Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza učebních materiálů se zaměřením na scaffoldingové strategie jakožto nástroj podpory žákova učení
Id projektuSGS5/PdF/2016-17
Hlavní řešitelMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePodpora žákova učení tvoří jednu z klíčových oblastí standardu učitele a je spojována s jeho psychodidaktickými kompetencemi. Socio-kulturní teorie nazírají proces učení ve složitějším sociálním kontextu a pro tyto podpůrné aktivity přicházejí s novým termínem - scaffolding. Zatímco v zahraniční odborné literatuře je pojem různě rozpracován (i vnímán), české pedagogické komunitě není znám. Teoretická rovina projektu proto bude nejprve věnována konceptualizaci pojmu scaffolding. Hlavním cílem celého projektu bude vytvořit výzkumné nástroje pro identifikaci a zkoumání scaffoldingových strategií, tj. prvků a postupů, které podporují žákovo učení. Prostřednictvím hloubkové analýzy učebních materiálů ve vybraných předmětech 2. stupně základní školy budou tyto scaffoldingové strategie ověřovány a kodifikovány. Ohniskem zájmu se stanou tištěné učebnice i elektronická edukační média. Zároveň nás zajímá, jak konkrétní scaffoldingové prvky a strategie využívají ve výuce (nebo při přípravě na ni) učitelé. Dílčím cílem projektu tak bude vypracovat a empiricky ověřit schéma hloubkového polostukturovaného rozhovoru s učiteli s akcentem na témata týkající se přímé podpory žákova učení. Navrhovaný projekt navazuje na výzkum "Užívání učebnic na 2. stupni ZŠ", který byl v letech 2008-2010 řešen pod záštitou GA ČR.