Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Kateřina Cilečková


titul, jméno, příjmení:Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 202, budova B
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:právo, právo správní, právo sociálního zabezpečení, funkce práva v organizacích SSP
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Rektorát
Poradenské centrum
telefon, mobil: 553 46 3220
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2011 – 2017Ph.D., UPOL, Právnická fakulta, program Teoretické právní vědy
1991 – 1996Mgr. MU, Právnická fakulta, obor Právo
1986 – 1990Gymnázium, Ostrava–Poruba

Kvalifikace

2017Ph.D.
1996Mgr.

Další vzdělávání, kurzy

2015Kurz vzdělávací specifika studentů se SVP, OU

Zaměstnání, praxe

2009 – dosudOstravská univerzita, Fakulta sociálních studií
2005 – 2017Fond ohrožených dětí, z.s. sociálně–právní poradna
2000 – 2005Vzájemné soužití, o.p.s., sociálně–právní poradna
1997 – 1999Pragobanka, a.s.
1996 – 1997Městský úřad Uherské Hradiště

Odborné zaměření

Rodinné právo
Náhradní rodinná péče
Právo sociálního zabezpečení

Akademické funkce a členství v orgánech

Vedoucí katedry

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Poradní sbor ředitele Věznice Heřmanice

Působení v zahraničí

9. – 12. 11. 2015University of Eastern Finlandia/Finsko/Erasmus
22. – 23. 1. 2015University of Silesia/Polsko/Erasmus
16. – 19. 4. 2013Trnavská univerzita/Slovensko/Erasmus

Jazykové znalosti

Angličtinastředně pokročilý
Ruštinapasivní znalost


The Participation of Minors in the Proceedings Regarding Thier Upbringing and Maintenance
Kateřina Cilečková, Monika Chrenková, Alena Vaňharová
Rok: 2019, SW. Czech and Slovak Social Work. Eris Journal - Winter 2019
článek v odborném periodiku

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Část pátá: Pěstounská péče, §47a - §47n
Kateřina Cilečková
Rok: 2018, C.H.Beck
kapitola v odborné knize

Pěstounská péče
Kateřina Cilečková
Rok: 2017, Acta Iuridica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Probační dům jako možnost realizace podmíněného propuštění z výkonu trestu s dohledem
Kateřina Cilečková, Adéla Stodůlková
Rok: 2017, Fórum sociální politky
článek v odborném periodiku

Pěstounství
Kateřina Cilečková
Rok: 2016, Leges
kapitola v odborné knize

Legislativní úprava služeb sociální práce a systém veřejné správy
Iva Tichá, Kateřina Cilečková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Participation of Minors in the Proceedings Regarding Thier Upbringing and Maintenance
Kateřina Cilečková, Monika Chrenková, Alena Vaňharová
Rok: 2019, SW. Czech and Slovak Social Work. Eris Journal - Winter 2019
článek v odborném periodiku

Jaké je postavení dětí v soudních řízeních, jež se jich týkají?
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Alena Vaňharová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

odborná garance konference Dospělým ze dne na den
Kateřina Cilečková
Rok: 2018
ostatní

Participace dětí v soudních řízeních
Kateřina Cilečková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Část pátá: Pěstounská péče, §47a - §47n
Kateřina Cilečková
Rok: 2018, C.H.Beck
kapitola v odborné knize

Pěstounská péče
Kateřina Cilečková
Rok: 2017, Acta Iuridica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Probační dům jako možnost realizace podmíněného propuštění z výkonu trestu s dohledem
Kateřina Cilečková, Adéla Stodůlková
Rok: 2017, Fórum sociální politky
článek v odborném periodiku

Sociální politika a její realizace v právu sociálního zabezpečení
Kateřina Cilečková, Anna Krausová
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Svéprávnost a podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
Kateřina Cilečková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zjišťování způsobů participace nezletilých dětí v řízení o výchově a výživě
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě - Závěrečná zpráva SGS
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Alena Vaňharová
Rok: 2017
ostatní

Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě. In Sborník abstraktů z mezinárodní konference
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Alena Vaňharová
Rok: 2017
ostatní

Pěstounství
Kateřina Cilečková
Rok: 2016, Leges
kapitola v odborné knize

Bydlení manželů - za trvání manželství, po zániku manželství
Kateřina Cilečková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dluhy, zadluženost a možnosti oddlužení
Kateřina Cilečková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Dluhy, zadluženost, možnosti oddlužení
Kateřina Cilečková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče
Kateřina Cilečková, Monika Chrenková, Aneta HAŠKOVÁ
Rok: 2015, Sociální pedagogika
článek v odborném periodiku

Nesezdané soužití a náhradní rodinná péče
Kateřina Cilečková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spolky rok od účinnosti OZ
Kateřina Cilečková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Eastern Finland
Kateřina Cilečková
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Silesia
Kateřina Cilečková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích
Kateřina Cilečková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pěstounská péče
Kateřina Cilečková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rodinné právo v novém občanském zákoníku
Kateřina Cilečková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané výsledky výzkumu zaměřeného na formy náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Aneta HAŠKOVÁ
Rok: 2014
stať ve sborníku

Výkon rodičovské odpovědnosti u dítěte v náhradní rodinné výchově
Kateřina Cilečková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy práva
Kateřina Cilečková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Funkce práva v organizacích služeb sociální práce
Kateřina Cilečková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Právní povaha dohody o výkonu pěstounské péče
Kateřina Cilečková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Transformace právnických osob neziskového sektoru
Kateřina Cilečková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trnavská univerzita
Kateřina Cilečková
Rok: 2013
působení v zahraničí

Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic
Kateřina Cilečková, Juha Hämäläinen, Monika Chrenková, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Marie Špiláčková, Miriam ŠRAMATÁ, Emmanuel Jovelin ... další autoři
Rok: 2012, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
kapitola v odborné knize

Vztah zákona o sociálních službách a zákona o sociálně-právní ochraně dětí z hlediska poskytování sociálních služeb organizacemi pověřenými sociálně-právní ochranou dětí
Kateřina Cilečková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Institutional Care in the Czech Republic in Light of Recent Judicial Decisions and the Established Practice of Czech Courts
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková
Rok: 2011, Eris web journal
článek v odborném periodiku

Ustanovení zákona ilustrují ambivalentní pozici sociálních pracovníků
Kateřina Cilečková
Rok: 2010, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Aktualizace právních předpisů pro terénní sociální práci
Kateřina Cilečková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Právo
Kateřina Cilečková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
BKPLPSoc. pol. a její real. v právu soc. zab.
BKROPRodinné právo
BKZPOZáklady práva, ochrana osobních údajů
BPPLPSoc.pol. a její real. v právu soc. zab.
BPROPRodinné právo
BPZPOZáklady práva, ochrana osobních údajů
BZPLPSoc. pol. a její real. v práv. soc. zab.
BZZPOZáklady práva, ochrana osobních údajů
NPLEKLeg. úprava sl. SP a syst. veř. správy
NPLEPLegisl. úprava sl. SP a systém veř. spr.
NROCKSociálně-právní ochr. dětí v mez. kont.
NROCPSoc-právní ochr. dětí v mezinár. kont.
NRROKRodinné právo
NRROPRodinné právo
NZVEPVeřejná správa a právo soc. zabezpečení
BZROPRodinné právo
1PRAVPrávo
1ROPRRodinné právo a soc.právní ochrana dětí
1SPRASociální správa a sociální zabezpečení
1SPSZSoc.pol.a její real. v právu soc.zabezp.
1SPZASociální správa a sociální zabezpečení
2PRAVPrávo
2ROPRRodinné právo a soc.právní ochrana dětí
2SPRASociální správa a sociální zabezpečení
2SPSZSoc.pol.a její real. v právu soc.zabezp.
2SPZASociální správa a sociální zabezpečení
4PRVOFunkce práva v organizacích SSP
5PRVOFunkce práva v organizacích SSP
6ROPRRodinné právo
6SPRASociální správa a sociální zabezpečení
6SPRZSociální správa a sociální zabezpečení
6SPSZSoc.pol.a její real. v právu soc.zabezp.
98PRAPrávo
98SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
98SZ3Stát. záv. zk. 3 - Sociolog./Sociál.pol.
98VESVeřejná správa
99PRAPrávo
99PSZSoc. pol. a její realizace v právu SZ
99SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
99SZ3Stát. záv. zk. 3 - Sociolog./Soc. politi
99VESVeřejná správa


AutorNázev práceTypRok
Burkot PatrikAktuální otázky mediační praxediplomová 2019 
Haringová IvanaZaměstnávání osob se zdravotním postiženímdiplomová 2019 
Kolarzová MartinaSociální práce poskytovaná obcí s rozšířenou působností osobám omezeným ve svéprávnostidiplomová 2019 
Pospíšilová MagdaEfektivnost výkonu trestu obecně prospěšných prací.diplomová 2019 
Švec VítVzdělávání a rozvoj vedoucích zaměstnanců Městské policie Ostravadiplomová 2019 
Táborský MiroslavParticipace dítěte v řízeních vedených při výkonu sociálně právní ochrany dětí.diplomová 2019 
Turnová PatricieSmlouva o poskytnutí sociální službydiplomová 2019 
Grebeníčková MichaelaPrávnické osoby v neziskovém sektorudiplomová 2017 
Jiříková KateřinaDávky pomoci v hmotné nouzi a Veřejný ochránce právdiplomová 2017 
Valentová MichaelaPodpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednatdiplomová 2016 
Červená PavlaNelegální zaměstnávání z hlediska Státního úřadu inspekce prácediplomová 2015 
Kreželoková MichaelaVeřejná prospěšnostdiplomová 2015 
Maroščíková JanaNezletilí jako pachatelé a oběti trestných činůdiplomová 2015 
Slezáková MichaelaNeziskové organizace a nový občanský zákoníkdiplomová 2015 
Gojová NikolaPrávnické osoby neziskového sektoru ve světle nového občanského zákoníkudiplomová 2014 
Křenková JanaExekuce jako sociální problém současnostidiplomová 2014 
Seďová LuciePostavení práva v sociální práci a praxi sociálního pracovníkadiplomová 2014 
Svobodová TerezaUkončení pracovního poměrudiplomová 2013 
Forgačová TerezaRodičovská zodpovědnostdiplomová 2012 
Halfarová PavlaOsvojenídiplomová 2012 
Najdeková Ester VivienOdborové organizace u zaměstnavatelů - poskytovatelů sociálních služebdiplomová 2012 
Slaninová MartinaÚloha, význam a způsob vzdělávání zaměstnanců České správy sociálního zabezpečenídiplomová 2012 
Stržínková JanaPolitika zaměstnanosti v ČR od 90. let 20. století do současnosti.diplomová 2012 
Blažková ŽanetaVliv insolvenčního řízení na dávky v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzidiplomová 2011 
Frantálová LenkaDůchodové pojištěnídiplomová 2011 
Lippová ZuzanaVýkon rozhodnutí - jeho oprávněnost při exekuci dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzidiplomová 2011 
Riapošová MonikaVznik a ukončení pracovního poměrudiplomová 2011 
Bůžková LucieZávislost v rodiněbakalářská 2019 
Kalvarová SabinaRole kolizního opatrovníka v soudním řízeníbakalářská 2019 
Blažejová SandraOsvojeníbakalářská 2018 
Hlaváčová IrenaIntegrace dětí s Apergerovým syndromem do běžné základní školy, možnost vzdělávání a jejich podpora.bakalářská 2018 
Hykel MartinVeřejný ochránce právbakalářská 2018 
Kalichová TerezaPsychosomatika dítěte, které přichází do pěstounské péčebakalářská 2018 
Krumpochová RadkaKriminalita mládežebakalářská 2018 
Majčiniková NicoleKladné a záporné stránky střídavé péčebakalářská 2018 
Boráková MonikaPěstounská péče a osvojeníbakalářská 2017 
Edelsbergerová TereziePosuzování zdravotního stavubakalářská 2017 
Haringová IvanaSprávní řízeníbakalářská 2017 
Walicová JaninaPodpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednatbakalářská 2017 
Adamczyková MartinaLékařská posudková služba a osoby se zdravotním postiženímbakalářská 2016 
Glombiková SoňaÚstavní výchovabakalářská 2016 
Horváth MiroslavaPomoc v hmotné nouzi - instituce a systémybakalářská 2016 
Pravdová DenisaSoudní kontrola správního řízeníbakalářská 2016 
Veselská KateřinaPěstounská péče na přechodnou dobubakalářská 2016 
Jiříková KateřinaSprávní uváženíbakalářská 2014 
Neubauer JakubVeřejný ochránce práv (jeho možnosti a postavení ve správním řízení)bakalářská 2014 
Odložilíková MichaelaOddluženíbakalářská 2014 
Přadková MichaelaSociální zabezpečení osob migrujících v rámci Evropské unie dávkami státní sociální podporybakalářská 2014 
Vláčilová EvaOchrana práv osob se zdravotním postižením a seniorů, kteří nejsou schopni za sebe jednatbakalářská 2014 
Bóková LucieAnalýza systému pomoci v hmotné nouzibakalářská 2013 
Hellebrandová ZdenkaOmezení a zbavení způsobilosti k právním úkonůmbakalářská 2013 
Kolková VeronikaPrincipy správního řízeníbakalářská 2013 
Maroščíková JanaÚloha oddělení sociálně-právní ochrany dětí při šetření trestných činů nezletilýchbakalářská 2013 
Polačková DagmarPráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí s rodinou a dítětem v obtížné životní situacibakalářská 2013 
Valachová PavlaProblematika sporu rodičů o dítě z pohledu sociálního pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí.bakalářská 2013 
Vlková VeronikaPěstounská péče jako součást sociálně-právní ochrany dětíbakalářská 2013 
Kolářová KateřinaEfektivita systému pomoci v hmotné nouzibakalářská 2012 
Krestová VeronikaZbavení či omezení způsobilosti k právním úkonůmbakalářská 2012 
Onhaiserová HanaPříspěvek na péčibakalářská 2012 
Rožnovská MilušeAnalýza dávek pomoci v hmotné nouzibakalářská 2012 
Seďová LucieSociálně-právní poradenstvíbakalářská 2012 
Tylečková AlexandraSociální práce jako součást sociální pomoci osobám s příjmovou nedostatečnostíbakalářská 2012 
Bobková ValentinaSociální práce v systému pomoci v hmotné nouzibakalářská 2011 
Jordatijová PetraDůchodové pojištěníbakalářská 2011 
Kubíková MarieVeřejná službabakalářská 2011 


Tvorba nových předmětů v rámci akreditace navazujících magisterských studijních programů na FSS OU
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub