Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Optimalizace online distanční výuky na základě zkušeností studentů a učitelů
Id projektuSGS02/PdF/2021
Hlavní řešitelMgr. Ludmila FALTÝNKOVÁ
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceInformační a komunikační technologie (ICT) již po desetiletí v určité míře slouží k podpoře prezenční výuky. V posledním roce tato podpora získala nové charakteristiky, např. rozsah využívání ICT se mnohokrát znásobil v důvodu dlouhodobé distanční výuky; malé mobilní prostředky (tablet, smartphone aj.) pro získání rychlé informace byly opět podpořeny rozměrnějšími (notebook, PC aj.), právě z důvodu dlouhodobosti jejich využívání; násobně se rozšířilo využívání komunikačních platforem (v českém vzdělávacím prostoru převážně MS Teams, Zoom aj.); spektrum úrovně IT dovedností u studentů různých oborů je velmi široké. Na základě tohoto stavu současná online distanční výuka odhaluje mnohé didaktické problémy na straně učitelů i studentů, v téměř všech předmětech a na všech stupních vzdělávání. Předložený projekt se zaměřuje na problematiku online distančního vzdělávání z pohledu studentů a učitelů informatiky a cizího jazyka (angličtiny). Jeho cílem je na základě dat shromážděných z obou skupin aktérů vzdělávacího procesu odhalit konkrétní didaktické problémy, jejich příčiny a poskytnout návrhy a doporučení k jejich nápravě.