OU

Iva Červenková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 301, budova SA
funkce:tajemnice KPD
obor činnosti:obecná didaktika, obecná pedagogika
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2717
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Červenková, I., Sikorová, Z. a Kostolányová, K. Instruction of czech upper primary school students using printed and electronic study materials. In: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies: EDULEARN18 Proceedings 2018-07-02 Palma (Spain). Palma: IATED Academy, 2018. s. 10139-10146. ISBN 978-84-09-02709-5.

Všechny publikace

Červenková, I., Sikorová, Z. a Kostolányová, K. Instruction of czech upper primary school students using printed and electronic study materials. In: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies: EDULEARN18 Proceedings 2018-07-02 Palma (Spain). Palma: IATED Academy, 2018. s. 10139-10146. ISBN 978-84-09-02709-5.
Sikorová, Z., Červenková, I., Václavík, M. a Fialová, I. Has the use of classroom teaching and learning resources changed? An analysis of TIMSS Studies 2007-2015 data on the use of resources. In: 14th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media: Changing media - changing schools?. Lisbon: Universidade Lusofona. 2017.
Červenková, I. Analýza scaffoldingových strategií žáků při učení se z textu prostřednictvím eye-trackingu. In: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa - Konference ČPdS. Ostrava: Česká pedagogická společnost. 2016.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení. In: J. Malach, I. Červenková, M. Chmura. Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 60-78. ISBN 978-80-7464-866-3.
Červenková, I. a Sikorová, Z. Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostravice: Katedra pedagogiky a andragogiky, PdF OU. 2016.
Malach, J., Červenková, I. a Chmura, M. Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. 2016.
Malach, J., Červenková, I. a Chmura, M. Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. 1. vyd. Ostrava: PdF Ostravská univerzita, 2016. 128 s. ISBN 978-80-7464-866-3.
Červenková, I., Sikorová, Z. a Labischová, D. Scaffolding v učebnicích - analýza vizuálních komponentů. In: Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. České Budějovice: PdF, Jihočeská univerzita. 2016.
Červenková, I., Miklošíková, M. a Malčík, M. Assessing the Difficulty of Exercises by Monitoring Pupil Dilatation with Eye-tracking. In: Information and Communication Technology in Education: Information and Communication Technology in Education : Rožnov pod Radhoštěm, September 15-17, 2015 2015-09-15 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: University of Ostrava, 2015. University of Ostrava, 2015. s. 16-24. ISBN 978-80-7464-763-5.
Sikorová, Z., Horsley, M. a Červenková, I. Developing a methodology to analyse the role that teaching and learning materials play in student learning and achievement. In: 13th International Conference on Textbooks and Educational Media. Berlin: Humboldt-Universitaet zu Berlin. 2015.
Červenková, I., Sikorová, Z. a Malčík, M. Možnosti využití Eye Trackingu při zkoumání učebních strategií studentů. In: Škola a její křižovatky: Škola a její křižovatky. Sborník z konference České pedagogické společnosti 2015-03-26 České Budějovice. Brno: Česká pedagogická společnost, 2015. ISBN 978-80-90524.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Způsoby užívání učebních materiálů a studijní zvyky vysokoškolských studentů. In: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu 2015-09-16 Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 302-313. ISBN 978-80-261-0551-0.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Způsoby užívání učebních materiálů a studijní zvyky vysokoškolských studentů. In: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Konference ČAPV 2015. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2015.
Rozsypalová, M., Cisovská, H., Karaffa, J., Červenková, I. a Malčík, M. Comprehension of Picture and Text with Focus on Drama Education. In: ECER 2014 "The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe". Porto: University of Porto. 2014.
Červenková, I. Evaluace užívaných strategií žáků při učení se z učebnice jako prostředek rozvíjení kompetence k učení. In: Pedagogická diagnostika a evaluace. Ostravice: PdF OU. 2014.
Červenková, I. a Malčík, M. Evaluace užívaných strategií žáků při učení se z učebnice jako prostředek rozvíjení kompetence k učení. In: Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukaci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. s. 62-77. ISBN 978-80-7464-655-3.
Červenková, I., Malčík, M., Guziur, J. a Sikorová, Z. Executive Functions in Comprehending the Content of Visual and Textual Information. In: Proceedings Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. Ostravská univerzita, 2014. s. 53-60. ISBN 978-80-7464-561-7.
Malach, J., Malach, J., Červenková, I. a Červenková, I. Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukaci. 2014.
Červenková, I. Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění. 2014.
Červenková, I. Metody výuky a organizace vyučování [Nahrávka]. Ostrava. PdF OU. 2014.
Červenková, I. a Sikorová, Z. Strategie žáků s textovými materiály při domácí přípravě na výuku. In: Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. Olomouc: Agentura Gevak, s.r.o., 2014. Agentura Gevak, s.r.o., 2014. s. 59-71. ISBN 978-80-86768-90-8.
Červenková, I. Strategie žáků s textovými materiály při domácí přípravě na výuku. In: Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. Olomouc: Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého. 2014.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Styles of Textbook Use. New Educational Review. 2014, roč. 35, s. 112-122. ISSN 1732-6729.
Červenková, I. The Digital Textbook under Analysis: a Case Study. 2014.
Červenková, I. Umělecký text v didaktickém aparátu čítanek pro primární školy: výsledky analýzy. 2014.
Červenková, I. Kríza pedagogiky: Problémy problémových výukových metod. In: Kríza pedagogiky. Bratislava: UK Bratislava, 2013. UK Bratislava, 2013. s. 185-191. ISBN 978-80-223-3331-3.
Červenková, I. Textbook as a Potential Source of Homework. In: Textbooks and Educational Media in a Digital Age. 12th IARTEM International Conference on textbooks and Educational Media. Ostrava: Pedagogická fakulta OU a IARTEM. 2013.
Sikorová, Z., Červenková, I., Rozsypalová, M., Cisovská, H., Kubíčková, H., Seberová, A. a Göbelová, T. Textbooks and Educational Media in a Digital Age: 12th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Červenková, I. Učebnice a jejich využívání ve výuce. 2013.
Červenková, I. Výukové metody a organizace vyučování. 2013.
Červenková, I. Problémy problémových výukových metod. In: Kríza pedagogiky?. Bratislava: Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislave. 2012.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Činnosti žáků s učebnicí. In: Aktuálne otázky pedagogiky. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta. 2011.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Textbook use in History, Civics, English and Mathematics lessons in Czech lower secondary schools. In: Local, National and Transnational Identities in Textbooks and Educational Media. Santiago de Compostella: IARTEM, 2011. IARTEM, 2011. s. 550-556. ISBN 978-84-8408-145-6.
Sikorová, Z. a Červenková, I. The Role of Textbooks in Secondary Schools. In: The 11th International Conference on Textbooks and Educational Media. Kaunas: Vytautas Magnus University. 2011.
Červenková, I. Užívání učebnic a dalších textových materiálů při domácí přípravě žáků na výuku.. In: XVIII.konference ČAPV: Kam směřuje současný pedagogický výzkum?. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2010.
Červenková, I. Užívání učebnic a dalších textovýchmateriálů při domácí přípravě žáků na výuku: Užívání učebnic. In: Sborník příspěvků ČAPV Kam směřuje pedagogický výzkum?. Liberec: PdF TU, 2010. PdF TU, 2010. ISBN 978-80-7372-722-2.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Užívání učebnic v hodinách matematiky, občanské výchovy, angličtiny a dějepisu na 2. stupni ZŠ. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků ze XVII. ročníku konference ČAPV.. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2010. Pedagogická fakulta OU, 2010. s. 318-324. ISBN 978-80-7368-769-4.
Červenková, I. Žák a učebnice: užívání učebnic na 2. stupni základních škol: užívání učebnic na 2. stupni základních škol. 1. vyd. Ostrava: PdF, 2010. 103 s. ISBN 978-80-7368-924-7.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Textbook use in the History, Civics, English and Mathematics lessons of Czech lower secondary schools. In: Local, National and Transnational Identities in Textbooks and Educational Media. 10th International Conference on Textbooks and Educational Media. Santiago de Compostela: Vestfold University College. 2009.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Užívání učebnic v hodinách matematiky, občanské výchovy, angličtiny a dějepisu na 2. stupni ZŠ. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. XVII. konference ČAPV. Ostrava: Pedagogická fakulta OU. 2009.
Červenková, I. Užívání učebnic v 8.ročníku ZŠ - práce žáků a učitelů s textovými pomůckami. In: Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu. Sborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Štátny pedagogický ústav Bratislava, 2009. Štátny pedagogický ústav Bratislava, 2009. s. 52-60. ISBN 978-80-8118-015-6.
Červenková, I. Užívání učebnic v 8.ročníku ZŠ - práce žáků a učitelů s textovými pomůckami. In: Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu. Bratislava: Štátny pedagogický ústav Bratislava. 2009.
Červenková, I. Postavení a role učebnic a jiných textových materiálů ve výuce.. In: konference Sociália 2008. Malenovice. 2008.
Červenková, I. Užívání učebnic a jiných textových materiálů v činnostech žáků na 2. stupni ZŠ jako výzkumný problém. In: Sborník příspěvků z VI. ročníku konference studentů doktorských studijních programů.. Olomouc: Votobia, 2008. Votobia, 2008. ISBN 978-80-7220-315-4.
Červenková, I. Hodnocení a výběr učebnic v praxi. 2007.
Sikorová, Z., Biolek, M., Červenková, I. a Sklenářová, N. Praktické problémy vysokoškolské výuky. 2007.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Užívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce na ZŠ a gymnáziu. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků XV. konference ČAPV.. České Budějovice: PdF JU, 2007. PdF JU, 2007. ISBN 978-80-7040-991-6.
Červenková, I., Sikorová, Z. a Sklenářová, N. Hodnocení potřeb začínajících vysokoškolských učitelů. In: Pedagogická evaluace ´06. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2006. Pedagogická fakulta OU, 2006. s. 37-42. ISBN 80-7368-272-9.
Dokoupilová, L., Červenková, I. a Šubert, J. Metodologické základy vzdělávání dospělých. 2006.
Sikorová, Z., Červenková, I. a Sklenářová, N. Pedagogická evaluace 2006 [Workshop]. Malenovice, Česká republika. 2006.
Sikorová, Z., Biolek, M., Červenková, I. a Sklenářová, N. Zlepšování pedagogických dovedností vysokoškolských učitelů. 2006.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.AutorNázev práceTypRok
Lehkoživová ZuzanaAnalýza domácích úkolů v práci žáků základních školdiplomová 2018 
Mravíková JanaProfesní problémy začínajících učitelůdiplomová 2018 
Palusová KarinNázory veřejnosti na roli učitele v současné škole.diplomová 2018 
Sedláčková TaťánaTvorba pracovních listů do předmětu hudební výchovadiplomová 2018 
Štecová AlenaAnalýza učebních strategií studentů VŠ za pomoci eye-trackingudiplomová 2018 
Žabenská BarboraObsahová analýza učebnicových řad v předmětu občanská výchova a jejich komparacediplomová 2018 
Hesová PetraVýukové metody a jejich užití v předmětu pedagogikadiplomová 2017 
Petrskovský LukášTvorba multimediálního výukového prostředku (videa) v předmětu geografiediplomová 2017 
Truhlářová PetraMotivace studentů ke studiu na vysoké školediplomová 2017 
Bártová LucieStrategie vysokoškolských studentů při učení se z odborného textu.diplomová 2016 
Dohnálková LudmilaTvorba učebního textu v odborném předmětudiplomová 2016 
Pavlusová RenátaTvorba a analýza odborného učebního textudiplomová 2016 
Petrášová JanaRole domácích úkolů v přípravě žáků do výukydiplomová 2016 
Schreierová ŠtěpánkaTvorba odborného učebního textu a jeho hodnocenídiplomová 2016 
Slavíková ŠtěpánkaTvorba a obsahová analýza učebního textudiplomová 2016 
Bzonková LucieSpecifika výchovy a vzdělávání dětí s autismemdiplomová 2015 
Kusová AndreaKoncepce výuky předmětu pedagogika na středních školáchdiplomová 2015 
Boček JakubMotivační prvky v hodinách zeměpisudiplomová 2014 
Latýnová JanaUžívané strategie výuky v činnostech učitelů druhého stupně základních školdiplomová 2014 
Kneblová MarkétaProfesní kompetence učitelediplomová 2013 
Micenková AdélaDrogová problematika vybrané střední školydiplomová 2013 
Raszková ZuzanaUžívání učebnic v činnostech žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2013 
Lukáčová PavlaVybrané aspekty klimatu třídydiplomová 2012 
Nováková KateřinaUžívání materiálních didaktických prostředků v hodinách českého a německého jazykadiplomová 2011 
Orságová NikolaHodnocení v současné školediplomová 2011 
Fajkusová KateřinaHodnocení žáků na 2. stupni ZŠdiplomová 2010 
Hynková ŠárkaVyužití didaktické techniky a školních učebnic ve výuce matematiky a přírodopisu na ZŠ u učitelů s různou délkou praxediplomová 2010 
Kozelská MarkétaMateriálně didaktické prostředky a jejich použití ve výuce na 2. st. ZŠdiplomová 2010 
Przybylová EditaVybrané aspekty klimatu třídydiplomová 2010 
Říhová EvaUžívání učebnic v činnostech žáků ZŠdiplomová 2010 
Sládečková JanaHodnocení v současné školediplomová 2010 
Večerková LucieVybrané charakteristiky klimatu třídydiplomová 2010 
Čončka JiříVýchovné působení na děti z dysfunkčních rodindiplomová 2009 
Sasín AlešVybrané aspekty klimatu třídydiplomová 2009 
Šlosarčíková LucieHodnocení v současné školediplomová 2009 
Zajícová KamilaPoužívání učebnic v činnostech žáků ZŠdiplomová 2009 
Kvochová SylvieVybrané charakteristiky klimatu třídydiplomová 2008 
Malyšková MarcelaPrověřování a hodnocení znalostí a dovedností žáků v hodině matematiky na 2. stupni ZŠdiplomová 2008 
Gajdošová HanaOsobnost pedagoga v procesu edukacediplomová 2007 
Hábová EvaAutorita učitele a kázeň v procesu edukacediplomová 2007 
Gaďourková ErikaAnalýza využívání výukových metod v českém jazyce na základních školách.bakalářská 2017 
Polášková DenisaStudijní podpora žáků při domácí přípravě na výuku ze strany učitelůbakalářská 2017 
Šlachtová AnnaStrategie žáků při práci s učebním textembakalářská 2016 
Jindrová ŽanetaOrganizační formy výuky v hodinách občanské výchovybakalářská 2015 
Sedláčková TerezaAnalýza kognitivní úrovně učebních úloh ve vybraných učebnicích občanské výchovybakalářská 2015 
Bernatíková TamaraAssessment centrum jako efektivní nástroj pro výběr a nábor zaměstnanců a jeho porovnání s dalšími metodami náboru zaměstnancůbakalářská 2014 
Kvapilová Filipová DenisaJak překonat stres a syndrom vyhořeníbakalářská 2014 
Reková NikolaNázory žáků na vyučovací předmětybakalářská 2014 
Sádecká Janíková JanaMotivace dospělých k neformálnímu vzděláváníbakalářská 2014 
Štěpanda JiříMobbing a další formy sociální patologie v organizacibakalářská 2014 
Truhlářová PetraRole domácích úkolů z pohledu žákůbakalářská 2014 
Řehulková IvanaFaktory působící na kvalitu vzdělávání dospělýchbakalářská 2013 
Štroblíková RenataVzdělávání ve veřejné správě se zaměřením na konkrétní institucibakalářská 2013 
Lochmanová JanaKompetence organizátorů a lektorů v profesním vzdělávání dospělýchbakalářská 2012 
Štěpánek JakubWaldorfská škola a využití jejích prvků ve vzdělávacím systému základních školbakalářská 2012 


Podpora učebních strategií žáků prostřednictvím edukačních zdrojů
Hlavní řešitelMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Analýza učebních materiálů se zaměřením na scaffoldingové strategie jakožto nástroj podpory žákova učení
Hlavní řešitelMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub