Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tvorba online formy studijního předmětu "Korpusově zaměřená jazyková studia"
Id projektuIRP2020
Hlavní řešitelMgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt si klade za cíl vytvořit komplexní online podporu výuky studentům bakalářského studijního programu "Anglická filologie" a "English Philology". Jedná se o nový předmět typu povinný a povinně volitelný vyučovaný v angličtině ve všech sedmi studijních plánech daných SP. Projekt reaguje na potřebu existence online formy výuky jednak z důvodu proměny komunikace v současném globálně propojeném světě, jednak online předmět bude fungovat jako funkční doplnění prezenčního studia, výhledově jako jeho úplná náhrada, a umožní studentům studovat efektivněji nad rámec klasické prezenční výuky. Online forma výuky zároveň umožňuje komfortněji studovat studentům se specifickými potřebami (SSP), kteří se ze závažných zdravotních důvodů (např. imobilita vinou handicapu) prezenční a poloprezenční výuky nemohou účastnit.