Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora učebních strategií žáků prostřednictvím edukačních zdrojů
Id projektuSGS1/PdF/2018
Hlavní řešitelMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZamýšlený projekt navazuje na identifikaci potencionálních scaffoldingových prvků obsažených v učebnicích a na deskripci scaffoldingových strategií používaných učiteli 2. stupně ZŠ ve výuce nebo při přípravě na ni. Tato podpora je však interpretována samotnými učiteli bez ohledu na to, jaké postupy můžeme v jejich reálné výuce skutečně identifikovat. Cílem dalšího výzkumu je proto zjistit, jakým způsobem učitelé podpůrné strategie založené na učebnici reprezentují ve výuce. Zároveň nás zajímá, jak konkrétní scaffoldingové prvky a strategie využívají sami žáci. Obě roviny budou vzájemně komparovány. Domníváme se, že tímto můžeme zodpovědět problémovou otázku, do jaké míry se liší scaffoldingové strategie reprezentované učitelem ve výuce a scaffoldingovým potenciálem, který nabízí učebnice? Zároveň se ptáme, které podpůrné strategie při práci s textem používají žáci a jaké potřebují? Z metodologického hlediska bude pro zkoumání užito přímého pozorování výuky a polostrukturovaných rozhovorů s žáky (focus group). Teoretický rámec výzkumu tvoří socio-kulturní paradigma činností žáků s edukačními zdroji (Sherin & Reiser, 2004; van de Pol, 2010; Jumaat & Zaidatun, 2014; Horsley, 2015 aj.).