Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv nutriční intervence na nutriční stav osob v riziku a s diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí
Id projektuSGS04/LF/2023
Hlavní řešitelMgr. Nadezhda BORZENKO
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceParkinsonova nemoc (PN) patří mezi nejčastější neurodegenerativních onemocnění. Vznik a také progrese této choroby je úzce spojená s genetickými a environmentálními faktory. Mezi nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími PN patří výživa. Hlavním cílem projektu je zjistit vliv nutriční intervence formou edukace o MIND stravě u pacientů v riziku Parkinsonovy nemoci či s diagnostikovanou Parkinsonovu nemocí na vybrané parametry zdravotního a nutričního stavu a kvalitu života. Účastnici projektu budou rozdělení do 4 skupin: 1) osoby s diagnostikovanou PN; 2) osoby v riziku rozvoje PN ? intervenční skupina; 3) osoby v riziku rozvoje PN ? kontrolní skupina; 4) kontrolní skupina. Každý účastník projektu obdrží první vstupní konzultaci v Nutriční poradně. Během konzultace proběhne sběr dotazníků stravovacích zvyklostí, subjektivní hodnocení kvality života, měření krevního tlaku, měření sily stisku ruky, tělesných obvodů, tělesného složení, vyšetření hladin cukru, cholesterolu a kyseliny močové v krvi. Předpokládaný počet probandů ve skupině osob s diagnostikovanou PN a ve skupinách osob v riziku rozvoje PN ? 40. Předpokládaný počet probandů v kontrolní skupině ? 80. Předpokládaná délka intervence ? 10 týdnů. Výzkum bude probíhat v Nutriční poradně (Ústav fyziologie a patofyziologie, budova INLEK (ZY) 173, součást Centra prevence a zdravotní péče Lékařské fakulty Ostravské univerzity). Vyšetření krevních parametrů bude probíhat v Odběrovém centru Lékařské fakulty Ostravské univerzity (Sdílené laboratoře, budova INLEK (ZY) 172, součást Centra prevence a zdravotní péče Lékařské fakulty Ostravské univerzity). Daný projekt může sloužit jako podklad pro rozvoj poskytování zdravotní a nutriční péči pacientům s PN a také postupů prevence PN nejenom v České republice, ale i na mezinárodní úrovni. Přínosem pro účastníky projektu bude zlepšení kvality života, vylepšení stravovacích návyků, udržení normálního tělesného složení a prevence rozvoje PN a kardiovaskulární onemocnění.