Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
KPD/6PVYZ - Pedagogický výzkum - studijní program Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání) - Bc., PS, 2.r., LS, povinný předmět
Id projektuIRP_PdF_2021_02
Hlavní řešitelMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotacePředmět Pedagogický výzkum je součástí bc. stud. programu zaměřeného na vzdělávání Pedagogika. Jádrem studia jsou poznatky základních pedagogických disciplín, zároveň je však pozornost věnována otázkám filozofickým a sociálním. Nedílnou součástí programu je pak snaha podnítit ve studentech zájem o výzkumné aktivity, prostřednictvím nichž mohou lépe porozumět pedagogickým jevům. Studenti v rámci předmětu vytvoří smysluplný návrh průzkumného šetření/výzkumu, který s užitím korektních metodologických postupů pomůže zmapovat a řešit konkrétní pedagogický problém. Zvláštní zřetel je kladen na nutnost přinést nové poznatky, které lze reflektovat v pedagogické realitě. Studenti na základě vlastních badatelských počinů porozumí vztahu mezi teoretickými východisky a edukační praxí. Zároveň dokáží obhájit svůj návrh výzkumného projektu v komunitě.