Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Autonomní nervový systém a kognitivní stres
Id projektuSGS07/LF/2023
Hlavní řešitelMgr. Veronika Cibulcová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceZrychlené tempo společnosti, exploze informačních a komunikačních technologií, zvyšující se nároky na dovednosti apod. zvyšují kognitivní zátěž, která může vést ke chronickému stresu. Chronický stres, který se v posledních letech dramaticky zvýšil, je jedním z hlavních problémů moderní doby, přičemž souvislost mezi chronickým stresem a dysregulací autonomního nervového systému (ANS) byla dobře prokázána (Vanderhasselt & Ottaviani, 2022). Předložený projekt je zaměřen na hypotézu, že kognitivní stresory ve formě 5 zvolených kognitivních testů mohou vyvolávat duševní stres, který může vést k narušené kardiovaskulární reaktivitě v důsledku nedostatečné flexibility aktivity sympatiku a/nebo parasympatiku. To se může projevit např. dlouhým návratem srdeční frekvence do původních hodnot a sníženou variabilitou srdeční frekvence (heart rate variability, HRV). Cílem projektu je sledovat vliv 14denní intervence na podporu parasympatické aktivity vagového nervu na reaktivitu ANS při kognitivním stresu. K realizaci cíle předloženého projektu budou použita data z ukončené intervenční studie, podpořené Grantovou agenturou České republiky, která primárně sledovala vliv transkutánní vagové stimulace (tVNS) na kognici a kognitivní pokles. V rámci této studie bylo ale méně pozornosti věnováno autonomní reaktivitě a detailnějším analýzám funkce ANS v důsledku kognitivního stresu, což je problematika, která by si zasloužila bližší prozkoumání.