Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Přidělovaná ošetřovatelská péče a pracovní prostředí sester
Id projektuSGS07/LF/2020
Hlavní řešitelPhDr. Iva MARKOVÁ
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotacePřidělovaná ošetřovatelská péče je jedním z nových fenoménů, které se objevují v prostředí klinické praxe v oblasti ošetřovatelství. Vychází z omezených nebo nedostatečných zdrojů, které jsou dále rozděleny: personální, materiální či časové, což vede sestry k implicitnímu přidělování ošetřovatelské péče pacientům (Jarošová, 2018). Taková to péče má negativní dopad na výsledky pacientů (nemocniční nákazy, nežádoucí události, spokojenost) a také na výsledky sester (syndrom vyhoření, pracovní nespokojenost nebo záměr odejít ze zaměstnání popřípadě klinické praxe). Cíle výzkumu práce jsou zaměřeny na zjištění výskytu přidělované ošetřovatelské péče a souvisejícího pracovního prostředí sester v klinické ošetřovatelské praxi. Data budou sbírána dvěma standardizovanými nástroji PIRNCA a RPPE u 500 nemocničních sester. Výstupy projektu budou mimo jiné využity jako zpětná vazba pro management nemocnic a následná doporučení a opatření, která mohou zmírnit negativní vliv přidělované ošetřovatelské péče.