Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Irena Šebestová


titul, jméno, příjmení:PhDr. Irena Šebestová, CSc.
místnost, podlaží, budova: D 406, budova D
funkce:
obor činnosti:současná literatura německy mluvících zemí
katedra / středisko (fakulta): Katedra germanistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1933
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Německý literární svět na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Interkulturelle und transkulturelle Dimension im linguistischen, kulturellen und historischen Kontext
Irena Šebestová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární paměť regionu 1918-2018 (texty, osobnosti, místa)
Iva Málková, Martina Dragonová, Jakub Ivánek, Petr LIGOCKÝ, Jan Malura, Martin Pilař, Markéta Balonová, Lukáš Průša, Zdeněk Smolka, Monika Szturcová, Svatava Urbanová, Irena Šebestová, Roman Polách ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů formou komplexního převodu a přípravy studijního předmětu pro online formu výuky: Literární seminář 3, KGE/7LIS3 (St. p. Německá filologie B0231A090062, povinně volitelný předmět)
Irena Šebestová
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Schlesien und die deutsche Romantik
Irena Šebestová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Oberschlesische Eichendorff-Kultur-und Begegnungszentrum in Lubowitz als Begegnungsort: Tschechien, Polen, Deutschland
Irena Šebestová
Rok: 2020, Zeszyty Eichndorffa/Eichendorff-Hefte
článek v odborném periodiku

Das Oberschlesische Eichendorff-Kultur-und Begegnungszentrum in Lubowitz als Begegnungsort: Tschechien, Polen, Deutschland
Irena Šebestová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Der Rote Elvis
Irena Šebestová
Rok: 2020, Frank&Timme
kapitola v odborné knize

Globale Herausforderungen in der Literatur deutschsprachiger Länder
Irena Šebestová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literarische Richtungen des 20. Jahrhunderts
Irena Šebestová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Das gesellschaftliche Leben der deutschen Vereine im Hultschiner Ländchen.
Irena Šebestová
Rok: 2019, Zeszyty Eichndorffa/Eichendorff-Hefte
článek v odborném periodiku

Das gesellschaftliche Leben der deutschen Vereine im Hultschiner Ländchen.
Irena Šebestová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Leben der Berliner Salongesellschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Beispiel Romane von Max Ring
Irena Šebestová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Einführung in die Literaturtheorie
Irena Šebestová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Geschichte der deutschsprachigen Länder
Irena Šebestová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder im 20. Jahrhundert
Irena Šebestová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literatura na pochodu
Irena Šebestová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Překladatelská soutěž
Irena Šebestová
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Studijní pobyt
Irena Šebestová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Studijní pobyt
Irena Šebestová
Rok: 2019
působení v zahraničí

25. studentská vědecká konference KGE FF OU
Irena Šebestová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Das Vereinsleben der deutschsprachigen Bevölkerung im Hultschiner Ländchen.
Irena Šebestová
Rok: 2018, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica. Ostrava
článek v odborném periodiku

Die Rezeption des Romantikers Joseph von Eichendorff in der Tschechischen Republik an der Schwelle des 21. Jahrhunderts.
Irena Šebestová
Rok: 2018, Rocznik łubowicki = Lubowitzer Jahrbuch = Lubowicka? roc?enka
článek v odborném periodiku

Max Ring spisovatel a lékař ze Sudic
Irena Šebestová
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Umělecká anabáze spisovatele, dramatika a novináře Maxe Ringa
Irena Šebestová
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Der studentische Übersetzungswettbewerb an der Philosophischen Fakultät der Universität Ostrava
Irena Šebestová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die interkulturellen Dimensionen literarischer Texte am Beispiel des Hultschiner Ländchens
Irena Šebestová
Rok: 2017, Brücken Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge
článek v odborném periodiku

Die künstlerische Anabasis des Schriftstellers Max Ring: Von der Peripherie des Hultschiner Ländchens zur preußischen Metropole.
Irena Šebestová
Rok: 2017, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA,
článek v odborném periodiku

Die künstlerische Anabasis des Schriftstellers Max Ring: Von der Peripherie des Hultschiner Ländchens zur preußischen Metropole.
Irena Šebestová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Rezeption des Romantikers Joseph von Eichendorff in der Tschechischen
Irena Šebestová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2017, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Privatunterricht - soukromé vyučování v německém jazyce na Hlučínsku v letech 1920-1938
Irena Šebestová
Rok: 2017, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Studijní pobyt
Irena Šebestová
Rok: 2017
působení v zahraničí

výuka
Irena Šebestová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Die interkulturellen Dimensionen literarischer Texte am Beispiel des Hultschiner Ländchens
Irena Šebestová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Widerspiegelung des interkulturellen Milieus des Hultschiner Ländchens in August Scholtis´ Roman 'Ein Herr aus Bolatitz'
Irena Šebestová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hledání identity v bilingvním prostředí Hlučínska na příkladu románu 'Pán z Bolatic' od Augusta Scholtise
Irena Šebestová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hledání identity v bilingvním prostředí Hlučínska na příkladu románu Pán z Bolatic od Augusta Scholtise
Irena Šebestová
Rok: 2016, Belianum
kapitola v odborné knize

Hledání literárních kořenů na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Literární svět německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Německý literární svět na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Překladatelská soutěž
Irena Šebestová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Reflexe polského slovesného folkloruv ústní lidové slovesnosti na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2016, Fundacja Silva Rerum Polonarum
kapitola v odborné knize

Studijní pobyt - Univerzita Vídeň
Irena Šebestová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Studijní pobyt, výzkumná práce v Herderově Institutu v Marburgu
Irena Šebestová
Rok: 2016
působení v zahraničí

07.-11.11. 2016Výuka na Vysoké škole Zittau/Görlitz
Irena Šebestová
Rok: 2016
působení v zahraničí

22. studentská vědecká konference KGE FF OU
Irena Šebestová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

26. 06.-02. 07. 2016 Studijní pobyt - Mitteleuropazentrum der Technischen Universität Dresden
Irena Šebestová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Konference Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času
Irena Šebestová
Rok: 2015, Slezský sborník ACTA SILESIACA
článek v odborném periodiku

MitteleuropaZentrum der TU Dresden
Irena Šebestová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Mündliche Überlieferung im Hultschiner Ländchen
Irena Šebestová
Rok: 2015, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Privatunterricht - soukromé vyučování v německém jazyce na Hlučínsku v létech 1920-1938
Irena Šebestová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Irena Šebestová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Vliv polského slovesného folkloru na ústní lidovou slovesnost na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

14. 06.-20.06.2015 Společenskovědní institut pro historii a kulturu středovýchodní Evropy (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas - GWZO) při univerzitě v Lipsku
Irena Šebestová
Rok: 2015
působení v zahraničí

21. studentská vědecká konference KGE FF OU
Irena Šebestová
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Das interkulturelle Zusammenleben im Hultschiner Ländchen
Irena Šebestová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das kulturelle und literarische Leben der deutschsprachigen Bevölkerung im Hultschiner Ländchen
Irena Šebestová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das kulturelle und literarische Leben der deutschsprachigen Bevölkerung im Hultschiner Ländchen in der zeitgenössischen Lokalpresse
Irena Šebestová
Rok: 2014, Studia niemcoznawcze-Studien zur Deutschkunde
článek v odborném periodiku

Die mehrdimensionalen Aspekte der literarischen Intertextualität am Beispiel des Hultschiner Ländchens
Irena Šebestová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času
Jan Malura, Irena Šebestová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschule für angewandte Wissenschaften
Irena Šebestová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Interkulturní dimenze literárních textů
Irena Šebestová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku
Irena Šebestová
Rok: 2014,
článek v odborném periodiku

Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku
Irena Šebestová, Irena Šebestová
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Literatura na pochodu - Denken mit Dürrenmatt
Irena Šebestová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MitteleuropaZentrum der TU Dresden
Irena Šebestová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Překladatelská soutěž
Irena Šebestová
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Společenskovědní institut pro historii a kulturu středovýchodní Evropy (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas - GWZO) při univerzitě v Lipsku
Irena Šebestová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Das Entfremdungs- und Entwurzelungsgefühl als Thema der postmodernen Literatur
Irena Šebestová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das kulturelle und literarische Leben der deutschsprachigen Bevö
Irena Šebestová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deutschmährische Literatur
Irena Šebestová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Die Merkmale der deutschsprachigen Postmoderne am Beispiel des Romans "Austerlitz" von Winfried Georg Sebald
Irena Šebestová, Irena Šebestová
Rok: 2013, Filozofická Fakulta
kapitola v odborné knize

Die Spuren der antiken Mythologie in der literarischen Postmoderne
Irena Šebestová
Rok: 2013, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Interkulturalität in der deutschsprachigen Literatur
Iveta Zlá, Irena Šebestová, Irena Šebestová
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Interkulturelle Dimensionen in der deutschsprachigen Literatur
Irena Šebestová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Literatura na pochodu/Literatur auf Wanderung - Die Stadt
Irena Šebestová
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Regionalforschung zur Literatur der Moderne
Irena Šebestová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

19. studentská vědecká konference
Irena Šebestová
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Die postmodernen Merkmale in Winfried G. Sebalds Roman "Austerlitz"
Irena Šebestová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Suche nach der entfremdeten Identität
Irena Šebestová
Rok: 2012, ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS STUDIA GERMANISTIKA
článek v odborném periodiku

Entfremdung und Entwurzelung als Themen in den literarischen Texten Erica Pedrettis
Irena Šebestová
Rok: 2012, Koenigshausen/Neumann
kapitola v odborné knize

Literatura na pochodu/Literatur auf Wanderung
Irena Šebestová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

18. studentská vědecká konference
Irena Šebestová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Deutsch-Tschechische Kulturtage mit Eröffnungsabend
Irena Šebestová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Begegnung mit dem Tod als Inspiration des literarischen Schaffens
Irena Šebestová
Rok: 2011, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Die Spuren der antiken Mythologie in der literarischen Postmoderne
Irena Šebestová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární čtení z děl spisovatelky Jany Schlossarkové
Irena Šebestová
Rok: 2011
ostatní

Literární Švýcarsko dál zůstává živoucím organismem
Irena Šebestová
Rok: 2011, Plav-měsíčník pro světovou literaturu
článek v odborném periodiku

SAKARYA UNIVERSITY, FACULTY OF ART AND SCIENCE
Irena Šebestová
Rok: 2011
působení v zahraničí

17. studentská vědecká konference
Irena Šebestová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Spurensuche nach der verlorenen Kindheit
Irena Šebestová
Rok: 2010, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Die Spurensuche nach der verlorenen Kindheit. Am Beispiel der Romane
Irena Šebestová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Entfremdung und Entwurzelung als Themen in den literarischen Texten Erica Pedrettis
Irena Šebestová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Entfremdungsgefühle in den Werken von Erica Pedretti und Peter Härtling
Irena Šebestová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kreuz quer durch die deutschsprachige Literatur
Irena Šebestová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odborný posudek na sborník z konference
Irena Šebestová, Irena Šebestová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

16. studentská vědecká konference katedry germanistiky
Irena Šebestová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Die emotionalen Entbehrungen einer trostlosen Kindheit
Irena Šebestová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postmoderne Merkmale im Zoe Jennys Roman Das Blütenstaubzimmer
Irena Šebestová
Rok: 2009, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

15. studentská vědecká konference KG FF
Irena Šebestová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Die Fremde in der Fremde
Irena Šebestová
Rok: 2008, Peter Lang
odborná kniha

Kriminalromane
Irena Šebestová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

14. studentská vědecká konference KG FF OU
Irena Šebestová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

"Die Schweiz ist keine Insel, auch wenn dies einer ihrer Lieblingsmythen ist."
Irena Šebestová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Die Schweizer Kurzgeschichte (Am Beispiel der Erzählungen von Erica Pedretti
Irena Šebestová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Emocionální temnota vykořeněného dětství
Irena Šebestová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moderne österreichische Literatur
Irena Šebestová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Die Schweizer Literatur - Tendenzen am Ende des Mileniums
Irena Šebestová
Rok: 2006, STUDIA GERMANISTICA
článek v odborném periodiku

Existiert eine Antwort auf die Frage nach der Konstituierung des weiblichen Ich?
Irena Šebestová, Irena Šebestová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Widerspiegelung der postmodernen Gesellschaft in der Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder
Iveta Rucková, Irena Šebestová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

12. studentská vědecká konference
Irena Šebestová
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Die Auseinandersetzung mit dem Fremden in der schweizerischen Literatur. Das Beispiel: Erica Pedretti
Irena Šebestová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

11. studentská vědecká konference
Irena Šebestová
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Die Schweizer Schriftstellerin Erica Pedretti und ihr erzählerisches, dichterisches und dramatisches Schaffen
Irena Šebestová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Heimatverlust - Heimatgewinn: das Hauptthema der Schweizer Schriftstellerin Erica Pedretti
Irena Šebestová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Nowe strategie i konwencje w kobiecej literaturze szwajcarskiej lat siedemdziesiatych
Irena Šebestová
Rok: 2004, Wydawnictwo Poznanskie
kapitola v odborné knize

Schweizer Schriftstellerin Erica Pedretti und ihr erzählerisches und dramatisches Schaffens
Irena Šebestová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dem Tod aesthetisch entgegetreten
Irena Šebestová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erica Pedretti - die Schweizer Schriftstellerin mit mährischen Wurzeln
Irena Šebestová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Helvetische Themen und Motive
Irena Šebestová
Rok: 2003, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Muster des Bösen oder der Beweis des Aberglaubens
Irena Šebestová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Die Fremde in der Fremde
Irena Šebestová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Die Fremde in der Fremde
Irena Šebestová
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frauenliteratur der 70er Jahre in der Schweiz
Irena Šebestová
Rok: 2002, Lang
odborná kniha

Zur Tendenzwende der Schweizer Literatur der 70er Jahre
Irena Šebestová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Feministické hnutí 70. let
Irena Šebestová
Rok: 2001, Filozofický časopis
článek v odborném periodiku

Frauenliteratur der 70er Jahre in der Schweiz. E. Hasler: Anna Goeldin. Letzte Hexe
Irena Šebestová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Johanna Spyri - Die Botschaft der Liebe und des Vertrauens
Irena Šebestová
Rok: 2001, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Prag und deutschsprachige Literatur
Irena Šebestová
Rok: 2001, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Spisovatelka, která stvořila Heidi
Irena Šebestová
Rok: 2001, Lidové noviny
článek v odborném periodiku

Wywiad z rektorem Uniwersytetu w Ostrawie doc. ing. Petrem Pankiem, CSc.
Irena Šebestová
Rok: 2001, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Zur Kanondiskussion am Lehrstuhl für Germanistik der Universität Ostrava
Irena Šebestová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Zur Tendenzwende der Schweizer Literatur der 70er Jahre
Irena Šebestová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quer zum Status quo - Themen der Schweizer Frauenliteratur an Beispielen der Bücher von Gertrud Leutenegger, Hanna Johansen und Laure Wyss
Irena Šebestová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Schweizer Frauenliteratur der 70er Jahre. Eveline Hasler: Anna Göldin. Letzte Hexe
Irena Šebestová
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Schriftsteller der Schweiz der 70er Jahre
Irena Šebestová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zentrale Themen der Schweizer Frauenliteratur der 70er Jahre
Irena Šebestová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Ženská literatúra a ženská estetika
Irena Šebestová
Rok: 1999, Romboid
článek v odborném periodiku

Ansichten eines Schriftstellers
Irena Šebestová
Rok: 1998, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Frauenliteratur und weibliche Ästhetik
Irena Šebestová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Germanistik ohne Grenzen
Irena Šebestová
Rok: 1997, Zblizenia
článek v odborném periodiku

Hexenverfolgung als Thema der schweizer Literatur
Irena Šebestová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Als Kind im Konzenstrationslager die Autobiographie des Benjamin Wilkomirski
Irena Šebestová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Ulrich Zimmermann: Zpropadený sedmý rok
Irena Šebestová
Rok: 1994, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
ADEK1Dějiny německy mluvících zemí 1
ADEK2Dějiny německy mluvících zemí 2
AKDE1Dějiny německy mluvících zemí 1
AKDE2Dějiny německy mluvících zemí 2
AKKT1Kultura a tradice něm. mluvících zemí 1
AKKT2Kultura a tradice něm. mluvících zemí 2
BDNL3Dějiny německé literatury 3
BDNL4Dějiny německé literatury 4
BDNMZDějiny německy mluvících zemí
BIKKInterkulturní komunikace
BPRA1Praktická cvičení A1
BPRA2Praktická cvičení A2
BPRA3Praktická cvičení A3
BPRB1Praktická cvičení B1
BPRB2Praktická cvičení B2
BPRB3Praktická cvičení B3
BUAILÚvod do analýzy a interpretace lit. děl
ERICErika Pedretti
FRDUFriedrich Dürrenmatt
GENRELiterární teorie v žánrech
KLISELiterární seminář
KLITPLiterární text a překlad
KLSLLiterární teorie ve světové literatuře
KLS20Literární směry 20. století
KNEDRNěmecké drama
KNERONěmecký román
KO1Konverzace 1
KO2Konverzace 2
KPLITKreativní práce s literárními texty
KPNMZPolit.-společ.-děj. něm. ml. z. v n. l.
KTNM1Kultura a tradice něm. mluvících zemí 1
KTNM2Kultura a tradice něm. mluvících zemí 2
KUPGKultur - Politik - Gesellschaft
LC1Lexikální cvičení 1
LISELiterární seminář
LITPRLiterární text a překlad
LTAPRLiterární text a překlad
NDNLIStará německá literatura
NEDRANěmecké drama
NEMRONěmecký román
NEM1XNěmčina 1 (A1)
NEM2XNěmčina 2 (A1/A2)
NEM3XNěmčina 3 (A2)
NEM4XNěmčina 4 (B1)
NEPONěmecká poezie
NFNěmecký film
NLNěmecká lyrika
NLPDMNěmecká literatura pro děti a mládež
NLSLLiterární teorie ve světové literatuře
NLS20Literární směry 20. století
NNMJTNěmecky mluvící země jako literární téma
NPNMZPolit.-společ.-děj. něm. ml. z. v n. l.
PSDNZPolit.-společ.-děj. něm. ml. z. v n. l.
SLŠvýcarská literatura
SVLIŠvýcarská ženská literatura
SVZLIŠvýcarská ženská literatura
UPLTÚvod do práce s literárními texty
0NE1XNěmčina 1 (A1)
0NE2XNěmčina 2 (A1/A2)
1DNMZDějiny německy mluvících zemí
1LKN2Literatura a kultura NMZ 2
1PJC1Praktická jazyková cvičení 1
1PJC2Praktická jazyková cvičení 2
1PJC3Praktická jazyková cvičení 3
1PJC4Praktická jazyková cvičení 4
1UDSLÚvod do studia literatury
2LIS1Literární seminář 1
2LIS2Literární seminář 2
2LTPRLiterární text a překlad
3LS20Literární směry 20. století
3PSNLProblémy souč. světa v lit. něm. mluv. z
4LTSLLiterární teorie ve světové literatuře
7ALTEAnalýza literárního textu
7DEK1Deutsche Konversation 1
7DEK2Deutsche Konversation 2
7DVNJDivadlo ve výuce NJ
7KON1Konverzace 1
7KON2Konverzace 2
7KPLTKreativní práce s literárními texty
7LIS3Literární seminář 3
7NE4XNěmčina 4 (A2/B1)
7NE6XNěmčina 6 (B1/B2)
7STNBStudentské noviny
8ALTEAnalýza literárního textu
8DNMZDějiny německy mluvících zemí
8LKN2Literatura a kultura NMZ 2
8LS20Literární směry 20. století
8LTSLLiterární teorie ve světové literatuře
8NE4XNěmčina 4 (A2/B1)
8PJC1Praktická jazyková cvičení 1
8PJC2Praktická jazyková cvičení 2
8PJC3Praktická jazyková cvičení 3
8PJC4Praktická jazyková cvičení 4
8PSNLProblémy souč. světa v lit. něm. mluv. z
8UDSLÚvod do studia literatury


AutorNázev práceTypRok
Broschová KláraMöglichkeiten der Editierung des literarischen Kanons anhand der Werke regionaler Autoren im Deutschunterricht am Beispiel des Werkes "Lose Vögel" von Max Ring.diplomová 2022 
Vránová SáraDie deutsche Realität in den Augen der Nicht-Deutschen am Beispiel der Romane "Pavane für eine verstorbene Infantin" von Libuše Moníková und "Ausgerechnet Deutschland: Geschichten unserer neuen Nachbarn" von Wladimir Kaminerdiplomová 2022 
Lihotská VandaDas interkulturelle Zusammenleben der tschechischen und deutschen Bevölkerung im Hultschiner Ländchen am Beispiel der "Schlesischen Trilogie" von Eva Tvrdádiplomová 2021 
Obrusníková ŽanetaAuf den Spuren der deutschsprachigen Literatur im Hultschiner Ländchen am Beispiel des Werkes von Max Ring: Vaterländische Geschichten, erster Banddiplomová 2020 
Pala VáclavDer Weg eines Kolonisten an die Wolga am Beispiel des Werkes "Reise-Beschreibung der Kolonisten wie auch Lebensart der Russen" von Bernhard Ludwig von Platendiplomová 2020 
Prišťová ŽanetaAuf den Spuren der deutschsprachigen Literatur im Hultschiner Ländchen am Beispiel des Werkes von Max Ring: Lieben und Leben, erster Banddiplomová 2020 
Staňková ŠtěpánkaDie Flucht der Juden aus Deutschland nach dem Zweiten Weltkriegdiplomová 2020 
Šponiarová MichaelaWiderspiegelung der historischen Ereignisse in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Mephisto. Roman einer Karriere" von Klaus Manndiplomová 2020 
Zajoncová KateřinaDie Suche nach dem eigenen Ich am Beispiel des Romans "Pawels Briefe" von Monika Marondiplomová 2020 
Biskup MarekEmotionalität in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jhs. am Beispiel des Romans "Jakob der Lügner" von Jurek Beckerdiplomová 2019 
Näf ŽanetaAuf den Spuren der deutschsprachigen Literatur im Hultschiner Ländchen am Beispiel des Werkes von Max Ring: Theaterkritikendiplomová 2019 
Šípková VendulaAuf den Spuren der deutschsprachigen Literatur im Hultschiner Ländchen am Beispiel des Werkes von Max Ring: Berlin und Breslau : 1847 - 1849diplomová 2019 
Bartošová LenkaAdelbert von Chamisso: Peter Schlemihls wundersame Geschichte Frage der autobiografischen Züge Das Reisemotiv in der deutschsprachigen Literaturdiplomová 2018 
Klechová JaroslavaWiederspiegelung der historischen Ereignisse in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Fabian. Die Geschichte eines Moralisten" von Erich Kästnerdiplomová 2018 
Peterková KateřinaDas tschechische und deutsche Schulwesen in Deutsch Krawarn im Vergleich.diplomová 2018 
Tóthová PavlaDas Thema der Manipulation in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Werkes "Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann" von Heinrich Bölldiplomová 2018 
Valčuhová StanislavaWiderspiegelung der politischen Veränderungen in der deutschsprachigen Literaturdiplomová 2018 
Horkelová AnnaDie Entfremdung und Entwurzelung als Thema der modernen Literatur am Beispiel des Romans Das zweite Paradies von Hilde Domindiplomová 2017 
Knapec DanielWiderspiegelung der historischen Ereignisse in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans Radetzkymarsch von Joseph Rothdiplomová 2017 
Matýsková MichaelaDie deutschsprachige literarische Welt im Hultschiner Ländchen am Beispiel des Werkes von Max Ring: Der Kleinstädter in Berlindiplomová 2017 
Smolková IvanaDer Vater-Tochter-Generationskonflikt in der deutschsprachigen Literatur (am Beispiel des Romans "Jachymov" von Josef Haslinger)diplomová 2017 
Bernat AdamSpuren der deutschen Kultur in der eigenen Region am Beispiel der Zeitung "Hultschiner Zeitung"diplomová 2016 
Honěk JakubDer Vater-Sohn-Generationskonflikt in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Der Billard um halb zehn" von Heinrich Bölldiplomová 2016 
Kramolišová LucieEmotionalität in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jhs. am Beispiel des Romans "Ein fliehendes Pferd" von Martin Walserdiplomová 2016 
Kratochvílová KristinaDas Bild der fremden Kultur in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Werkes "Die beste aller Welten" von Irena Brežnádiplomová 2016 
Matýsková MichaelaDie Einflüsse der polnischen literarischen Volkskunst auf die mündliche Überlieferung im Hultschiner Ländchendiplomová 2016 
Procházková LucieEmotionalität in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jhs. am Beispiel des Romans "Die gerettete Zunge" von Ellias Canettidiplomová 2016 
Smetanová VendulaDie Mutter-Tochter-Beziehung in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Nahe Tage. Roman in einer Nacht" von Angelika Overathdiplomová 2016 
Sztwiertnia Staňková GabrielaDie Übersetzung der Grimm-Märchen als ein translatorisches Problemdiplomová 2016 
Valeš NicoleDie deutschsprachige literarische Welt im Hultschiner Ländchen am Beispiel des Werkes von Max Ringdiplomová 2016 
Vorlíčková TerezaDie deutschsprachige literarische Welt im Hultschiner Ländchen am Beispiel des Buches Dreiunddreißig Lieder aus Hultschin. Mährische Volkslieder von August Scholtisdiplomová 2016 
Blokeschová NikolaDie deutschsprachige literarische Welt im Hultschiner Ländchendiplomová 2015 
Burdíková LucieDie deutschsprachige literarische Welt im Hultschiner Ländchendiplomová 2015 
Hýžová JanaRezeption des dramatischen Werks von Friedrich Dürrenmatt in Brno von 1950 bis 2000diplomová 2015 
Motalová KateřinaDer Privatunterricht im Hultschiner Ländchendiplomová 2015 
Zborovančíková JanaDie Darstellung des weiblichen Ichs im Roman "Gruppenbild mit Dame" von Heinrich Bölldiplomová 2015 
Ďoubalová MonikaDer Schüler-Lehrer-Konflikt in der deutschsprachigen Literatur (am Beispiel des Romans Jugend ohne Gott von Ödön von Horváth)diplomová 2014 
Holešová VeronikaDie deutschprachige Märchenwelt im Hultschiner Ländchendiplomová 2014 
Jakubová ŠárkaDas Bild der Sowjetunion im Literaturschaffen Wladimir Kaminersdiplomová 2014 
Kubalová AnnaDie Thematik der Angst vor Einsamkeit in ausgewählten Romanen für Kinder und Jugendliche von Peter Härtlingdiplomová 2014 
Pěchula LukášDas Thema Homosexualität im literarischen Werk von Thomas Manndiplomová 2014 
Tracz TomášSpuren der deutschen Kultur in der eigenen Region am Beispiel der Zeitung "Der treudeutsche Hultschiner"diplomová 2014 
Twyrdá MichaelaDie deutschsprachigen Theater- und Kulturvereine im Hultschiner Ländchendiplomová 2014 
Bočková PetraKonfrontation der west- und ostdeutschen Realität im Literaturschaffen Uwe Johnsonsdiplomová 2013 
Daňková JanaWiderspiegelung der politischen Veränderungen in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans Die Deutschstunde von Siegfried Lenzdiplomová 2013 
Gruszková MarkétaTheodor Fontanes Roman "Effi Briest" im Spiegel seiner Verfilmungendiplomová 2013 
Jarkulišová LucieKonfrontation der ost- und westdeutschen Realität im Literaturschaffen Christa Wolfsdiplomová 2013 
Kánová KatarínaDie Suche nach dem weiblichen Ich im literarischen Schaffen von Eva Menassediplomová 2013 
Kováčiková JanaDas Teenagerbild in dem literarischen Schaffen von Ulrich Plenzdorfdiplomová 2013 
Šimonová HanaDas Bild des Außenseiters in der deutschsprachigen Literatur (am Beispiel des Romans Steppenwolf von Hermann Hesse)diplomová 2013 
Daňková JanaPhänomen Postmoderne am Beispiel der ausgewählten Werke der deutschsprachigen Literatur - Christa Wolf: Medea: Stimmendiplomová 2012 
Janečková DanielaDie Widerspiegelung politischer Veränderungen in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Helden wie wir" von Thomas Brussigdiplomová 2012 
Seidlerová KateřinaDer Vater-Tochter-Generationskonflikt in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Mein Vater und andere Betrüger" von Milena Moserdiplomová 2012 
Veselková JanaWiederspiegelung der politischen Veränderungen in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Buches "Simple Stories" von Ingo Schulzediplomová 2012 
Ďuráková MartinaDie Darstellung des weiblichen Ichs im Roman "Verführungen" von Marelene Streeruwitzdiplomová 2011 
Hlaváčová KatarínaDas Phänomen Postmoderne am Beispiel des Romans "Ein Gott der Frechheit " von Sten Nadolnydiplomová 2011 
Hyklová MichaelaDas Bild der fremden Kultur in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Warum das Kind in der Polenta kocht" von Aglaja Veteranyidiplomová 2011 
Kočí MartinRezeption des dramatischen Werkes von Friedrich Dürrenmatt in Zlín von 1950 bis 2000diplomová 2011 
Mičáková LenkaDas Entfremdungs-und Entwurzelungsgefühl als Thema in der deutschsprachigen Literatur (am Beispiel des Romans Atemschaukel von Herta Müller)diplomová 2011 
Šimková PetraRezeption des dramatischen Werkes von Friedrich Dürrenmatt in Uherské Hradiště von 1950 bis 2000diplomová 2011 
Veselková JanaDie Rezeption des dramatischen Werks von Friedrich Dürrenmatt in Český Těšín von 1950 bis 2000diplomová 2011 
Zeťáková SandraDas Entfremdungsgefühl als Thema der deutschsprachigen Literatur (am Beispiel des Romans Austerlitz von W. G. Sebald)diplomová 2011 
Abaffyová KatarínaDie Vater-Tochter-Beziehung in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Dramas "Nathan der Weise" von Gotthold Ephraim Lessingdiplomová 2010 
Chovancová DrahušeDas Frauenbild am Anfang des 20. Jhs. am Beispiel ausgewählter Novellen von Stefan Zweigdiplomová 2010 
Hovad RadekDie Suche nach der künstlerischen Identität in Thomas Manns Novelle Tonio Krögerdiplomová 2010 
Jakubcová PavlaDie Stellung der Religion in der postmodernen Gesellschaft am Beispiel des Romans "Hochzeit in Jerusalem" von Lena Gorelikdiplomová 2010 
Krčmáriková DanielaDas Entfremdungs- und Entwurzelungsgefühl im Roman "Herztier" von Herta Müllerdiplomová 2010 
Pohanělová EvaDer Vater-Sohn-Konflikt in der Schweizer Literatur am Beispiel des Romans "Der grosse Kater" von Thomas Hürlimanndiplomová 2010 
Spinová HelenaEmotionalität in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jhs. am Beispiel des Romans "Stille Zeile Sechs" von Monika Marondiplomová 2010 
Strapcová MariannaDie Widerspiegelung der ostasiatischen Religionsphilosophie in Hermann Hesses Erzählung "Siddhartha"diplomová 2010 
Vybíralová RomanaAbsurdität in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Die Blechtrommel" von Günter Grassdiplomová 2010 
Drastíková MartinaRezeption des dramatischen Werks von Friedrich Dürrenmatt in Opava von 1950 bis 2000diplomová 2009 
Smolková Šubová IvanaDie Schweizer Romane im Zeichen der Postmodernediplomová 2009 
Brzezná ZuzanaDie Merkmale der Postmoderne im Werk von Zoë Jennydiplomová 2008 
Hrubá MichaelaRezeption des dramatischen Werks von Friedrich Dürrenmatt in Jihlava von 1955 bis 2005diplomová 2008 
Jemelková MichaelaDas authentische Bild der Kindheit in der Nazizeit (am Beispiel des Romans Kindheitsmuster von Christa Wolf)diplomová 2008 
Olšarová PetraDas biographische Schreiben in der Wendezeit (Am Beispiel der Romane von Monika Maron)diplomová 2008 
Skalická MartinaSpiel mit Worten als Ablehnung der Sprachkonvention (Am Beispiel des Werkes von Ernst Jandl)diplomová 2008 
Šimková Lenka"Schwarze" Gedichte in weißem Rausch geschrieben (Expressionistische Lyrik von Georg Trakl und Georg Heym)diplomová 2008 
Galgonková MarieAutobiographisches Schreiben in der deutschgeschriebenen Nachkriegsliteraturdiplomová 2007 
Konvička JanRezeption des dramatischen Werks von Friedrich Dürrenmatt in Olomouc von 1950 bis 2000diplomová 2007 
Pišl MilanDas Entfremdungs- und Etnwurzelungsgefühl in den Werken von Anna W. Mitgutschdiplomová 2007 
Balcarčíková JanaRezeption des dramatischen Werks von Friedrich Dürrenmatt in Ostrava von 1950 bis 2000diplomová 2006 
Grohregin TomášDie deutschshreibenden Autoren in der Ostslowakei (Ausgewählte Vertreter des Karpatenblatts)diplomová 2006 
Holubová MarcelaLesbische Literatur in Deutschland seit dem Jahre 1970. Möglichkeiten der Belehrung für Heterosexuelle.diplomová 2006 
Niklová KateřinaDas Wunschbild seiner Selbst. Das Thema der geteilten Seele am Beispiel der Werke von Hermann Hesse.diplomová 2006 
Schützová LucieEinsamkeit als Illusion am Beispiel der ausgewählten Werke von Arthur Schnitzlerdiplomová 2005 
Klásek MarekFriedrich Dürrenmatts Drama "Der Besuch der alten Dame" im Spiegel seiner Verfilmungbakalářská 2022 
Obrusníková AndreaMax Ring und seine journalistische Tätigkeit am Beispiel der Zeitschrift "Die Gartenlaube"bakalářská 2022 
Pavelková VeronikaDas Literaturschaffen der vierprozentigen Minderheit am Beispiel des Romans Der Fromme Tanz von Klaus Mannbakalářská 2022 
Škovranová TerezaDie Widerspiegelung der historischen Ereignisse in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans Am kürzeren Ende der Sonnenallee von Thomas Brussigbakalářská 2022 
Vlková NelaWiener Kaffeehausliteratur am Beispiel der Werke von ausgewählten Autorenbakalářská 2022 
Fojtíková BarboraDas Bild der fremden Kultur in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Werkes "Die undankbare Fremde" von Irena Brežnábakalářská 2021 
Broschová KláraDie Rezeption des Romantikers Joseph von Eichendorff im Mährisch-Schlesischen Bezirkbakalářská 2020 
Jaroš OndřejDie doppelte Staatsbürgerschaft im Hultschiner Ländchenbakalářská 2020 
Krupa LubošDie Beskiden als Reiseziel für Touristen aus den deutschsprachigen Ländernbakalářská 2020 
Homolová RomanaDie Spuren der deutschen Kultur in der eigenem Region am Beispiel des kulturelen Austausches der Gemeinden Strahovice und Ruppach-Goldhausenbakalářská 2019 
Kostov MarekTaxiunternehmen in Tschechien und in Österreich am Beispiel ausgewählter Firmenbakalářská 2019 
Obrusníková AndreaMax Ring und seine journalistische Tätigkeit am Beispiel der Zeitschrift "Die Gartenlaube"bakalářská 2019 
Slaná MichaelaSpuren der deutschen Kultur in der eigenen Region: Max Ring und die Zeitschrift Kladderadatschbakalářská 2019 
Tomčala EvženGesundheitstourismus und Marketing - Perspektiven für Kurort Darkovbakalářská 2019 
Zahradníková JanaSchönstattbewegung und tschechisch-deutsche Beziehungenbakalářská 2019 
Kloudová ReginaHeavy metal festivals in Deutschland und in der Tschechischen Republik. Ein Kulturmanagment-Vergleichbakalářská 2018 
Vlčková DianaDie Marketinganalyse des Festivals Colours of Ostrava und Lollapalooza Berlinbakalářská 2018 
Balaš MichalSpuren der deutschen Kultur im Hultschiner Ländchen: Vilém Balarinbakalářská 2016 
Krsková LeontinaSpuren der deutschen Kultur im Hultschiner Ländchen: Johannes Bochenekbakalářská 2016 
Miler MichalDie Geschichte Mácha´s Schule in Tetschenbakalářská 2015 
Plevová NikolaEmotionalität in der deutschsprachigen Literatur. Das Thema der tragischen Liebe in Gottfried Kellers Novelle "Romeo und Julia auf dem Dorfe"bakalářská 2015 
Tomanová MarkétaSpuren der deutschen Kultur in der eigene Region am Beispiel der Geschichte des Forsthauses Májová v Držkovébakalářská 2015 
Bernat AdamSpuren der deutschen Kultur in der eigenen Region: Johannes Baltazar Jandabakalářská 2014 
Honěk JakubDer Vater-Sohn-Generationskonflikt in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Ansichten eines Clowns" von Heinrich Böllbakalářská 2014 
Novotná LucieDas Oktoberfest - Geschichte, Gegenwart und Zukunftbakalářská 2014 
Fiala LukášJüdisches Leben in Ostrava. Soziokulturelle und historische Aspektebakalářská 2013 
Horkelová AnnaEmotionalität in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des 20.Jh. am Beispiel des Romans "Kassandra" von Christa Wolfbakalářská 2013 
Zborovančíková JanaEmotionalität in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jhs. am Beispiel des Romans "Der Geschmack von Apfelkernen" von Katharina Hagenabakalářská 2013 
Keislerová KateřinaTourismus auf dem Land - Schweiz kontra Tschechienbakalářská 2012 
Franková VeronikaSpuren der deutschen Kultur in der eigenen Region - Leben und Werk von Vincenz Priessnitz / Stopy německé kultury ve vlastním regionu - život a dílo Vincenze Priessnitzebakalářská 2011 
Hanáková VeronikaDas Bild der Religion in der deutschgeschriebenen Literatur am Beispiel des Romans von Lion Feuchtwanger Jüdin von Toledobakalářská 2011 
Plešková GabrielaDarstellung der Frau im Expressionismusbakalářská 2010 
Poloková IvonaWiderspiegelung der indischen Philosophie im Literaturschaffen Hermann Hessesbakalářská 2010 
Šmatelková VeronikaDrogenproblematik in der deutschgeschriebenen Literatur am Beispiel des Buches "Wir Kinder vom Bahnhof ZOO" von Christiane Fbakalářská 2010 
Baštová SimonaSidonia Nádherný - Mäzenatin der Kunstbakalářská 2009 
Čeleněnková IvanaÖkologische Akzente im Literaturschaften Gudrun Pausewangsbakalářská 2009 
Hašová ZuzanaTragödie der Kriegschrecken in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans Im Westen nichts Neues von E. M. Remarquebakalářská 2009 
Nováková EvaDas Schicksal der nach dem Jahre 1945 vertriebenen deutschen Einwohner des Dorfes Bratříkovicebakalářská 2009 
Veselková JanaDas Leben in der sozialistisch-realistischen DDR am Beispiel des Buches "Ende der Sonnenallee" von Thomas Brussigbakalářská 2009 
Urbánková IvanaStrategie der Pflege im Kurort Klimkovicebakalářská 2008 


Stopy německé kultury v Hlučínském regionu III
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Stopy německé kultury v Hlučínském regionu II
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podpora ped. práce akadem. pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů formou komplexního převodu a přípravy stud. př. pro online formu výuky: Literární seminář 3, KGE/7LIS3 (St. p. Německá filologie B0231A090062)
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Stopy německé kultury v Hlučínském regionu
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Po stopách německy píšících autorů z Hlučínska - Max Ring III
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Po stopách německy píšících autorů z Hlučínska - Max Ring II
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Po stopách německy píšících autorů z Hlučínska - Max Ring
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Literární a kulturní život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku III
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Literární a kulturní život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Literární a kulturní život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub