Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
PŘÍRODA - PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel
Id projektuCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelDěkanát FF, Děkanát PřF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
AnotaceProjekt je zaměřen na posílení pedagogických kompetencí učitelů ZŠ a víceletých gymnázií vpřírodovědných předmětech (biologie, chemie, fyzika, zeměpis a mezipředmětový přesahpolytechnické výchovy a matematiky) prostřednictvím propojení pedagogického světa teoretického apraktického na bázi Společenství praxí, které provedou 2 cykly akčního výzkumu důrazem naindividuální potenciál každého žáka. Metodické výstupy projektu zohlední potřeby žáků nadaných,intaktních a speciálními potřebami.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.