Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




Intrathekální syntéza IgM jako možný prognostický faktor u pacientů s roztroušenou sklerózou: korelace s klinickými a laboratorními testy
Id projektuSGS03/LF/2020-2021
Hlavní řešitelIng. MUDr. David Zeman, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceRoztroušená skleróza (RS) je chronické autoimunitní zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému (CNS). V současné době je v centru pozornosti výzkumu imunopatogeneze RS úloha B lymfocytů. Ty jsou podle recentních výzkumů schopné recirkulace mezi periferním a CNS kompartmentem a po usídlení v CNS a diferenciaci v plazmatické buňky jsou zodpovědné za intrathekální produkci protilátek, především oligoklonálního IgG a volných lehkých řetězců kappa. Lokální syntéza volných lehkých řetězců lambda je detekována u 60 až 70 % pacientů s RS a ojedinělé studie i vlastní dosud nepublikované zkušenosti nasvědčují jejich možné asociaci s horší prognózou nemoci. U části pacientů s RS (podle různých studií 20 až 70 %) dochází také k intrathekální syntéze oligoklonálního IgM, který vykazuje převážně specificitu k lipidům myelinu (zejména fosfatidylcholinu). Přítomnost oligoklonálních IgM pásů v likvoru pacientů s RS je v některých studiích výrazně asociována s nepříznivou prognózou, zatímco jiné studie takový vztah nepotvrzují. Předpokládá se, že za intrathekální syntézu oligoklonálního IgM odpovídají CD19+ CD5+ B lymfocyty, které jsou v likvoru pacientů s RS významně zvýšené. Bližší fenotypová charakteristika těchto buněk u RS zatím nebyla zkoumána. Rovněž nebyla systematicky studováno zastoupení lehkých řetězců kappa a lambda v oligoklonálních IgM pásech. Cílem projektu je zjistit, zda je v naší populaci pacientů intrathekální syntéza IgM u pacientů s RS použitelná jako biomarker nepříznivé prognózy, zjistit zastoupení lehkých řetězců kappa a lambda v intrathekálně syntezovaném IgM, ověřit korelaci pozitivity tohoto testu se zastoupením CD19+ CD5+ B lymfocytů v likvoru a tuto subpopulaci B lymfocytů se pomocí průtokové cytometrie pokusit blíže charakterizovat jak v likvoru (u vzorků s dostatečným zastopením B lymfocytů pro jejich podrobnější analýzu , tj. >25/mL), tak v periferní krvi.