Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Problematika smrti a umírání osob s mentálním postižením v institucionální péči
Id projektuSGS12/LF/2019-2020
Hlavní řešitelMgr. Jana FORALOVÁ
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je identifikovat a porovnat přístupy k problematice smrti a umírání osob s mentálním postižením v institucionální péči ze strany zaměstnanců v přímé péči a samotných klientů pobytové služby. Výzkum bude proveden více metodologickými přístupy, za využití triangulace, ve které se propojí kvalitativní (ohniskové skupiny) přístup s kvantitativním výzkumem. Základní soubor tvoří zdravotničtí pracovníci všech domovů pro osoby se zdravotním postižením, které mají za cílovou skupinu osoby s mentálním postižením v Jihomoravském kraji (jedná se celkem o 14 zařízení). Pro sběr kvantitativních dat bude vytvořen dotazník vlastní konstrukce, jehož součástí budou otázky zaměřené na práci s umírajícím klientem, jeho okolím a ke zmapování posledního roku života z pohledu zdravotnických indikátorů (počet hospitalizací, léčba opiáty, místo skonu, atd.). Sběr dat v kvalitativním výzkumu bude proveden formou ohniskových skupin složených z pracovníků v přímé péče a dále klientů s mentálním postižením. Výsledky výzkumu povedou ke zmapování dosavadní praxe. Zpětnou reflexí by měly přispět k dalšímu vzdělávání zdravotnických pracovníků a pracovníků v přímé péči. V neposlední řadě by měly poskytnout návod k ?odtabuizování? smrti a ?akceptaci? procesu umírání osob s mentálním postižením v institucionálních službách obdobně, jako je tomu u běžné populace (budou-li zjištěny rozdíly).