Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tvorba e-kurzu Koordinovaná rehabilitace KAS/BZKOR
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Ortoepie západoslovanských jazyků
Hlavní řešitelMgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.
Období6/2019 - 11/2021
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
E-kurz pro předmět KSG/ASEAN "Development and Transition in Southeast Asia"
Hlavní řešitelMgr. Lukáš Laš, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Tvorba e-kurzu Nakladatelská a ediční práce
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
E-kurz Fyzikální chemie
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů formou komplexního převodu a přípravy studijního předmětu pro online formu výuky - Odborný jazyk 3 (KGE/1OJA3 a KGE/8OJA3)
Hlavní řešitelMgr. Martin Mostýn, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Příprava předmětu KAM/NPMAK Projektový management pro online formu výuky
Hlavní řešitelMgr. Anna Musialová, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences(TeComp)
Hlavní řešitelprof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h. c., prof. h. c.
Období11/2018 - 11/2021
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů formou komplexního převodu a přípravy studijního předmětu pro online formu výuky - Němčina ve firemní komunikaci 1 (KGE/1NFK1)
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů formou komplexního převodu a přípravy studijního předmětu pro online formu výuky - Obchodní korespondence (KGE/8OBKO)
Hlavní řešitelMgr. Eva Polášková, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Podpora ped. práce akadem. pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů formou komplexního převodu a přípravy stud. př. pro online formu výuky: Literární seminář 3, KGE/7LIS3 (St. p. Německá filologie B0231A090062)
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Příprava studijního předmětu Španělština pro hospodářskou sféru 3 pro asynchronní on-line formu výuky
Hlavní řešitelMgr. Petr Šlechta, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období2/2019 - 11/2021
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Stavřešený
E-kurz Dějiny sociologie
Hlavní řešitelPhDr. Roman Vido, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Multimediální studijní materiál Německy psaná literatura v českých zemích (Deutschsprachige Literatur in Böhmischen Ländern) k novému předmětu KGE/4NLCZ (Stud. program: Německá filologie - Completus, mag. stud.)
Hlavní řešiteldoc. et doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2021
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období5/2021 - 10/2021
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavukončený
HYBRID-IN
Hlavní řešiteldoc. MgA. František Kowolowski
Období1/2021 - 10/2021
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
Providing a teaching and learning open and innovative toolkit for evidence-based practice to nursing European curriculum
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období9/2018 - 9/2021
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období9/2018 - 9/2021
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Stavřešený
Dotace studia studentů Lékařské fakulty
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období9/2020 - 8/2021
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený

1234567891011121314