Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fylogenetické, ekologické a etologické studie vybraných skupin živočichů
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Strojové učení jako nástroj pro zpracování sekvencí.
Hlavní řešitelIng. Petr Dvořáček
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Molekulární mechanismy a evoluce RNA polyadenylace v plastidech euglenofytů
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2023
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Standardní grantový projekt GA AV
Stavukončený
Vývoj diagnostické baterie čtení s porozuměním u žáků 2. stupně ZŠ
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období6/2020 - 12/2023
PoskytovatelKatedra českého jazyka a liter. s did., Program ÉTA
Stavukončený
Podpora zvyšování kvality studia na FSS OU
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Zapojování žité zkušenosti do vzdělávání v sociální práci
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Ztráty sluchu u populace do 30 let v závislosti na používání osobních poslechových zařízení
Hlavní řešitelMgr. Nikol Gottfriedová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Proměna rodičovské podpory a přístupu k dítěti matek ze sociálně vyloučených lokalit z perspektivy matek a pracovnic
Hlavní řešitelMgr. Štefan Grinvalský
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Etika a skrytý výzkum v sociální práci
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Hito Steyerl / Ubožáci obrazovky
Hlavní řešitelMgA. Jiří Havlíček, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Sémantické posuny ve francouzské terminologii
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Honová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv člověka na krajinu a krajiny na člověka II
Hlavní řešitelRNDr. et Mgr. Matěj Horáček, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Změny tělesné kompozice a biomechaniky chůze u pacientů po bariatricko-metabolickém výkonu.
Hlavní řešitelMgr. Veronika Horká, DiS.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie.
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2023
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Program "Prostředí pro život"
Stavřešený
Výzkum molekulární podstaty hematologických malignit a nových biomarkerů pro cílenou buněčnou terapii
Hlavní řešitelRNDr. Matouš Hrdinka, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Umělecká reflexe aktuálních kontroverzních fenoménů v současných francouzsky a španělsky psaných literaturách
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv pandemie covid-19 na onkochirurgickou léčbu nemocných s kolorektálním karcinomem, karcinomem prsu a karcinomem plic
Hlavní řešitelprof. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Období4/2022 - 12/2023
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavukončený
Rozvoj internacionalizační a spolkové činnosti, inovace přijímacího řízení a podpora snížení propadavosti na PdF
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Středověké písemné prameny a možnosti jejich výzkumu a interpretace II
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2023
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období6/2023 - 12/2023
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavukončený

123456789101112131415