Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Činnost odboru sociálního zabezpečení a pracovních sil Severomoravského krajského národního výboru Ostrava v 50. a 60. letech 20. století v návaznosti na spolkovou činnost zabývající se sociální prací na Ostravsku
Id projektuSGS06/FSS/2022
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný výzkumný projekt se zabývá analýzou odboru sociálního zabezpečení a pracovních sil Severomoravského krajského národního výboru Ostrava v 50. a 60 letech 20. století v návaznosti na spolkovou činnost věnující se sociální prací na Ostravsku. Stát skrze sociální zabezpečení naplňuje stanovené cíle své sociální politiky, což dokazuje nenahraditelnost a důležitost existence sociálního zabezpečení napříč historickým vývojem. Časově je projekt orientován do 50. a 60. let 20. století, neboť toto období je považováno za reformní z pohledu oblasti sociálního zabezpečení a je taktéž zlomovým pro existenci spolkové činnosti v Československu. Cílem výzkumu je tak popsat a zanalyzovat činnosti odboru sociálního zabezpečení a pracovních sil Sm NKV Ostrava včetně zmapování spolkové činnosti doplňující fungování sociálního zabezpečení obyvatelstva. Metodologicky je projekt realizován historickým výzkumem. Objektem výzkumu jsou písemné prameny uložené v Archivu města Opavy doplněné o dostupné sekundární zdroje.