Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv dlouhodobé nutriční intervence na změny kostní denzity a složení těla u sportovců s rizikem nízké energetické dostupnosti
Hlavní řešitelMgr. Bc. Jan Konvička
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mobilné technológie a rozšírená realita vo vyučovaní matematiky a STEAM
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
V4 Educational Academic Portal for Integrating IT into Education
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Období7/2022 - 12/2023
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Užití digitální analýzy obrazu ultrazvukových snímků u onemocnění uropoetického systému
Hlavní řešitelMgr. Jiří Kozel
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Analýza syntaktické komplexity textů žákovského korpusu CzeSL-SGT
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Program instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina jako nástroj kognitivní edukace v kontextu primárního vzdělávání žáků a pregraduální přípravy učitelů
Hlavní řešitelMgr. Eliška Kučáková
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Neologické výpůjčky z angličtiny a jejich pronikání do současné francouzštiny
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Kompetence sociálních pracovníků vykonávajících terénní sociální práci s rodinami žijícími v přelidněných bytech
Hlavní řešitelMgr. Jan Lisník
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Měření nosní průchodnosti u pacientů po transnazální endoskopické chirurgii baze lební pomocí NPIF
Hlavní řešitelMUDr. Jakub Lubojacký
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Základní screening zdravotního stavu ve vesnických komunitách jižního Madagaskaru
Hlavní řešitelMgr. Petra Macounová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Podpora internacionalizace na LF OU
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Vliv dlouhodobé expozice tmou na koncentraci melatoninu ve slinách a funkci gangliových buněk sítnice u mladých lidí.
Hlavní řešitelMUDr. Tomáš Michalčák
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Životní spokojenost a smysl života u seniorů ve zdravotnických zařízeních.
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Miklušová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Chirurgická léčba obstrukční spánkové apnoe - porovnání efektivity nejčastěji prováděných výkonů
Hlavní řešitelMUDr. Michaela Masárová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Výrazové prostředky a zprostředkování emocionality ve filmu Good bye, Lenin! a v jeho adaptacích s důrazem na ostalgii a NDR diskurs
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Proces uzdravení se z rekurentní depresivní poruchy pohledem psychologů a psychoterapeutů
Hlavní řešitelMgr. Aleš Neusar, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Prevalence infekce helicobacteru pylori u pacientů s vysokým stupněm obezity
Hlavní řešitelMgr. Adéla Novotná
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Strojové učení a fuzzy logika jako nástroj pro rychlou a přesnou identifikaci druhů na základě variabilních zdrojových dat
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Univerzita pro nadání
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený

123456789101112