Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Jiřina Hosáková


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 339, budova ZY
funkce:pedagogický poradce studijního programu Ošetřovatelská péče v psychiatrii
obor činnosti:ošetřovatelství, ošetřovatelská péče v psychiatrii
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
Centrum ošetřovatelského výzkumu (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1602
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2016Ph.D. (ošetřovatelství) LF OU Ostrava
2009Mgr. (ošetřovatelství) JLF UK Martin
2005Bc. (zdravotnický management – ošetřovatelská péče) FZS OU Ostrava
2000Ošetřovatelská péče v psychiatrii, specializační vzdělání, IDVZP v Brně
1998Dlouhodobá příprava zdravotní sestry v psychoterapii, IDVZP v Brně
1987diplom (dětská sestra) SZŠ Nový Jičín

Zaměstnání, praxe

2019 – dosudÚstav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU – odborný asistent
2018 – dosudPsychiatrická nemocnice v Opavě – všeobecná sestra
2006 – 2019Ústav ošetřovatelství FVP SU v Opavě – odborný asistent
2001 – 2006Nemocnice s poliklinikou v Havířově, psychiatrické oddělení – vrchní sestra
2000 – 2001Psychiatrická léčebna v Opavě – režimová sestra
1992 – 2000Nemocnice s poliklinikou v Třebíči, psychiatrické oddělení v Jemnici – staniční sestra, psychoterapeutka, zdravotní sestra
1987 – 1992Psychiatrická léčebna v Opavě – zdravotní sestra

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – 2019Člen Akademického senátu SU v Opavě

Odborné zaměření

Ošetřovatelství
Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Další vzdělávání, kurzy

2019SPSS A EVIEWS pro statistické zpracování výzkumných dat, Slezská univerzita v Opavě
2018LMS Moodle, Slezská univerzita v Opavě
2018Tvorba studijních textů, Slezská univerzita v Opavě
2010Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů – Výběrová řízení na certifikované kurzy, Institut postgraduálního vzdělávání v Praze
2008Partnerstvím k prosperitě – Předkladatel projektů, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Atestační komise MZ ČR pro obor Ošetřovatelská péče v psychiatrii – člen
Česká asociace sester – člen pracovní skupiny pro vzdělávání, člen psychiatrické sekce

Působení v zahraničí

13. – 17. 11. 2017Erasmus+ program, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnavě, Slovenská republika
2. – 6. 12. 2013Erasmus program, Fakulta sociálnychvied a zdravotnictva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika
28. 5. – 1. 6. 2012Erasmus program, Fakulta sociálnychvied a zdravotnictva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika
14. – 18. 6. 2010Erasmus program, Fakulta sociálnychvied a zdravotnictva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika
21. 9. – 25. 9. 2009Erasmus program, Fakulta zdravotníckýchodborov, Prešovská univerzita v Prešově, Slovenská republika

Projekty

2020 - 2022 Erasmus+ projekt: Ehealth Literacy Learning Skills among Nurses Working with Older People (2020-1-CY01-KA202-065962)
2020 IRP Tvorba online kurzů pro studijní program Psychiatrické ošetřovatelství

Jazykové znalosti

Angličtina
Ruština

Web of Science Researcher ID

AAW-8423-2020

ORCID ID

0000-0001-8158-966X


Sestra a akutní stavy od A do Z
Ilona Plevová, Renáta Zoubková, Bohdana Břegová, Jakub Doležel, Adriana Hajdučková, Pavlína Homzová, Jiřina Hosáková, Eva Janíková, Miroslava Kachlová, Ludmila Klemsová, Markéta Kočí, Lukáš Kolarčík, Miroslav Kitka, Daniela Mošová, Jan Němčanský, Radim Němec, Ivana Nytra, Leopold Pleva, Dagmar Šerková, Magdalena Uvírová ... další autoři
Rok: 2021, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Aplikace e-learningu do vzdělávání sester
Jiřina Hosáková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Subkutánní injekční aplikace nízkomolekulárních heparinu sestrou
Zuzana Hlubková, Jiřina Hosáková, Martina Zubalová
Rok: 2019, Logos Polytechnikos
článek v odborném periodiku

Možnosti hodnocení kvality života pacientů se schizofrenií
Jiřina HOSÁKOVÁ, Darja Jarošová
Rok: 2016, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Quality of life and needs of hospitalized schizophrenic patients in the Czech Republic
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Rok: 2015, Neuroendocrinology Letters
článek v odborném periodiku

Role sestry při péči o tělesné zdraví nemocných schizofrenií
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Rok: 2015, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Kvalita života pacientů s duševní poruchou
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Metody edukace u  nemocných se schizofrenií
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životní styl nemocných se schizofrenií
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Rok: 2013, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Problematika užívání návykových látek u dospívajících
Jiřina Hosáková, Petra Kožíková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rodičovství osob s duševní poruchou
Jiřina Hosáková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rodičovství osob s duševní poruchou
Jiřina Hosáková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sestra a akutní stavy od A do Z
Ilona Plevová, Renáta Zoubková, Bohdana Břegová, Jakub Doležel, Adriana Hajdučková, Pavlína Homzová, Jiřina Hosáková, Eva Janíková, Miroslava Kachlová, Ludmila Klemsová, Markéta Kočí, Lukáš Kolarčík, Miroslav Kitka, Daniela Mošová, Jan Němčanský, Radim Němec, Ivana Nytra, Leopold Pleva, Dagmar Šerková, Magdalena Uvírová ... další autoři
Rok: 2021, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

The effect of music therapy in senior citizens in community care
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of music therapy in senior citizens in community care
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2021
stať ve sborníku

TVORBA VZDĚLÁVACÍCHO PROGRAMU PRO SESTRY ZAMĚŘENÉHO NA ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST SENIORŮ
Miroslava Kachlová, Renáta Zeleníková, Jakub Doležel, Jiřina Hosáková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Účinnost individuální Kognitivně behaviorální terapie na duševní zdraví seniorů: literární přehled
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Jiřina HOSÁKOVÁ, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST SENIORŮ V KONTEXTU PÉČE O ZDRAVÍ
Jiřina Hosáková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aplikace e-learningu do vzdělávání sester
Jiřina Hosáková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Analýza pádů v zařízeních následné péče
Jiřina Hosáková, Nikola Žatkuľáková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení zdravotně sociálních potřeb v komunitní péči
Jiřina Hosáková, Zuzana Hlubková
Rok: 2019, Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii
článek v odborném periodiku

Subkutánní injekční aplikace nízkomolekulárních heparinu sestrou
Zuzana Hlubková, Jiřina Hosáková, Martina Zubalová
Rok: 2019, Logos Polytechnikos
článek v odborném periodiku

Subkutánní injekční aplikace nízkomolekulárních heparinu sestrou
Zuzana Hlubková, Jiřina Hosáková, Martina Zubalová
Rok: 2019, Logos Polytechnikos
článek v odborném periodiku

Možnosti hodnocení kvality života pacientů se schizofrenií
Jiřina HOSÁKOVÁ, Darja Jarošová
Rok: 2016, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Quality of life and needs of hospitalized schizophrenic patients in the Czech Republic
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Rok: 2015, Neuroendocrinology Letters
článek v odborném periodiku

Role sestry při péči o tělesné zdraví nemocných schizofrenií
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Rok: 2015, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Kvalita života pacientů s duševní poruchou
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Metody edukace u  nemocných se schizofrenií
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životní styl nemocných se schizofrenií
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Rok: 2013, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Agresivní pacient v klinické praxi
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Agresivní pacient v klinické praxi
Jiřina HOSÁKOVÁ, Darja Jarošová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Agresivní pacient v klinické praxi
Jiřina HOSÁKOVÁ, Darja Jarošová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genome-wide association studies in schizophrenia, and potential etiological and functional implications of their results
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Rok: 2012, Acta Medica
článek v odborném periodiku

Genomic copy number variations: A breakthrough in our knowledge on schizophrenia etiology?
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Rok: 2012, NEUROENDOCRINOL LETT
článek v odborném periodiku

Komunikace sestry s duševně nemocným
Jiřina HOSÁKOVÁ, Darja Jarošová, Pavla RUCKÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Komunikace sestry s duševně nemocným
Jiřina Hosáková, Darja Jarošová, Petra Rucká
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikace sestry s duševně nemocným
Jiřina HOSÁKOVÁ, Darja Jarošová, Pavla RUCKÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
1ZPAEZáklady pedagogiky a edukace
EDUNKEdukace v práci nutričního terapeuta
O1SPDSexuální poruchy a deviace
SLELFLékařská etika
SPDKSSexuální poruchy a deviace
SPDVPSexuální poruchy a deviace
VIPA2Výkony a intervence v por.asistenci 2
VIVS1Ošetřovatelské výkony a intervence 1
VIVS2Ošetřovatelské výkony a intervence 2
V1O19Ošetřovatelské postupy 1
ZONLFZáklady ošetřování nemocných
ZPAEZáklady pedagogiky a edukace
ZPYPAZáklady psychoterapie
0IDZSPéče o duševní zdraví
0IDZ4Péče o duševní zdraví
0IEDSSpecifika edukace v psychiatrické péči
0IED4Specifika edukace v psychiatrické péči
0IETOEtika v ošetřovatelství
0IKOOKomunikace v ošetřovatelství
0IKOPKomunikace v porodní asistenci
0IKOWKomunikace v ošetřovatelství
0IKPSKomunitní péče v psychiatrii
0IKP4Komunitní péče v psychiatrii
0IOPSOrganizace psychiatrické péče
0IOP4Organizace psychiatrické péče
0IO1OOšetřovatelské postupy 1
0IO2OOšetřovatelské postupy 2
0IO29Ošetřovatelské postupy 2
0IPKSSZZ 3 Komunitní péče v psychiatrii
0IPK4SZZ 3 Komunitní péče v psychiatrii
0IPRSPsychiatrická rehabilitace
0IPR4Psychiatrická rehabilitace
0IPSSSZZ 2 Specializovaná oš. péče v psych.
0IPTSPsychoterapie v práci sestry
0IPT4Psychoterapie v práci sestry
0IP1SOdborná praxe 1
0IP14Odborná praxe 1
0IP2SOdborná praxe 2
0IP24Odborná praxe 2
0IP3SOdborná praxe 3
0IP34Odborná praxe 3
0IRTSRelaxační techniky
0IRT4Relaxační techniky
0ISP4SZZ 2 Specializ. oš. péče v psychiatrii
0IV1PVýkony a intervence v por. asistenci 1
0IZORZáklady ošetřovatelství
0IZPEZáklady pedagogiky a edukace
0I1PSOš. péče o pacienty s duševní poruchou 1
0I1P4Oš. péče o pacienty s duševní poruchou 1
0I2PSOš. péče o pacienty s duševní poruchou 2
0I2P4Oš. péče o pacienty s duševní poruchou 2
9SLELLékařská etika


AutorNázev práceTypRok
Konderlová LýdieOšetřovatelský proces u pacienta se schizofrenním onemocněnímzávěrečná 2021 
Kaločová NelaZávislost na internetu u dospívajícíchdiplomová 2021 
Kožíková PetraŽivotní styl dospívajícíchdiplomová 2021 
Křenková MiroslavaKvalita života seniorů žijících v domácím prostředí a v pobytovém zařízení.diplomová 2021 
Lazarová RadkaAnalýza pádů v psychiatrické nemocnicidiplomová 2021 
Šimečková VeronikaUžívání návykových látek v dětském věkudiplomová 2021 
Knausová AnežkaŽivotní styl pacientů s úzkostnou poruchoubakalářská 2021 


Tvorba online kurzů pro studijní program Psychiatrické ošetřovatelství
Hlavní řešitelMgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub