Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Gabriela Zapletalová


„V životě hledat pevný bod, nežli se snažit o závod.“

Jindřich Štreit

Gabriela Zapletalová

titul, jméno, příjmení:Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 319, budova DM
funkce:zástupce vedoucí katedry
obor činnosti:syntax, translatologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta)
Centrum výzkumu odborného jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1892
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2008Ph.D., Anglický jazyk, Univerzita Palackého v Olomouci
2000Mgr., učitelství anglického a českého jazyka pro SŠ, Ostravská univerzita
1995Bc., učitelství anglického jazyka pro ZŠ, Ostravská univerzita

Praxe

2001 – dosudodborná asistentka na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU
2000 – 2001středoškolská učitelka anglického a českého jazyka a literatury, Biskupské gymnázium v Ostravě

Akademické funkce

7/2017 – 6/2018proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
2015 – 2017členka Akademického senátu Ostravské univerzity
2012 – 2015členka Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Odborné zaměření

žánrová analýza akademického diskurzu on/offline
angličtina jako lingua franca (ELF)

Vyučované předměty

Anglická gramatika v diskursu
Překlad odborného textu
Terminologie v kontextu
Čeština pro překladatele

Oponentní hodnocení doktorských disertačních prací na jiných univerzitách

2015Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Jaromíra Haupta, Generic and evaluative patterns in science news. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
2013Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Michaely Lašťovičkové, The language of prayer: On the material of intercessory prayers. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci

Členství v profesních organizacích

KMF (Kruh moderních filologů)
CZASE (Czech Association for the Study of English)
SLE (Societas Linguistica Europaea)
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub