Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Agrese hospitalizovaných pacientů a syndrom vyhoření u sester
Hlavní řešitelPhDr. Zuzana KADLČKOVÁ
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Archetypální symboly v díle Mikalojuse Konstantinase Čiurlionise
Hlavní řešitelMgr. Martina ŠTĚPÁNOVÁ, DiS.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Bolest u pacientů s demencí
Hlavní řešitelMgr. Lucie LIBEŠOVÁ
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Dynamika struktury rezistomu v odpadní vodě, pokročilý výzkum nekanonických DNA struktur a analýzy genové exprese dehydrinů u máku setého
Hlavní řešitelMgr. Tereza STACHUROVÁ
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Epistemologické aspekty vzniku a vývoje anglo-frankofonního pohraničí v Africe
Hlavní řešitelMgr. Josef KUČERA
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Geopolitika Arktidy v kontextu s novodobým vývojem arktického regionu
Hlavní řešitelMgr. Adam KOČÍ
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Individualizace výuky na nižším stupni ZŠ pomocí mobilních dotykových zařízení
Hlavní řešitelMgr. Jana GRZYCHOVÁ
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Intervence sociální práce do situace mladých lidí připravujících se na odchod z dětských domovů
Hlavní řešitelMgr. Petra Anna-Marie BLAHOVÁ
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Měřící nástroje pro určení deliria u pacientů po traumatu
Hlavní řešitelMgr. Blažena ŠEVČÍKOVÁ
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sebeposuzování klinických kompetencí studentů ošetřovatelství
Hlavní řešitelMgr. Daša STUPKOVÁ
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Význam chirurgické biopsie sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem prsu po neoadjuvantní terapii
Hlavní řešitelMUDr. Jan ŽATECKÝ
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
3D technologie ve vzdělávání
Hlavní řešitelMgr. Marek PYTLIK
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Ateliér hostujícího umělce Fakulty umění OU
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Josef Daněk
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Interpretace hudby z pohledu transferu teorie do praxe
Hlavní řešitelprof. Dušan Foltýn
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Klinická anatomie horní a dolní končetiny. Invazivní přístupy využívané při operacích na končetinách.
Hlavní řešitelMUDr. Alžběta Grussmannová
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2019 ISSO 2019
Hlavní řešitelprof. Zbyněk Janáček
Období2/2019 - 11/2019
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
Inovace praktických cvičení z lékařské biofyziky, podpora e-learningu s přístupem z mobilních zařízení
Hlavní řešitelRNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Elektronické ověřování znalostí studentů všeobecného lékařství v české i anglické mutaci z lékařské biochemie
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
Hlavní řešitelIng. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Období11/2016 - 10/2019
PoskytovatelDěkanát PřF, Proděkan pro rozvoj, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Zajištění služeb odborné konzultace a podpora interní evaluace projektu "Dobří sousedé jsou také na Blanensku"
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období6/2017 - 9/2019
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavřešený

12345678910111213


Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.