Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Prediktivní faktory okluze chirurgické nebo endovaskulární rekonstrukce použitelné v běžné klinické praxi
Hlavní řešitelMUDr. Tereza CHOVANCOVÁ
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Problematika smrti a umírání osob s mentálním postižením v institucionální péči
Hlavní řešitelMgr. Jana FORALOVÁ
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Prostorová diferenciace volebních výsledků v regionu Džavacheti, Gruzie
Hlavní řešitelMgr. Stanislav ŠTĚPÁNÍK
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Přidělovaná ošetřovatelská péče a pracovní prostředí sester
Hlavní řešitelPhDr. Iva MARKOVÁ
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Reflexe přípravy na odchod z institucí dětských domovů do přirozeného sociálního prostředí mladými dospělými
Hlavní řešitelMgr. Petra Anna-Marie BLAHOVÁ
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv pohlaví a věku na změny kostních parametrů u běžců.
Hlavní řešitelMgr. Miroslav KRAJCIGR
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vplyv geopolitiky na deforestráciu Indonézie
Hlavní řešitelMgr. Dávid MARKO, M.A.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Výuka angličtiny s podporou ICT
Hlavní řešitelMgr. Ludmila FALTÝNKOVÁ
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Modernizace a komplexní převod předmětu Struktura a funkce nukleových kyselin do interaktivního prostředí Moodle aneb "Struktura a funkce nukleových kyselin: od A (-DNA) do Z (-DNA)")
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Martin Bartas, Ph.D.
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Příprava videozáznamů pro on-line formu výuky s využitím konzultantů z praxe a tvorba a adaptace výukových materiálů pro studenty s SPP.
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace studijního programu Instrumentální hra formou převodu vybraných předmětů do online formy
Hlavní řešitelMgr. Martin Čurda, Ph.D.
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Aktuální výzvy v sociální ekonomice a sociální práci (Čeští studenti ve Vídni)
Hlavní řešitelMgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
Období11/2020 - 11/2020
PoskytovatelAction
Stavukončený
Aktuální výzvy v sociální ekonomice a sociální práci (Rakouští studenti v Ostravě)
Hlavní řešitelMgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
Období11/2020 - 11/2020
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Action
Stavukončený
Tvorba online kurzů pro studijní program Psychiatrické ošetřovatelství
Hlavní řešitelMgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2020 - ISSO 2020
Hlavní řešitelprof. Zbyněk Janáček
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Trikový film v Ostravě
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Tvorba nosných multimediálních přednášek z vybraných povinných předmětů nového studijního programu "Aplikovaná informatika" pro studenty se specifickými potřebami
Hlavní řešitelMgr. Robert Jarušek, Ph.D.
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Ateliér hostujícího umělce Fakulty umění OU - Dariusz Fodczuk
Hlavní řešiteldoc. MgA. František Kowolowski
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
HYBRID-IN
Hlavní řešiteldoc. MgA. František Kowolowski
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Adaptace studijních a výukových materiálů k předmětům Nukleární medicína 1, Nukleární medicína 2, Klinická nukleární medicína, Radionuklidové vyšetřovací metody, Nukleární medicína pro studenty se SP
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený

123456789101112131415