Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Strojové učení jako nástroj pro zpracování sekvencí.
Id projektuSGS13/PřF/2023
Hlavní řešitelIng. Petr Dvořáček
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceV projektu vyjdeme z aktuálních metod strojového učení specializujících se na zpracování sekvencí. Zaměříme se na nedostatky těchto metod a ve vlastním výzkumu navrhneme řešení, jak tyto nedostatky překonat. Jmenovitě se jedná o rozšíření stávajících metod pro zpracování (klasifikaci, predikci budoucího vývoje, detekce vzorů, kompresi) sekvencí o možnost zpracování multispektrálních sekvencí; zefektivnění metod používaných v reinforcement learningu; a problematice bezpečnosti neuronových sítí. Dopady našeho výzkumu jsou v aplikační rovině, kdy naše řešení bude možné implementovat do aplikací využívající big-data, případně reinforcement learning. Výstup výzkumu bezpečnosti neuronových sítí je aplikovatelný také v kritických úlohách, které jsou řízeny neuronovými sítěmi, což je například typické pro implementaci robotů v průmyslu.