Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Iva Červenková


titul, jméno, příjmení:Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 301, budova SA
funkce:tajemnice KPD
obor činnosti:obecná didaktika, obecná pedagogika
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2717
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Instruction of czech upper primary school students using printed and electronic study materials
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Kateřina Kostolányová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Analysis of Independences of Normality on Sample Size with Regards to Reliability
Marek Václavík, Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Czech University Students' Use of Study Resources in Relation to the Approaches to Learning
Zuzana Sikorová, Tomáš Barot, Marek Václavík, Iva Červenková
Rok: 2019, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

Strategies used by teachers to support learning of lower secondary school pupils from educational text resources
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Marek Václavík
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University students' study habits related to the use of study resources
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Tomáš Barot
Rok: 2019, IARTEM E-Journal
článek v odborném periodiku

University students? use of study resources in relation to approaches to learning
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Ivana Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Using textbooks and learning resources to scaffold students learning
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Péter Bagoly-Simó, Bruce Knight
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Užívání tištěných a digitálních zdrojů v práci učitelů 2. stupně ZŠ: hybridizace a remixování
Zuzana Sikorová, Marek Václavík, Iva Červenková
Rok: 2019, Studia paedagogica
článek v odborném periodiku

Analysis of Dependences between Assessment of Quality of Teaching and Year of Study
Marek Václavík, Iva Červenková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of Dependences between Assessment of Quality of Teaching and Year of Study
Marek Václavík, Iva Červenková
Rok: 2018, University of Ostrava
kapitola v odborné knize

Analysis of learning strategies of undergraduate students using the eye-tracking method
Iva Červenková, Alena Štecová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Instruction of czech upper primary school students using printed and electronic study materials
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Kateřina Kostolányová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Konstruktivistické pojetí učební podpory žáků založené na učebnici a dalších edukačních zdrojích.
Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Learning support based on textbook and other educational resources used in czech secondary schools.
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Aleš Bednárek, Marek Václavík
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Learning support based on textbook and other educational resources used in czech secondary schools.
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Aleš Bednárek, Marek Václavík
Rok: 2018
stať ve sborníku

Scaffolding v učebnici ke zdravému životnímu stylu pro ZŠ a víceletá gymnázia.
Veronika Dinžíková, Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Has the use of classroom teaching and learning resources changed? An analysis of TIMSS Studies 2007-2015 data on the use of resources
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Ivana Fialová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití Eye Trackingu při zkoumání učebních strategií studentů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Martin Malčík
Rok: 2017
stať ve sborníku

Analýza scaffoldingových strategií žáků při učení se z textu prostřednictvím eye-trackingu
Iva Červenková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení
Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí
Josef Malach, Iva Červenková, Milan Chmura
Rok: 2016, PdF Ostravská univerzita
odborná kniha

Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí
Josef Malach, Iva Červenková, Milan Chmura
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Scaffolding v učebnicích - analýza vizuálních komponentů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Denisa Labischová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Assessing the Difficulty of Exercises by Monitoring Pupil Dilatation with Eye-tracking
Iva Červenková, Miroslava Miklošíková, Martin Malčík
Rok: 2015
stať ve sborníku

Developing a methodology to analyse the role that teaching and learning materials play in student learning and achievement
Zuzana Sikorová, Mike Horsley, Iva Červenková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití Eye Trackingu při zkoumání učebních strategií studentů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Martin Malčík
Rok: 2015
stať ve sborníku

Způsoby užívání učebních materiálů a studijní zvyky vysokoškolských studentů
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Způsoby užívání učebních materiálů a studijní zvyky vysokoškolských studentů
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Comprehension of Picture and Text with Focus on Drama Education
Martina Rozsypalová, Hana Cisovská, Jan Karaffa, Iva Červenková, Martin Malčík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluace užívaných strategií žáků při učení se z učebnice jako prostředek rozvíjení kompetence k učení
Iva Červenková, Martin Malčík
Rok: 2014, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Evaluace užívaných strategií žáků při učení se z učebnice jako prostředek rozvíjení kompetence k učení
Iva Červenková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Executive Functions in Comprehending the Content of Visual and Textual Information
Iva Červenková, Martin Malčík, Jakub Guziur, Zuzana Sikorová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukaci
Josef Malach, Josef Malach, Iva Červenková, Iva Červenková
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění
Iva Červenková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metody výuky a organizace vyučování
Iva Červenková
Rok: 2014
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Strategie žáků s textovými materiály při domácí přípravě na výuku
Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Strategie žáků s textovými materiály při domácí přípravě na výuku
Iva Červenková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Styles of Textbook Use
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2014, New Educational Review
článek v odborném periodiku

The Digital Textbook under Analysis: a Case Study
Iva Červenková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Umělecký text v didaktickém aparátu čítanek pro primární školy: výsledky analýzy
Iva Červenková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kríza pedagogiky
Iva Červenková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Textbook as a Potential Source of Homework
Iva Červenková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Textbooks and Educational Media in a Digital Age
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Martina Rozsypalová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Alena Seberová, Taťána Göbelová ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Učebnice a jejich využívání ve výuce
Iva Červenková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výukové metody a organizace vyučování
Iva Červenková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problémy problémových výukových metod
Iva Červenková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Činnosti žáků s učebnicí
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Textbook use in History, Civics, English and Mathematics lessons in Czech lower secondary schools
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2011
stať ve sborníku

The Role of Textbooks in Secondary Schools
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Užívání učebnic a dalších textových materiálů při domácí přípravě žáků na výuku.
Iva Červenková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Užívání učebnic a dalších textovýchmateriálů při domácí přípravě žáků na výuku
Iva Červenková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Užívání učebnic v hodinách matematiky, občanské výchovy, angličtiny a dějepisu na 2. stupni ZŠ
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Žák a učebnice: užívání učebnic na 2. stupni základních škol
Iva Červenková
Rok: 2010, PdF
odborná kniha

Textbook use in the History, Civics, English and Mathematics lessons of Czech lower secondary schools
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Užívání učebnic v hodinách matematiky, občanské výchovy, angličtiny a dějepisu na 2. stupni ZŠ
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Užívání učebnic v 8.ročníku ZŠ - práce žáků a učitelů s textovými pomůckami
Iva Červenková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Užívání učebnic v 8.ročníku ZŠ - práce žáků a učitelů s textovými pomůckami
Iva Červenková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postavení a role učebnic a jiných textových materiálů ve výuce.
Iva Červenková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Užívání učebnic a jiných textových materiálů v činnostech žáků na 2. stupni ZŠ jako výzkumný problém
Iva Červenková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hodnocení a výběr učebnic v praxi
Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Praktické problémy vysokoškolské výuky
Zuzana Sikorová, Marek Biolek, Iva Červenková, Nikola Sklenářová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Užívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce na ZŠ a gymnáziu
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hodnocení potřeb začínajících vysokoškolských učitelů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Nikola Sklenářová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Metodologické základy vzdělávání dospělých
Lucie Dokoupilová, Iva Červenková, Jan Šubert
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pedagogická evaluace 2006
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Nikola Sklenářová
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Zlepšování pedagogických dovedností vysokoškolských učitelů
Zuzana Sikorová, Marek Biolek, Iva Červenková, Nikola Sklenářová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
DIPNSeminář k diplomové práci
AKCE1Seminář k reciproční aktivitě
AKCE2Seminář k reciproční aktivitě
AKTIVAktivizační metody ve výuce
BKPRXAsistentská praxe (souvislá)
BKZPVZáklady pedagogického výzkumu
BOBDIObecná didaktika
BPESTAlternativní pedagogické směry
BPRXAAsistentská praxe (souvislá)
BZPVYZáklady pedagogického výzkumu
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
NKKURKurikulum ZŠ a SŠ
NKSTRStrategie výuky
NKURIKurikulum ZŠ a SŠ
NOBDIObecná didaktika
NSTRVStrategie výuky
OBECZáklady pedagogiky
ODIDPedagogika pro učitele 1-Obecná didakt.
PRAXHHospitační praxe
PRAX3Asistentská praxe
SKOBDObecná didaktika
SOBDIObecná didaktika s praxí
TVOUCTvořivý učitel
WN1VZTeorie vzdělávání
ZDPXZáklady didaktiky s praxí
1EVDPEmpirický výzkum v diplomové práci
1KURIKurikulum
1MTASManagement třídy a školy
1OBDIObecná didaktika
1STRVStrategie výuky
1ZEDPEmpirický výzkum v diplomové práci
1ZKURKurikulum
1ZMTSManagement třídy a školy
1ZOBDObecná didaktika
1ZSTVStrategie výuky
11KURKurikulum
11OBDObecná didaktika
11STRStrategie výuky
11ZEDEmpirický výzkum v diplomové práci
11ZKUKurikulum
11ZMTManagement třídy a školy
11ZODObecná didaktika
11ZSVStrategie výuky
2DIPRObecná didaktika s praxí
2KURKTeorie a praxe školního kurikula
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
2PXP1Průběžná profesní praxe1
2PXP2Průběžná profesní praxe 2
2PXP3Souvislá profesní praxe 3
2STRVStrategie výuky
22IDObecná didaktika
3PDVZZáklady pedagogického výzkumu
3PRXAAsistentská praxe (souvislá)
3PRXPOborová praxe průběžná
3PRX1Oborová praxe 1
3PRX2Oborová praxe 2
3PRX3Oborová praxe (souvislá)
3SZPPSZZ Pedagogika
3ZDIDZáklady didaktiky
3ZODZáklady obecné didaktiky s praxí
33ODZáklady obecné didaktiky
33RXAAsistentská praxe
4ALSKAlternativní školy
4EVBPEmpirický výzkum v bakalářské práci
4PEPRPedagogická profese
4RAPXReflektovaná asistentská praxe
4ZALSAlternativní školy
4ZEBPEmpirický výzkum v bakalářské práci
4ZPEPPedagogické poradenství
4ZRAPReflektovaná asistentská praxe
44ALSAlternativní školy
44EVBEmpirický výzkum v bakalářské práci
44RAPReflektovaná asistentská praxe
44ZASAlternativní školy
44ZEBEmpirický výzkum v bakalářské práci
44ZPEPedagogické poradenství
44ZPPPedagogická profese
44ZRAReflektovaná asistentská praxe
6PASIAsistent pedagoga
6PEXKPedagogické exkurze
6PPPPPedagogická prevence a poradenství
6PVOZVyužívání odborných zdrojů
6PVYZPedagogický výzkum
6PZAZZážitková pedagogika
7MTASManagement třídy a školy
7OBDIObecná didaktika s praxí
7PAAKAlternat. a autor. koncepce vzdělávání
7PAX1Průběžná profesní praxe 1
7PAX2Průběžná profesní praxe 2
7PAX3Souvislá profesní praxe
7PMETMetodologie pedagogického výzkumu
7PVOZVyužívání odborných zdrojů
77BDIObecná didaktika s praxí
PEDIRPedagogické inovace
FZAD2Základy didaktiky
1FIVOFilozofie výchovy
1FIVVFilozofie výchovy
1KODOPedagogická komunikace
1KODVPedagogická komunikace
1PS1OPsychologie 1 (obecná a vývojová)
1PS1VPsychologie 1 (obecná a vývojová)
1SZPOSeminář k závěrečné práci
1SZPVSeminář k závěrečné práci
1ZPEOZáklady pedagogiky
1ZPEVZáklady pedagogiky
2HOPOHospitační praxe
2HOPVHospitační praxe
2ODIOObecná didaktika
2ODIVObecná didaktika
2PS2OPsychologie 2 (pedagogická a sociální)
2PS2VPsychologie 2 (pedagogická a sociální)
3OBDOOborová didaktika 1
3OBDVOborová didaktika 1
3PPAOPsychopatologie a prev. rizik. chování
3PPAVPsychopatologie a prev. rizik. chování
3SOPOSociální pedagogika
3SOPVSociální pedagogika
3SPEOSpeciální pedagogika
3SPEVSpeciální pedagogika
4OBDOOborová didaktika 2
4OBDVOborová didaktika 2
4PRXOPedagogická praxe - výuková
4PRXVPedagogická praxe - výuková
4SMLOŠkolský management a legislativa
4SMLVŠkolský management a legislativa
4VZPOVypracování závěrečné práce a její veden
4VZPVVypracování závěrečné práce a její veden


AutorNázev práceTypRok
Glogarová AnnaUžívání edukačních zdrojů v hodinách dějepisudiplomová 2020 
Hitmárová LucieTvorba učebního materiálu pro předmět psychologie a jeho pilotáždiplomová 2019 
Hőferová LenkaTvorba učebního materiálu do předmětu pedagogika a jeho hodnocenídiplomová 2019 
Lehkoživová ZuzanaAnalýza domácích úkolů v práci žáků základních školdiplomová 2018 
Mravíková JanaProfesní problémy začínajících učitelůdiplomová 2018 
Palusová KarinNázory veřejnosti na roli učitele v současné škole.diplomová 2018 
Sedláčková TaťánaTvorba pracovních listů do předmětu hudební výchovadiplomová 2018 
Štecová AlenaAnalýza učebních strategií studentů VŠ za pomoci eye-trackingudiplomová 2018 
Žabenská BarboraObsahová analýza učebnicových řad v předmětu občanská výchova a jejich komparacediplomová 2018 
Hesová PetraVýukové metody a jejich užití v předmětu pedagogikadiplomová 2017 
Petrskovský LukášTvorba multimediálního výukového prostředku (videa) v předmětu geografiediplomová 2017 
Truhlářová PetraMotivace studentů ke studiu na vysoké školediplomová 2017 
Bártová LucieStrategie vysokoškolských studentů při učení se z odborného textu.diplomová 2016 
Dohnálková LudmilaTvorba učebního textu v odborném předmětudiplomová 2016 
Pavlusová RenátaTvorba a analýza odborného učebního textudiplomová 2016 
Petrášová JanaRole domácích úkolů v přípravě žáků do výukydiplomová 2016 
Schreierová ŠtěpánkaTvorba odborného učebního textu a jeho hodnocenídiplomová 2016 
Slavíková ŠtěpánkaTvorba a obsahová analýza učebního textudiplomová 2016 
Bzonková LucieSpecifika výchovy a vzdělávání dětí s autismemdiplomová 2015 
Kusová AndreaKoncepce výuky předmětu pedagogika na středních školáchdiplomová 2015 
Boček JakubMotivační prvky v hodinách zeměpisudiplomová 2014 
Latýnová JanaUžívané strategie výuky v činnostech učitelů druhého stupně základních školdiplomová 2014 
Kneblová MarkétaProfesní kompetence učitelediplomová 2013 
Micenková AdélaDrogová problematika vybrané střední školydiplomová 2013 
Raszková ZuzanaUžívání učebnic v činnostech žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2013 
Lukáčová PavlaVybrané aspekty klimatu třídydiplomová 2012 
Nováková KateřinaUžívání materiálních didaktických prostředků v hodinách českého a německého jazykadiplomová 2011 
Orságová NikolaHodnocení v současné školediplomová 2011 
Fajkusová KateřinaHodnocení žáků na 2. stupni ZŠdiplomová 2010 
Hynková ŠárkaVyužití didaktické techniky a školních učebnic ve výuce matematiky a přírodopisu na ZŠ u učitelů s různou délkou praxediplomová 2010 
Kozelská MarkétaMateriálně didaktické prostředky a jejich použití ve výuce na 2. st. ZŠdiplomová 2010 
Przybylová EditaVybrané aspekty klimatu třídydiplomová 2010 
Říhová EvaUžívání učebnic v činnostech žáků ZŠdiplomová 2010 
Sládečková JanaHodnocení v současné školediplomová 2010 
Večerková LucieVybrané charakteristiky klimatu třídydiplomová 2010 
Čončka JiříVýchovné působení na děti z dysfunkčních rodindiplomová 2009 
Sasín AlešVybrané aspekty klimatu třídydiplomová 2009 
Šlosarčíková LucieHodnocení v současné školediplomová 2009 
Zajícová KamilaPoužívání učebnic v činnostech žáků ZŠdiplomová 2009 
Kvochová SylvieVybrané charakteristiky klimatu třídydiplomová 2008 
Malyšková MarcelaPrověřování a hodnocení znalostí a dovedností žáků v hodině matematiky na 2. stupni ZŠdiplomová 2008 
Gajdošová HanaOsobnost pedagoga v procesu edukacediplomová 2007 
Hábová EvaAutorita učitele a kázeň v procesu edukacediplomová 2007 
Fendrichová EvaStudijní podpora žáků základní školy učitelembakalářská 2020 
Hrubý KryštofDomácí příprava žáků na výuku předmětu český jazykbakalářská 2020 
Gaďourková ErikaAnalýza využívání výukových metod v českém jazyce na základních školách.bakalářská 2017 
Polášková DenisaStudijní podpora žáků při domácí přípravě na výuku ze strany učitelůbakalářská 2017 
Šlachtová AnnaStrategie žáků při práci s učebním textembakalářská 2016 
Jindrová ŽanetaOrganizační formy výuky v hodinách občanské výchovybakalářská 2015 
Sedláčková TerezaAnalýza kognitivní úrovně učebních úloh ve vybraných učebnicích občanské výchovybakalářská 2015 
Bernatíková TamaraAssessment centrum jako efektivní nástroj pro výběr a nábor zaměstnanců a jeho porovnání s dalšími metodami náboru zaměstnancůbakalářská 2014 
Kvapilová Filipová DenisaJak překonat stres a syndrom vyhořeníbakalářská 2014 
Reková NikolaNázory žáků na vyučovací předmětybakalářská 2014 
Sádecká Janíková JanaMotivace dospělých k neformálnímu vzděláváníbakalářská 2014 
Štěpanda JiříMobbing a další formy sociální patologie v organizacibakalářská 2014 
Truhlářová PetraRole domácích úkolů z pohledu žákůbakalářská 2014 
Řehulková IvanaFaktory působící na kvalitu vzdělávání dospělýchbakalářská 2013 
Štroblíková RenataVzdělávání ve veřejné správě se zaměřením na konkrétní institucibakalářská 2013 
Lochmanová JanaKompetence organizátorů a lektorů v profesním vzdělávání dospělýchbakalářská 2012 
Štěpánek JakubWaldorfská škola a využití jejích prvků ve vzdělávacím systému základních školbakalářská 2012 


Podpora učebních strategií žáků prostřednictvím edukačních zdrojů
Hlavní řešitelMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Analýza učebních materiálů se zaměřením na scaffoldingové strategie jakožto nástroj podpory žákova učení
Hlavní řešitelMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub