Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tištěné a digitální zdroje v procesu učení žáků 2. stupně základních škol
Id projektuSGS03/PdF/2020
Hlavní řešitelMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceUčení žáků je zásadním způsobem ovlivněno výběrem studijních materiálů, jejich obsahovou a především didaktickou stránkou. Ukazuje se však, že do procesu osvojování poznatků významně vstupuje i forma média ? tištěná nebo digitální. Předložený návrh projektu reflektuje novodobé poznatky z oblasti teorie učebnic a edukačních médií. Zahraniční výzkumy upozorňují, že užíváním digitálních textů a učením se z nich vzniká nová výzva pro jejich uživatele, neboť strategie učení se z digitálních textů nemusí parametricky odpovídat mentálnímu zpracování textů tištěných (Afflerbach & Cho, 2009, Hartman, Morsink, & Zheng, 2010, Kingsley, 2011). Dosavadní výzkumy potvrdily významnou úlohu tištěné učebnice ve smyslu hlavního zdroje v procesu výuky - pro žáky jakožto primárního artefaktu vlastního učení, pro učitele zásadního materiálu při přípravě na výuku (zdroj relevantních informací, témat a mnohdy i metodického vedení hodiny). V současné době je však výuka obohacena celou řadou dalších zdrojů. Také předchozí průzkum (SGS1/PdF/2018 Podpora učebních strategií žáků prostřednictvím edukačních zdrojů), na který bychom chtěli navázat, naznačil, že při podpoře učení žáků je učebnice jedním z mnoha užívaných zdrojů, přičemž ne vždy tím hlavním. Ve značné míře jsou používány i jiné textové materiály a zdroje elektronické povahy (prezentace, digitální učební materiály, sdílené texty na internetových portálech aj.). Zajímá nás proto, jaká je v současné výuce žáků základních škol role tištěné učebnice ve vztahu k dalším zdrojům, zejm. pak digitálním. Zároveň bychom rádi řešili otázku, jak tyto zdroje (tištěné a digitální) mohou podporovat žáky v jejich vlastním učení.