 2011 
Plešková GabrielaDarstellung der Frau im Expressionismusbakalářská 2010 
Poloková IvonaWiderspiegelung der indischen Philosophie im Literaturschaffen Hermann Hessesbakalářská 2010 
Šmatelková VeronikaDrogenproblematik in der deutschgeschriebenen Literatur am Beispiel des Buches "Wir Kinder vom Bahnhof ZOO" von Christiane Fbakalářská 2010 
Baštová SimonaSidonia Nádherný - Mäzenatin der Kunstbakalářská 2009 
Čeleněnková IvanaÖkologische Akzente im Literaturschaften Gudrun Pausewangsbakalářská 2009 
Hašová ZuzanaTragödie der Kriegschrecken in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans Im Westen nichts Neues von E. M. Remarquebakalářská 2009 
Nováková EvaDas Schicksal der nach dem Jahre 1945 vertriebenen deutschen Einwohner des Dorfes Bratříkovicebakalářská 2009 
Veselková JanaDas Leben in der sozialistisch-realistischen DDR am Beispiel des Buches "Ende der Sonnenallee" von Thomas Brussigbakalářská 2009 
Urbánková IvanaStrategie der Pflege im Kurort Klimkovicebakalářská 2008 


Po stopách německy píšících autorů z Hlučínska - Max Ring III
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Po stopách německy píšících autorů z Hlučínska - Max Ring II
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Po stopách německy píšících autorů z Hlučínska - Max Ring
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Literární a kulturní život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku III
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Literární a kulturní život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Literární a kulturní život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub