Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tvorba online kurzů pro studijní program Psychiatrické ošetřovatelství
Id projektu
Hlavní řešitelMgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt je směřován v souladu s Vyhlášením soutěže pro projekty financované z institucionálního rozvojového plánu Ostravské univerzity pro rok 2020 na tématický okruh A: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků na vysoké škole a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů, konkrétně na body 1 (nákup odborné literatury) a 4 (tvorba online kurzů). V rámci projektu je plánováno převést celkem 9 povinných (UOM/0IDLS, UOM/0IDPS, KNP/0IKSS, UOM/0IOPS, UOM/0IZPS, UOM/0IPPS, UOM/0IDS4, UOM/0IPGS, UOM/0IDV) a 2 povinně volitelné předměty (UOM/0IDVS, UOM/0IPTS) do online formy výuky pro magisterský studijní program Psychiatrické ošetřovatelství (N5341PSY). Z poskytnuté dotace bude dále zakoupena česká i zahraniční odborná literatura související s ošetřováním duševně nemocných.