Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Klinické výukové prostředí a rozvoj kompetencí studentů ošetřovatelství.
Id projektuSGS04/LF/2020-2021
Hlavní řešitelMgr. Radana PĚRŮŽKOVÁ
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na aktuální problematiku klinického výukového prostředí a rozvoje kompetencí studentů ošetřovatelství. Klinická výuka je zásadní součástí vzdělávacího procesu studentů ošetřovatelství. Pro její zajištění je důležitá interdisciplinární spolupráce mezi vzdělávací institucí a klinickými pracovišti, kde vzdělávání studentů probíhá. Zvýšený zájem o tuto problematiku je dán mnoha faktory, ke kterým patří nedostatek sester nejen v ČR, ale i na globální úrovni, nespokojenost sester, jejich předčasný odchod z profese, fluktuace apod. Zkušenosti studentů ošetřovatelství během klinické výuky mohou ovlivnit studentovu spokojenost s budoucí profesí sestry. Negativní zkušenosti studentů s klinickým výukovým prostředím mohou přispět k výše uvedeným problémům. Nedílnou součástí klinické výuky studentů ošetřovatelství by mělo být i budování a rozvoj jejich kompetencí. Mnohé výzkumy prokázaly, že kompetence studentů jsou klíčovými oblastmi pro kvalitu poskytované ošetřovatelské péče a bezpečí pacientů. Posouzení kompetencí studentů ošetřovatelství je důležité pro vzdělávací instituce, které budoucí sestry pro výkon povolání připravují, ale také pro management zdravotnických institucí. Pro posouzení kompetencí studentů ošetřovatelství byly vyvinuty různé validní a reliabilní nástroje. Projekt má analyzovat vztahy mezi klinickým výukovým prostředím a kompetencemi studentů ošetřovatelství pomocí vybraných nástrojů.