Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Prediktivní faktory okluze chirurgické nebo endovaskulární rekonstrukce použitelné v běžné klinické praxi
Id projektuSGS15/LF/2019-2020
Hlavní řešitelMUDr. Tereza CHOVANCOVÁ
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotacePočet pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin stále přibývá. Naším cílem, jako cévních chirurgů či intervenčních angiologů, je postarat se o to, abychom u indikovaných pacientů provedli co nejkvalitnější tepennou rekonstrukci. I přes veškerou snahu se však část rekonstrukcí uzavírá a pacienti jsou dále ohroženi amputací končetiny. Cílem této studie bude určit prediktivní faktory okluze chirurgické i endovaskulární léčby z rutinně prováděných vyšetření, vytipovat pacienty s horší prognózou a pomoci jim pak najít léčbu více ?šitou na míru?.