Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv člověka na krajinu a krajiny na člověka II
Hlavní řešitelRNDr. et Mgr. Matěj Horáček, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Změny tělesné kompozice a biomechaniky chůze u pacientů po bariatricko-metabolickém výkonu.
Hlavní řešitelMgr. Veronika Horká, DiS.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie.
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2023
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Program "Prostředí pro život"
Stavřešený
Výzkum molekulární podstaty hematologických malignit a nových biomarkerů pro cílenou buněčnou terapii
Hlavní řešitelRNDr. Matouš Hrdinka, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Umělecká reflexe aktuálních kontroverzních fenoménů v současných francouzsky a španělsky psaných literaturách
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv pandemie covid-19 na onkochirurgickou léčbu nemocných s kolorektálním karcinomem, karcinomem prsu a karcinomem plic
Hlavní řešitelprof. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Období4/2022 - 12/2023
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavřešený
Rozvoj internacionalizační a spolkové činnosti, inovace přijímacího řízení a podpora snížení propadavosti na PdF
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Středověké písemné prameny a možnosti jejich výzkumu a interpretace II
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2023
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období6/2023 - 12/2023
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2023
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období2/2023 - 12/2023
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2023
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
Základy animace a filmové výchovy pro pedagogy a lektory kulturních institucí - Fakulta umění Ostravské univerzity
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období9/2023 - 12/2023
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
Modifikace nástroje pro diagnostiku afektivní složky digitální kompetence
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
A survey of Pyrrhocoris apterus parasites in Austria with a focus on monoxenous trypanosomatids
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období7/2023 - 12/2023
PoskytovatelMezinárodní spolupráce
Stavřešený
Kataláza: být či nebýt ve dvou hostitelích
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2023
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavřešený
Patchworková deka molekulárních projektů
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Školní vzdělávání v době pandemické a post-pandemické v Polsku, České republice a na Slovensku
Hlavní řešiteldoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období7/2022 - 12/2023
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Rozvoj infrastruktury a zázemí pro zkvalitnění výuky ve stávajících a nových studijních programech FU OU
Hlavní řešitelMgr. Michal Kalhous, Ph.D.
Období3/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Komparativní studie vyšetření pomocí Enhanced Contact Endoscopy a konvenční rigidní endoskopie v diferenciální diagnóze leukoplakií dutiny ústní
Hlavní řešitelMUDr. Peter Kántor
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vývoj panelu pro spektrální průtokovou cytometrii k charakterizaci subpopulací imunitních efektorových buněk a exprese terapeutických targetů na plazmocytech u extramedulárního mnohočetného myelomu
Hlavní řešitelMgr. Veronika Kapustová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

1234567891011121314